Tentit

Pepin uusinta- ja korotustenttipalvelu otetaan käyttöön tammikuun 2021 tenteistä lähtien. Pepin Tentit-osiossa hallinnoidaan yleisinä uusintatenttipäivinä Lappeenrannan ja Lahden kampuksilla järjestettäviä paperi- ja laitetenttejä sekä muita sähköisiä tenttejä kuten Moodle-tentit. Exam-tenttejä ei hallinnoida Pepissä.

Katso lyhyt video uuden tentin tallentamisesta.

Tentit löytyvät navigaatiosta Toteutuksen alta
1. Toteutukset – Tentit tai
2. Toteutus -näkymässä – Uusintatentit

Tenttihaku

 • Näkymässä oletuksena tentit, joita ei ole merkitty käsittelyiksi sekä tulevat tentit
 • Hakuvaihtoehdot: tentin päivämäärä, koulutusohjelma, opintojaksototeutus, opinto, loppuunkäsitellyt tentit
 1. Status (arvoitu, ei arvioitu, tuleva)
 2. Ilmoittautuneet
  – Ilmoittautuneiden lukumäärä
  – Punaisella, jos tentillä hyväksymistä odottavia ilmoittautumia
 3. Materiaalit
  – Tentin materiaalien lukumäärä
  – Punaisella, jos tentin tiedoissa, että sisältää materiaalia ja materiaali puuttuu
 4. Tenttipäivä
 5. Tentti = Tentin nimi
 6. Opinto = Opintojakson koodi tai toteutuksen koodi ja nimi
 7. Viimeinen sallittu muokkauspäivämäärä
 8. Pääset tentin tietoihin klikkaamalla tentin nimeä tai valitsemalla oikean laidan valikosta ”Näytä”

Uuden tentin luominen

 1. Opinto
  – Valitse, onko kysessä opintojaksototeutuksen tentti, opintojakson tentti tai muu tentti
  – Tarjolla korkeintaan vuosi sitten päättyneet opintojaksototeutukset
  – Voit hakea vanhempia toteutuksia nimellä tai koodilla
  – Opintovalinta ”Muu” tentti = opettajan on lisättävä ilmoittautumiset itse
 2. Opintojaksototeutus / Opintojakso
  – valitse valintalistalta opintojaksototeutus tai opintojakso
 3. Tenttikerran nimi
  – Automaattisesti toteutuksen/opintojakson nimi ja koodi, voi muuttaa
 4. Tenttitapahtuma
  – Listalla kaikki tulevat tenttitapahtumat
 5. Toteutuksen osan tentti. HUOM! Ei käytössä LABissä
 6. Ilmoittautumisen automaattinen hyväksyntä
  – Kyllä (oletuksena) = Opiskelija hyväksytään heti ilmoittautumisen yhteydessä automaattiesti tenttiin
  – Ei = Opettaja hyväksyy tentti-ilmoittautumiset
 7. Ilmoittatuminen sallittu kaikille = kaikille opiskelijoille, vaikka eivät olisi toteutuksella tai opintoa ei ole HOPSissa
 8. Ilmoittautumisaika
  – Periytyy tenttipalvelun perusasetuksista
  – Opettaja voi muuttaa alkupäivämäärää, mutta ei loppupäivämäärää
 9. Maksimiuusintakerrat
  – Periytyy tenttipalvelun perusasetuksista
  – Maksimimäärän täytyttyä opiskelijan ilmoittautuminen on luvanvarainen (= opettajan on hyväksyttävä ilmoittautuminen)
 10. Maksimikorotuskerrat
  – Periytyy perusasetuksista, ei voi muuttaa
 11. Tentaattori/arvioija
 12. Muut opettajat
  – Toteutukselle lisätyt opettajat voivat tentaattorin/arvioijan lisäksi muokata tentin tietoja
 13. Laitetentti = Tentti atk-luokassa
 14. Tentissä sallittu materiaali
  – Valittavissa olevat vaihtoehdot: Kirjallisuus, Laskun, Muistiinpanot, Sanakirja
 15. Tenttikuoren kieli
 16. Toimipiste, jossa tentti järjestetään
 17. Kun tentti ei sisällä tulostettavaa materiaalia, valitse ”Kyllä”
  – Ei (oletuksena) = sisältää tulostettavaa materiaalia
  – Kyllä = ei sisällä tulostettavaa materiaalia
 18. Lisätiedot tentistä

Uuden tentin luominen kopioimalla

Voit myös luoda uuden tentin kopiomalla

 1. Valitse tenttilistauksesta Kopioi
 2. Valitse tenttitapahtuma
 3. Muokkaa / täydennä tarvittavat tiedot
 4. Tallenna

Tenttimateriaalin lisääminen

Saat sähköpostiisi ilmoituksen ensimmäisestä tenttiin ilmoittautuneesta. Tenttimateriaalin (=tenttikysymykset + muu mahdollinen materiaali opiskelijalle tenttiä varten) pitää lisätä vasta siinä vaiheessa, kun ensimmäinen ilmoittautuminen tenttiin on tullut.
HUOM! Muista tallentaa materiaalit (=tenttikysymykset) sekä liittää materiaalit tenttiin ilmoittautuneille opiskelijoille ajoissa.

 1. Valitse ”+ Lisää materiaaleja”
 2. Voit joko valita tiedostot tai tuoda tiedostot raahamalla
  – Materiaalien pitää olla pdf-muotoisia
 3. Tallenna
 4. Tulostusjärjestystä voi muuttaa raahamalla
 5. Valinta oletusmateriaali = Materiaali lisätään automaattisesti tuleville ilmoittautuneille

Tentti-ilmoittautumisten hyväksyminen

Ilmoittautuneet pitää erikseen hyväksyä vain siinä tapauksessa, että tentillä on valinta ”Ei” Ilmoittautumisen automaattisessa hyväksynnässä.

Valitse hakutuloslistauksesta halumasi tentti

 1. Valitse Ilmoittautuneet
 2. Voit suodattaa näkymää ilmoittatumistilan mukaan
  Odottaa hyväksyntää/Hyväksytty/Hyläytty
 3. Valitse opiskelijat
 4. Hyväksy haluamasi opiskelijat tenttiin
 5. Hylkää haluamasi opiskelijoiden tenttiin
 6. Voit lisätä opiskelijan ”Lisää opiskelija” -toiminnolla
 7. Lisää materiaali valituille opiskelijoille
  – Valitse materiaalit, jotka haluat lisätä opiskelijalle
  – Aseta oletusmateriaaliksi = Kun valittu, materiaali tallentuu automaattisesti tuleville hyväksytyille ilmoittautuneille
 8. Suoritushistoriasta näet opiskelijan aikaisemmat suoritukset opintojaksosta

Arviointi

Tenttiarviointi tallennetaan toteutukselle uusintasuorituksena.

Kun arvioinnit on tallennettu toteutukselle, merkitse tentti Tenttipalvelussa arvostelluksi

 1. Valitse tentit, jotka on arvioitu
 2. Painikkeesta ”Merkitse valitut loppuun käsitellyksi” tentin tila muuttuu käsitellyksi
 3. Haluatko merkitä valitut tentit arvostelluksi > OK
 4. Tentin tila (status) muuttuu vihreäksi