Resurssien suunnittelu ja varaus

Resurssiensuunnittelu ja -varausosioon tallennetaan kaikki korkeakoulun lukujärjestykset ja tilanvaraukset. Sen kautta luodaan kaikkien resurssien (opettajat, tilat, välineet ja opiskelijaryhmät) kalenterit. Resurssien suunnittelu ja varaus -osioon pääset ylälaidan navigointipalkin Resurssien suunnittelu ja varaus -linkistä tai -ikonista.

TILOJEN VARAUSTEN JÄRJESTELMÄT

NiemiCampuksella (Mukkulankatu ja Niemenkatu) tilavarauksia voi toistaiseksi tehdä vain henkilökunta Pepin kautta. Mukkulankadulla on kuitenkin paljon tiloja, jotka voi ottaa käyttöön varaamatta, kun vaan istahtaa vapaaseen kalusteryhmään ja ryhtyy toimimaan.

TASATUNTIEN MITTAISET TILAVARAUKSET 

Tilankäytön optimoimiseksi Peppiin tehtävät resurssivaraukset tehdään tasatunnin mittaisiksi:

8.00-9.00 (1.)
9.00-10.00 (2.)
10.00-11.00 (3.)
11.00-12.00 (4.)
12.00-13.00 (5.)
13.00-14.00 (6.)
14.00-15.00 (7.)
15.00-16.00 (8.)
16.00-17.00 (9.)
17.00-18.00 (10.)
18.00-19.00 (11.)
19.00-20.00 (12.)
jne

TOIMINNALLISET JAKSOT

Resurssien suunnittelua ja varauksia varten lukuvuosi on jaettu kuuteen toiminnalliseen jaksoon eli periodiin, joita koulutusalat voivat halutessaan hyödyntää opetussuunnittelussa. Toiminnallisia jaksoja ei kirjata opiskelijoille nähtäväksi, ne ovat lukujärjestyksen tekijän ”työn apuväline”.

Miten Resurssien suunnittelu ja varaus -väline ja Lukkarikone eroaa toisistaan?

Resurssiensuunnitteluvälineessä suunnitellaan lukujärjestykset ja tilojen käyttö. Sitä käyttää pääaasiallisesti lukujärjestysten laatijat ja muu henkilökunta, jotka tekevät tilojen varauksia.

Opiskelijoiden käyttöön on tarkoitettu ’Lukkarikone’, josta opiskelija näkee kaikki resurssiensuunnitteluvälineessä tehdyt julkaistut varaukset. Lukkarikoneessa opiskelija näkee oman lukujärjestyksensä sen mukaisesti mitä valintoja hän tekee. Opiskelija voi ’lukkarikoneessa’ suunnitella myös tulevien opintojen ja valintojensa vaikutuksia omassa lukujärjestyksessään.

Päänäkymä

Resurssien suunnittelu ja varaus -osioon pääset suunnittelijan ja opettajan työpöydiltä ylälaidan navigointipalkin Resurssien suunnittelu ja varaus -linkistä tai -ikonista.

Varausten tekeminen ja muokkaaminen -video (LAMK)Video, kesto 19 min, tekijä Ari VesikkoPienryhmien luonti ja niiden lukujärjestysten tekeminen -video (LAMK)Video, kesto 5 min, tekijä Ari Vesikko

Osa kuvassa olevista painonapeista näkyy vain suunnittelijaroolilla oleville käyttäjille ja pääkäyttäjille!

Varaukset

 1. Avaa oma kalenteri – Avaa oman kalenterisi
 2. Määritä tapaamisajat  -Tässä palvelussa voit määrittää tapaamisaikoja esim. opiskelijoille. Eli voit määrittää X ajankohtaa, jotka sopivat sinulle ja opiskelija voi varata niistä sopivimman. Tyypillisesti tätä käytetään tutoroinnissa.
 3. Suunnittele ja tee opetuksen varauksia -Tässä palvelussa luodaan varauksia eri resursseille ja tämä on suunnittelun päätyökalu. Suunnittelutavasta riippuen tämä palvelu voi olla ainoa mitä tarvitset (jos teet lukujärjestyksiä pienelle joukolle). Jos teet varauksia suurelle joukolle, kannattaa ensin tehdä karkea suunnittelu raporttinäkymässä.
 4. Laskutettavat varaukset – Tässä näkymässä tehdään laskutettavat varaukset.
 5. Vierashuoneen varaukset – Tässä näkymässä tehdään varaukset vierashuoneihiin
 6. Tee muu varaus – Tässä näkymässä tehdään varauksia jotka eivät kohdistu opintojaksoihin/ryhmiin. Tyypillisiä esimerkkejä ovat palaverivaraukset. Yleensä näihin varauksiin liittyy vain tila ja henkilöitä.
 7. Raporttinäkymä – Nimestään huolimatta tämä näkymä toimii karkean suunnittelun näkymänä. Tässä näkymässä voit suunnitella toteutuksille karkean tason jaksotuksia eli jakaa toteutuksen ajoitukset esimerkiksi luentoihin ja harjoituksiin/labroihin ja asettaa näille kestot, määrät ja tilatoiveet. Tätä karkeaa suunnittelua hyödynnetään suoraan ”Suunnittele ja tee opetuksen varauksia” –palvelussa.
 8. Vapaan ajan haku – Tässä palvelussa haetaan resurssia eri hakuehdoin: toimipiste, tilatyyppi, tila, henkilö.
 9. Varausten listaus ja massahallinta -Tässä palvelussa voidaan muokata tai julkaista varauksia massana.
 10. Outlook-synkronointi – Tässä palvelussa voit eri ehdoin hakea varaukset csv-tiedostoon.

Ryhmittele resursseja

 1. Määrittele resurssijoukot ja suosikit – Tässä palvelussa voit laatia omia toteutus/henkilö/ryhmä/tila/välinelistoja. Nämä listat tulevat näkyviin muissa palveluissa eli nämä listat toimivat henkilökohtaisina ”pikalinkkeinä”. Tyypillisesti käytetään esim. palvelussa listaamaan vain tietyn kiinteistön tilat käyttäjälle tai vastaavasti tietty toteutusjoukko. Eli rajataan pitkiä listoja lyhyemmiksi, mikä helpottaa käyttäjää.
 2. Tilojen ja välineiden hallinta – Tämä on vain pääkäyttäjille tarkoitettu väline. Tässä välineessä voidaan hallita tiloja, välineitä ja lukituksia ja niiden hintoja.
 3. Avaa oma työpöytä – Tässä näkymässä voi koota suosikkikalentereita yhdeksi työpöydäksi ja työpöydän voi tallentaa.

Kustannusten kohdentaminen

 1. Asiakkaat – Tässä näkymässä ylläpidetään asiakastietoja.
 2. Tilausten haku – Tässä näkymässä voit hakea ja ylläpitää tilauksen perustietoja ja tilattavia tuotteita. Voit myös tulostaa pdf:nä tilauksen yhteenveto-tiedot.
 3. Uusi tilaus – Tässä näkymässä voit luoda uuden tilaukset, lisätä tilattavat tuotteet ja tulostaa pdf:nä yhteenvedon tilauksesta. 

Resurssipikahaku – Tässä voit hakea suoraan määrättyä opettajan,  ryhmän tai tilan kalenteria.