Toteutukset

Käyttäjä voi omista käyttöoikeuksistaan riippuen hakea toteutuksia, tarkastella ja muokata niitä massamuokkauksessa tai kopioida toteutuksia.

Toteutusten haku

 1. Navigoi toteutushakuun
  • Valitse opettajan työpöydän ylävalikosta Toteutukset
  • Valitse suunnittelijan työpöydän ylävalikosta Vuosisuunnittelu -> Toteutukset
 2. Hae toteutuksia
  • Voit hakea toteutuksia monipuolisesti eri hakuehdoilla
  • Oletuksena olevat hakuehdot näyttävät omien meneillään olevien toteutustesi hakurajaukset.
  • Voit tyhjentää oletushaun rajaukset Tyhjennä-painikkeesta.
  • Voit rajata toteutushakua asettamalla yhden tai useampia hakuehtoja, esimerkiksi aika, henkilöt, yksiköt, luokittelu ja toteutuksen tila.
  • Kaikkien hakukenttien välillä on hakuehto JA, paitsi kenttien Henkilöt, Vastuuhenkilö ja Ylläpitäjä välillä on ehto TAI. Jos hakukenttä on moniarvoinen, eli hakuriteereihin on asetettu esim. useampi ryhmä tai henkilö, on kentän sisällä olevien arvojen (esim. ryhmien ja henkilöiden) välillä ehto TAI.
  • Voit hakea toteutuksia esim. tunnuksen tai nimen osalla käyttämällä %-merkkiä. Esim. %markkinointi% hakee kaikki toteutukset, joiden nimessä on jossain kohtaan sana markkinointi.
  • Kun olet asettanut hakuehdot, paina Hae. Hakutulos listautuu toteutustunnusten mukaiseen aakkosjärjestykseen.
  • Voit muuttaa hakutuloksen järjestyksen toteutuksen nimen, ryhmän, opettajan, alkais- tai päättymispäivän tai statuksen mukaan painamalla kyseisen sarakkeen otsikkoa.
  • Voit ladata hakutuloksen Excel-tiedostoon, jossa näkyvät kaikki toteutussuunnitelmiin tallennetut tiedot.
  • Toteutus voimassa -aikarajaus hakee kaikki ne toteutukset, joiden voimassaoloajasta yksikin päivä ajoittuu rajatulle aikavälille.
  • Alkaa – Päättyy -aikarajaus hakee kaikki ne toteutukset, joiden alkamispäivä on suurempi tai yhtä suuri kuin rajauksen Alkaa-päivä, ja päättymispäivä pienempi tai yhtäsuuri kuin rajauksen Päättyy-päivä. 
  • Kun olet tehnyt haluamasi hakuehtovalinnat Valitse Hae
  • Voit Tyhjentää edellisen haun valitsemalla Tyhjennä
 3. Haun tallentaminen ja tallennetun haun poistaminen
  • Voit tallentaa haun valitsemalla Tallenna haku ja antamalla avautuvassa modaalissa haulle nimen. Tallentamisen jälkeen haut ovat löydettävissä vasemmasta navigaatiosta
  • Haku tallentuvat Toteutukset -sivun vasempaan reunaan Tallennetut toteutushaut -osion Ei ryhmää -otsikon alle.
   Voit tallentaa hakuja myös oman otsikon alle kirjoittamalla Anna haulle nimi -kenttään haluamasi pääotsikon jälkeen kauttaviiva ja sen jälkeen haun nimi, esimerkiksi Toimipiste/tutkinto-ohjelma A
  • Siirry hakutuloslistauksesta toteutuksen tietoihin klikkaamalla toteutuksen tunnusta tai nimeä
  • Tallennettu haku tallentaa tekemäsi hakuehdot eli hakutulos on aina reaaliaikainen.
  • Jos haluat poistaa tallennetun haun, paina haun nimen perässä olevaa kolmiota ja valitse Poista.
 4. Hae omia toteutuksia
  • Klikkaa vasemmassa navigaatiossa Omat käynnissä olevat toteutukset / Omat tulevat toteutukset / Omat menneet toteutukset
  • Siirry hakutuloslistauksesta toteutuksen tietoihin klikkaamalla toteutuksen tunnusta tai nimeä
 5. Hae tallennettuja toteutuksia
  • Klikkaa vasemmassa navigaatiossa otsikon Tallennetut toteutushaut alla tallentamaasi haun nimeä
  • Siirry hakutuloslistauksesta toteutuksen tietoihin klikkaamalla toteutuksen tunnusta tai nimeä

