HOPS-ohjaus

Yhteenvetonäkymä (ohjaajan palvelu)

Opiskelijat -välilehti

 • Tutoropettaja näkee kaikkien niiden henkilöiden HOPS-tiedot, joiden HOPS-ohjaaja hän on
 • Sarakkeissa linkit opiskelijan nimi, opiskelijanumero, ryhmä ja HOPS
 • Tutoropettaja voi hyväksyä näkymässä niiden opiskelijoiden HOPSit, jotka on pyydetty hyväksymään
 • Kirjaa ruksi henkilön nimen edessä olevaan valintaruutuun. 
  Opiskelijan nimen edessä on valintaruutu vain jos opiskelijalla ei ole lainkaan hyväksyttyä HOPSia, tai opiskelija on pyytänyt hyväksymään HOPSinsa. 
  Jos opiskelijalla ei ole HOPSia alustettuna, silloin hänen nimensä edessä ei ole valintaruutua.
 • Klikkaa Hyväksy valitut HOPSit. 
 • Hyväksynnästä menee opiskelijalle viesti, sen vuoksi kirjoita viestikenttään selite miksi hänen HOPSinsa hyväksytään nyt.

Tapahtumat -välilehti

 • Tutoropettaja näkee tapahtumalistauksen ohjauksessaan olevien opiskelijoiden HOPS-toimenpiteistä, joihin hän voi vastata
 • Tutoropettaja voi hyväksyä näkymässä niiden opiskelijoiden HOPSit, jotka on pyydetty hyväksymään
 • Kirjaa ruksi henkilön nimen edessä olevaan checkboxiin (näkyvissä vain jos opiskelija on pyytänyt hyväksymään HOPSinsa)
 • Klikkaa Hyväksy valitut HOPSit

HOPS-ryhmäni -näkymä

Valitse ryhmä (tutoropettaja näkee kaikkien niiden HOPS-ryhmien tiedot, joille hän on HOPS-ohjaajana)

Opiskelijat -välilehti

 • Tutoropettaja näkee kaikkien niiden ryhmään kuuluvien henkilöiden HOPS-tiedot, joiden HOPS-ohjaaja hän onSarakkeissa linkit opiskelijan nimi, opiskelijanumero, ryhmä ja HOPS
 • Tutoropettaja voi hyväksyä näkymässä niiden opiskelijoiden HOPSit, jotka on pyydetty hyväksymään
 • Kirjaa ruksi henkilön nimen edessä olevaan checkboxiin (näkyvissä vain jos opiskelija on pyytänyt hyväksymään HOPSinsa)
 • Klikkaa Hyväksy valitut HOPSit

Tapahtumat -välilehti

 • Tutoropettaja näkee tapahtumalistauksen ohjauksessaan olevien ryhmään kuuluvien opiskelijoiden HOPS-toimenpiteistä, joihin hän voi vastata
 • Tutoropettaja voi hyväksyä näkymässä niiden opiskelijoiden HOPSit, jotka on pyydetty hyväksymään
 • Kirjaa ruksi henkilön nimen edessä olevaan checkboxiin (näkyvissä vain jos opiskelija on pyytänyt hyväksymään HOPSinsa)
 • Klikkaa Hyväksy valitut HOPSit

Tehtävät -välilehti

Tehtävän luominen yksittäiselle henkilölle

 • Valitse Luo tehtävä
 • Lisää vastaanottaja
 • Kirjoita tehtävän aihe
 • Kirjoita tehtävän kuvaus
 • Klikkaa Lähetä -> Tehtävä lähetetään valitulle henkilölle

Tehtävän luominen HOPS-ryhmälle

 • Valitse Luo tehtävä ryhmälle
 • Valittuna on automaattisesti sen ryhmän tunnus, jonka alla tehtävää on lähdetty luomaan
 • Kirjoita tehtävän aihe
 • Kirjoita tehtävän kuvaus
 • Klikkaa Lähetä -> Tehtävä lähetetään ryhmään kuuluville opiskelijoille

Seuranta graafina

Kaikkien Winhasta siirrettyjen opiskelijoiden HOPSien opintopistemäärä ei ole oikein. Tämä johtuu Winhan ominaisuuksista, tavoista joilla LABissa on käytetty Winhaa ja tietojen tuonnista Peppiin. Asia voidaan korjata vain opiskelija kerrallaan HOPSia tarkastellen (opintoja poistamalla ja/tai järjestelmällä). Tämä työ tulee olla tehtynä siihen mennessä kun opiskelija valmistuu.

 • Tutoropettaja näkee ryhmäkohtaisesti opiskelijan opintojen etenemisen vaiheen eri rajaustekijöillä
 • Näkymää voi suodattaa ajallisen valinnan ja opintojen etenemisstatukseen liittyvien valintojen mukaan
 • Näkymä päivittyy valintojen mukaisesti

Ryhmän kuvaus

 • Tutoropettaja voi toiminnossa kuvata ryhmänsä toiminnan, työskentelytavat ja kokoontumiset
 • Lisäksi tutoropettaja voi kirjata ryhmän työskentelyyn liittyviä omia merkintöjä, joita ei näytetä opiskelijoille
 • Muokkaa ryhmän kuvausta
 • Valitse Muokkaa
 • Täytä kentät
 • Valitse Tallenna
 • Tiedot ovat tarkasteltavissa ohjaajan näkymässä sekä ryhmään kuuluvien opiskelijoiden hopsissa

Ryhmän suoritukset

 • Tutoropettaja voi seurata HOPS-ryhmän opiskelijoiden suorituksia halutulta aikaväliltä halutuin suoritusrajauksin

1. Valitse HOPS-ryhmä

2. Valitse ajanjakso jonka tietoja haluat tarkastella

3. Rajaa suorituksia: Hyväksytty / Hylätty / Kesken / Hyväksiluettu

4. Valitse opiskelijalistauksesta opiskelijat joiden tietoja haluat tarkastella

5. Tarkastele suorituksia

> Pepin käyttöliittymässä (tiedot tulee näkyville opiskelijalistauksen alapuolelle)

> Lataa Excel-tiedostona

Omat ryhmät -näkymä

Omien ryhmien toiminnallisuudet ovat samanlaiset kuin HOPS-ryhmillä on. Voit itse määritellä kriteerit ryhmien tekoon. Kukaan muu ei voi käyttää, eikä myöskään nähdä omia ryhmiä jotka olet itsellesi tehnyt. Voit luoda itsellesi oman ryhmän joillakin itse määrittelemilläsi kriteereillä. Lisää omaan ryhmään opiskelijoita.

Yksittäisen opiskelijan HOPS

Siirry yksittäisen opiskelijan HOPSiin joko opiskelijan tiedoista tai HOPS-ohjauksen näkymästä.

HOPS ”opiskelijan silmin”

Opiskelijan työpöytä

Katso HOPS-ohjaus-näkymää myös opiskelijan silmin, jotta ohjaustilanteet ovat mahdollisimman sujuvia. Opiskelijan työpöydällä HOPS näyttää samalle kuin opettajan työpöydällä.

Eroavuudet:

 • Opiskelijalla ei ole Järjestely-välilehteä
 • Opiskelija ei pysty poistamaan pakollisia eikä vaihtoehtoisia opintojaksoja
 • Opettaja ei pysty ilmoittamaan opiskelijaa toteutuksille Ilmoittautumiset-välilehdellä

HOPSin tarkastelu

Tarkastelu-välilehdellä on nähtävissä ajantasainen, rakenteinen HOPS. HOPS pohjautuu kyseisen opiskeluoikeuden oletusopetussuunnitelmaan.