Toteutustunnus

Toteutusten tunnukset sisältävät opintojakson tunnuksen ja toteutuskoodin, niiden erotinmerkkinä on väliviiva. Esimerkiksi MI00AX69-3001. Pepissä keväästä luodun opintojakson tunnuksen kaksi ensimmäistä merkkiä kertovat poikkeuksetta mm sen mikä ala vastaa opintojaksosta. Peppi luo toteutuskohtaisen koodin, joka on juokseva numero alkaen luvusta 3000. 

Luokittelu eli tagit

Lue lisää luokitteluista Toteutuksen perustiedoista.

Toteutusten muokkaaminen massamuokkaustyökaluilla

Suunnittelijan työpöydällä pääset muokkaamaan haluamiasi toteutuksia klikkaamalla toteutuksen edessä olevaa valintaruutua. Kun sinulla on vähintään yksi toteutus valittuna, tulosten yläpuolelle ilmestyvät Siirry muokkaamaan toteutuksia- ja Muokkaa toteutusten tehtäviä -toiminnot.

Jos haluat tarkastella toteutuksia ennen valintaa, pääset toteutuksen tietoihin klikkaamalla sen tunnusta. Toteutus kannattaa avata uuteen välilehteen, niin Hakutulokset -lista säilyy näkyvissä. (Klikkaa hiiren kakkospainikkeella tunnuksen kohdalla ja valitse Open link in new tab -toiminto)

Toteutussuunnitelma

Toteutuksen tila – ehdotus – julkaistu – peruttu – näkyy toteutuksen otsikkorivillä. Luonnostilassa olevat toteutukset eivät näy opettajan työpöydällä.

Julkaise-painikkeesta voit julkaista toteutuksen, jolloin toteutuksen tiedot siirtyvät organisaation käyttämiin julkaisu- ja ilmoittautumisjärjestelmiin. 
Lisää suosikkeihin -painikkeesta voit lisätä toteutuksen pikalinkin työpöytäsi etusivulle Omat suosikit ja linkit -osioon. Linkin nimi on automaattisesti toteutuksen tunnus. Voit halutessasi muuttaa linkin nimeä työpöytäsi etusivulla.

Toteutussuunnitelmasta avautuu oletuksena Toteutuksen perustiedot. Voit sulkea ja avata osion sen nimen edessä olevasta väkäsestä.
Vasemman reunan valikosta pääset toteutuksen muihin toimintoihin ja tietoihin.

Toteutuksen peruminen

 • Toteutuksen tila Julkaistu -> Peruuta toteutus, toteutus jää Peruutettu -tilaan (osaamispäällikkö voi peruuttaa toteutuksen). Jos toteutukselle on jo ilmoittautunut opiskelijoita, hylkää ilmoittautumiset ennen toteutuksen julkaisun perumista.
 • Toteutuksen tila Ehdotus -> Toteutus poistetaan, ilmoita asiasta Peppi-ylläpitoon
 • Toteutuksen tila Luonnos -> Toteutus poistetaan, ilmoita asiasta Peppi-ylläpitoon

Opintojakson tiedot

Opintojakson kuvaus periytyy opetussuunnitelman tai erillisen opintokokonaisuuden opintojaksosta. Toteutussuunnitelmassa ei voi muokata opintojakson kuvausta.

Toteutuksen perustiedot

Osa toteutuksen perustiedoista periytyy yksikön vuosisuunnittelusta. Opettajan työpöydällä ei voi muokata kaikkia tietoja, osa tiedoista muokataan ainoastaan suunnittelijan työpöydällä.