OPISKELIJALLA ON ”HOPSIN ULKOPUOLISIA OPINTOJA”?`

1.8.2015 jälkeen aloittaneiden opiskelijoden HOPSit on alustettu Peppi-ylläpidon toimesta kertaalleen sen jälkeen kun tiedot on siirretty Peppiin. Tämä on ollu tarpeen mm. sen vuoksi että saatiin opiskelijoille tarvittavat Harjoittelujen ja Opinnäytetyön opintojaksot. Alustuksen vuoksi Pepin OPSille ’tuntemattomat’ opinnot sijoitettiin HOPSin loppuun ”HOPSin ulkopuoliset opinnot” otsikon alle. Tämän otsikon alla olevat opintopisteitä kerryttävät (arvioidut, laajuus suurempi kuin 0 op) tulee siirtää HOPSin rakenteeseen oikeaan kohtaan. Tämän otsikon alle jätetään Peppin siirtymisen yhteydessä väistämättä syntyneet ”roskat” joita ei HOPS-toiminnallisuuksien vuoksi pysty poistamaan Pepistä. HOPSin ulkopuoliset opinnot eivät tulostu viralliseen opintosuoritusotteeseen.  Tutoropettajien lisäksi korkeakoulupalveluiden toimijat siirtävät opintosuorituksia HOPSin ulkopuolisista opinnoista HOPSin sisältöön. Jos he eivät opintoa siirtäessään ole varmoja minkä opintokokonaisuuden alle opintosuoritus kuuluu, he siirtävät sen ihan HOPSin lopuksi, juuri ulkopuolisten opintojen otsikon yläpuolelle.

OPINTOKOKONAISUUDEN OPINTOPISTEMÄÄRÄ EI TÄSMÄÄ ALLA OLEVIEN OPINTOJAKSOJEN SUMMAAN?

Alla kuvassa esimerkki kun HOPSin rakenteen hierarkiassa on ”särö”. Kaikki opintojaksot näyttävät olevan saman opintokokonaisuuden alla, mutta kun katsoo Järjestely-välilehdellä vasemman laidan palkkeja, näkee että esim liitteen kuvassa Ravitsemustieteen opintojakso on hieman eri tasossa muiden MUUT AMMATTIOPINNOT alla olevien opintojaksojen kanssa. Eli oikeastaan ei ole lainkaan ko. opintokokonaisuuden alla hierarkisesti. Jolloinka myöskään sen opintopisteet eivät kerry opintokokonaisuuden kokonaispisteisiin.

Särön voi korjata raahaamalla Järjestely-välilehdellä opintojakso samaan linjaan muiden opintojaksojen kanssa. Näitä on ehkä hankala katsoa näin tarkalla silmällä, varsinkin kun on uudesta järjestelmästä kyse. Tavoite ja tarkoitus onkin että viimeistään valmistumisvaiheessa opintotoimistossa katsotaan että HOPSin rakenne on ehjä.

Rakenteen käsittely

 • Avaa rakenne / sulje rakenne
 • Koko rakenne: Valitse Avaa kaikki / Sulje kaikki
 • Yksittäinen kokonaisuus: klikkaa kokonaisuuden kohdalla palkin vasemmassa reunassa alas tai sivulle olevaa nuolta -> rakenne avautuu / sulkeutuu kyseisen opintokokonaisuuden osalta.

Infolaatikko

 • Klikkaa kysymysmerkkiä HOPS-rakenteen yläpuolella. Saat näkyviin HOPSissa käytettävät symbolit.
 • Opintojakson valinnaisuutta kuvaava tieto: värikäs laatikko opintojaksorivin vasemmassa reunassa. Saat tiedot statuksen merkityksestä infolaatikon kautta tai viemällä hiiren ikonin päälle.
 • Opintojakson tilaa kuvaava tieto: ikoni opintojakson nimen vasemmalla puolella.   
 • Saat tiedot ikonin merkityksestä infolaatikon kautta tai viemällä hiiren ikonin päälle: 
  • Ajoitettu HOPSiin
  • Ilmoittautuminen käynnissä
  • Ilmoittautuminen odottaa hyväksyntää
  • Ilmoittautuminen hyväksytty
  • Et päässyt opintojakson toteutukselle
  • Suoritettu
  • Osittain suoritettu
  • Ei arvioitu
  • Hylätty

Opintokokokonaisuuden sisällön tarkastelu

 • Klikkaa opintokokonaisuuden nimeä -> avautuu ponnahdusikkuna, jossa kuvattu kokonaisuuden tiedot.
 • Sulje ponnahdusikkuna valitsemalla näppäimistöstä Esc tai klikkaamalla ponnahdusikkunan ruksia tai Sulje.

Opintojakson sisällön tarkastelu

 • Klikkaa opintojakson nimeä -> avautuu ponnahdusikkuna, jossa kuvattu jakson tiedot.
 • Sulje ponnahdusikkuna valitsemalla näppäimistöstä esc tai klikkaamalla ponnahdusikkunan ruksia tai Sulje.

Kokonaisuuteen valittujen opintojen laajuus suhteessa vaatimuksiin

 • Tarkastele suhdelukua opintokokonaisuuden kohdalla

Opiskelijan tiedot

 • Tarkastele opiskelijan nimellä olevaa yhteenvetolaatikkoa näytön oikeassa laidassa.

HOPSin status

 • Tarkastele HOPSin vaihetta Status-yhteenvetolaatikossa

Uudet viestit

 • Tarkastele viimeisimpiä opiskelijan viestejä Uudet viestit -yhteenvetolaatikon kautta.

Lähetä kommentoitavaksi

 • Valitse Lähetä kommentoitavaksi. Toiminto liittyy HOPSin hyväksymisprosessiin. Opiskelija voi pyytää ohjaajalta HOPSin jatkotyöstöön.
 • Täytä kentät
 • Valitse Lähetä

Lähetä hyväksyttäväksi

 • Valitse Hyväksy HOPS. Toiminto liittyy HOPSin hyväksymisprosessiin. Opiskelija voi pyytää ohjaajaa hyväksymään HOPSin.
 • Täytä kentät
 • Valitse Lähetä
 • HOPSin hyväksyminen luo uuden HOPS-version, jota opiskelija ei pääse enää muokkaamaan.
 • Hyväksytyn HOPSin pohjalta opiskelijalle syntyy välittömästi luonnostilassa oleva HOPS, jossa opiskelija tekee HOPSin jatkotyöstön.

HOPSin tarkistaminen

 • Valitse Tarkista.
 • Avautuvassa ponnahdusikkunassa on tarkasteltavissa, onko kaikille HOPSissa olevilla opinnoilla valittuna pakolliset opinnon tyyppi ja arvosana sekä opiskeluoikeuteen kuuluvat pakolliset kielilausekkeet.
 • Ponnahdusikkunassa on nähtävissä myös, onko opinto arvioitu.

Tehtävän luominen

 • Valitse Luo tehtävä.
 • Täytä vaaditut kentät luodaksesi tehtävän opiskelijalle, jonka HOPSia olit tarkastelemassa.
 • Valitse Lähetä.

HOPS-keskustelun dokumentointi HOPS-tehtävää käyttäen

Tutoropettaja dokumentoi Peppiin opiskelijan kanssa käydyt HOPS-keskustelut yhden ”viestiketjun” alle seuraavien ohjeiden mukaisesti. Yleisohjeena dokumentoinnista; Peppiin kirjataan asioita avoimuuden periaatteella, eli kirjataan vain sellaista tietoa minkä opiskelija itsekin näkee suoraan. Jos on jotain opetutorin-sisäistä-muistettavaa, siihen suositellaan muita muistiinpanovälineitä kuin Peppiä.