Kts. Toteutuksen perustiedot, opetus ja arviointi

Lukujärjestystiedot

Lukujärjestyksen suunnittelua varten annetaan tiedot toteutuksen opetusryhmistä, sekä rytmitys- ja tilatoiveista.

Kts. Opetusryhmät, rytmitys- ja tilatoiveet ja ajoitus

Kustannuspaikat

Tässä näkymässä voit tarkastella toteutuksen kustannustunnistetietoja, jotka vuosisuunnittelija on tallentanut. Ilmoita esimiehellesi, jos huomaat kustannustunnistetiedoissa korjattavaa.

Resurssit

Tässä näkymässä voit tarkastella toteutuksen henkilöresurssitietoja ja henkilöiden tehtävien kustannustunnistetietoja, jotka vuosisuunnittelija on tallentanut.

Opiskelijat

Tässä näkymässä voit tarkastella toteutukselle ilmoittautuneiden opiskelijoiden listaa. 
Voit liittää opiskelijoita toteutuksen pienryhmiin. 
Voit tulostaa opiskelijalistan Excel-muodossa.

Viestin lähettäminen Pepin kautta toteutuksen opiskelijoille

Tässä näkymässä voit lähettää haluamillesi opiskelijoille viestin Pepin kautta

 1. Hae toteutuksen tiedot
 2. Valitse Opiskelijat-välilehti
 3. Valitse opiskelijat joille haluat lähettää viestin joko klikkaamalla otsikkorivillä olevaa valintaruutua (valitsee kaikki listan opiskelijat) tai valitsemalla opiskelijat yksitellen
 4. Avaa viestilaatikko klikkaamalla viestikuvaketta. Jos haluat lähettää viestin usealle opiskelijalle, klikkaa otsikkorivin kuvaketta
 5. Muokkaa tarvittaessa Aihe -kenttää
 6. Kirjoita viesti
 7. Lähetä-painikkeella viesti lähtee opiskelijalle
  1. Peppi Opiskelijan työpöydän Asiointipalvelut > Sopimukset ja viestit -kohtaan
  2. Koulun Outlook-sähköpostiin


Ilmoittautumiset

Opettajan työpöydällä näkyvässä Ilmoittautumiset- näkymässä voit tarkastella ja käsitellä toteutukselle ilmoittautumisia. Ilmoittautumiset

Arvioinnit

Opettaja työpöydällä näkyvässä Arvioinnit-näkymässä voit tarkastella, tallentaa ja muokata toteutuksen arviointeja. Toteutuksen arviointi

Toteutuksen osat

Voit lisätä toteutukselle arvioitavia osia, jotka periytyvät kaikille toteutukselle hyväksytyille opiskelijoille.
Paina Lisää toteutuksen osa -painiketta.
Anna toteutuksen osalle nimi suomeksi ja englanniksi.
Määrittele osan laajuus opintopisteinä. Toteutuksen osien laajuuksien summa täytyy olla sama kuin koko opintojakson laajuus. Osan laajuus voi olla myös nolla (0).
Tarvittaessa voit määritellä osalle painokertoimen, opettajan ja uusintatenttipäivät
Kun haluat tallentaa osan tiedot, paina Lisää.

Voit muokata ja poistaa toteutuksen osia. Tiedot päivittyvät toteutuksen opiskelijoille, kunnes osa on arvioitu.Voit muokata tai lisätä toteutuksen osia myös toteutuksen arviointi-ikkunalla. Toteutuksen arviointi

Oppimisympäristöt

Voit lisätä linkin toteutuksella käyttämääsi sähköiseen oppimisympäristöön käyttämällä Lisää linkki-toimintoa.
Voit antaa linkille haluamasi nimen. Kopioi osoitekenttään oppimisympäristön verkko-osoite. 
Voita muokata tai poistaa linkin rivin lopussa olevan Toiminnot-valikon kautta.

Raportointi

Raportointi-ikkunalla näkyy toteutussuunnitelman muutoshistoria: kuka on muokannut, mitä tietoa ja milloin.
Versiot-painikkeesta voit avata toteutuksen eri päivitysväliversioita ja vertailla niitä.
Voit tarvittaessa palauttaa vanhan version