Peppi > avaa opiskelijan tiedot > siirry HOPSiin

1.Paina HOPS-näkymän oikeasta reunasta Luo tehtävä-painiketta

2. Kirjoita avautuvaan viestilaatikkoon aiheeksi: HOPS-keskustelut. 
Kun luot otsikoksi monikossa HOPS-keskustelut, tämän saman viestiketjun jatkoksi voit myöhemmin jatkaa uusia ”alaviestejä” kun käytte tulevia keskusteluja. 
Näin opiskelijalla näkyy vain yksi tehtävä/viesti-otsikko tällä teemalla ja hänen on helppo
a) vastata viestiin
b) löytää HOPS-keskustelut muiden viestien joukosta
c) nähdä aikajatkumo

3.Kirjoittamasi viesti löytyy opiskelijan HOPSin Viestit-välilehdeltä suodatuksella HOPS-tehtävät. 

4.Viestiä klikkaamalla saat näkyviin aiemman sisällön ja voit jatkaa keskustelua kirjoittamalla lisää tekstiä viestilaatikkoon.

Opiskelijalla edellä kuvattu näyttäytyy seuraavasti. Hän 

– saa HOPS-tehtävänä dokumentoidusta keskustelusta kopion koulun sähköpostiinsa. 
  Viestiin ei voi vastata sähköpostitse, vastaus tapahtuu Pepissä jolloin vastaus myös tallentuu Peppiin.
– näkee uuden viestin saapumisesta HOPSin Tarkastelu-välilehdellä 
– voi tarkastella viestiä HOPSin Viestit-välilehdellä HOPS-tehtävistä

5.Opettaja saa herätteen Opettajan työpöydän etusivulle Viestit-kohtaan, kun opiskelija on vastannut viestiin.

6.Opettaja saa herätteen sähköpostiinsa kun opiskelija on vastannut viestiin. 
Siirry viestiin-linkkiä klikkaamalla hän siirtyy Peppiin opiskelijan HOPSiin Viestit-välilehdelle, josta hän näkee koko keskustelun sekä pystyy vastaamaan opiskelijalle.

7.Opettaja löytää opiskelijan kanssa käymänsä viestinvaihdon opiskelijan HOPSin Viestit-välilehdeltä. 
Viestiä klikkaamalla hän voi kirjoittaa viestiketjuun jatkokommentteja, jonka jälkeen toistuvat vaiheet 4 ja 5.

Lisää merkintä

 • Klikkaa opintokokonaisuuden tai opintojakson perässä olevaa + -ikonia tai puhekuplaa. + -ikoni on näkyvissä, mikäli kyseiseen opintokokonaisuuteen tai opintojaksoon ei ole vielä kirjattu merkintää. + -ikoni on muuttunut puhekuplaksi, mikäli merkintöjä on jo kirjattu.
 • Täytä kentät.
 • Valitse Lähetä -> viesti on tarkasteltavissa opiskelijan HOPSissa ja ohjaajan työpöydällä.

Suodatusvalinnat 

 • Opinnon tyyppi: Valitse suodatuskriteeri opintojakson pakollisuuden mukaan.
 • Opinnon status: Valitse suodatuskriteeri opintojaksojen statuksen mukaan
 • Ajoitus: Valitse suodatuskriteeri ajoituksen mukaan 

Lataa opintosuoritusote

 • Valitse Lataa opintosuoritusote (PDF).
 • Suoritusote on löydettävissä selaimesi latauksista.

Opiskelijan suoritusten tarkastelu HOPSissa

Opintojen valinta

Opintojen valinta HOPSiin

 • Klikkaa Opintojen valinta -välilehteä.
 • Klikkaa opintokokonaisuuden nimen perässä olevaa + -ikonia -> palvelu ohjaa opintohaku-toiminnallisuuteen.
 • Hae koulutuksia nimellä tai koodilla Hae koulutuksia tekstikentässä -> Valitse Hae.
 • Kohdista hakujoukkoa valitsemalla haluamasi rajaustekijät vasemmasta palstasta otsikoiden Opinnon tyyppi, Koulutustyyppi, Koulutus, Vapaavalintainen, Tutkintonimike tai Pakollisuus alta.
 • Tarkastele opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia valitsemiesi rajaustekijöiden mukaisesti näkymässä. 
 • Tarkastele yksittäistä opintojaksoa tai opintokokonaisuutta klikkaamalla opinnon nimeä.
 • Valitse haluamasi opinnot hakukoriin klikkaamalla rivin päästä Lisää koriin.
 • Tarkastele hakukoria klikkaamalla x opintoa valittu -linkkiä.
 • Tyhjennä kori klikkaamalla Tyhjennä kori.
 • Poista yksittäinen opinto korista klikkaamalla ruksia opinnon edessä.
 • Valitse haluamasi opinnot HOPSiin klikkaamalla Vie valitut HOPSiin.

Henkilökohtaisen opintojakson lisääminen: 

 • eHOPSin Ajoitus-välilehdellä valitaan toiminto Opiskelijalla on oikeus lisätä henkilökohtaisia opintojaksoja ja/tai Opettajalla on oikeus lisätä henkilökohtaisia opintojaksoja. – Tallenna.
 • Opintojen valinta -välilehdellä opinto lisätään haluttuun opintokokonaisuuteen +-merkistä.
 • Täytä +-merkistä avautuvan modaalin kentät – tallenna.
 • Henkilökohtainen opintojakso arvioidaan Arviointi-ikkunalla.

Opintojaksojen vertailu:

 • Klikkaa Opintojen valinta -välilehteä
 • Valitse opintojaksoja vertailuun valitsemalla Lisää vertailuun.
 • Valitse oikealle palstalle ilmestyvästä Vertaile opintojaksoja -yhteenvetolaatikosta Vertaile.
 • Sulje vertailu esc / ruksi / sulje.
 • Valitse opintojakso HOPSiin valitsemalla vertailussa Valitse.
 • Poista opintojakso HOPSista valitsemalla Poista valinta.

Opintojakson poistaminen

Opintojakson poisto voidaan tehdä kaksivaiheisesti, HOPSin Opintojen valinta -välilehdellä. Ensimmäisen vaiheen voi tehdä henkilökunnan edustaja tai opiskelija: klikataan ’poistokytkin’ punaiseksi. Näin toimimalla esimerkiksi opiskelija voisi kertoa tutoropettajalle, että ei aio suorittaa vaihtoehtoista opintojaksoa. Sen jälkeen henkilökunnan edustaja tekee lopullisen poiston painamalla tuota ’roskakoria’ (ei näy opiskelijan käyttöliittymässä). Jos opintojakso on jo arvioitu, se ei poistu opiskelijalta roskakorin painamisesta huolimatta, vaan siirtyisi HOPSin ulkopuolisiin opintoihin.

Jos opintojakso on valittu ensimmäisen vaiheen poistettavaksi eli punainen kytkin oli aktiivinen (ks kuva), silloin opintojakso ei näy HOPSin muilla välilehdillä. Kun kytkimen vaihtaa takaisin vihreälle, silloin opintojakso näkyy normaalisti HOPSissa.

Järjestely

 • Valitse Järjestely-välilehti.
 • Voit raahata opintoja (opintojaksoja, opintokokonaisuuksia) rakenteessa paikasta toiseen tai voit käyttää oikean palstan leikepöytää apunasi raahaamalla opinnon leikepöydälle, vierittämällä näkymässä haluamaasi kohtaan ja raahaamalla opinnon leikepöydältä haluaamaasi kohtaan.

HOPSin opintokokonaisuuden ja opintojaksojen hierarkisuus
Opintokokonaisuuden opintopistemäärässä Pepissä ja Pepin tulosteissa huomioidaan ainoastaan ne opintojaksot, jotka sijaitsevat HOPSissa hierarkisesti opintokokonaisuuden alla.

Opintojen järjestely HOPSissa

HOPSin siivous

Jäsentelyt

 • Valitse Jäsentelyt-välilehti.
 • Valitset jäsentelyt-tyyppi alasvetovalikosta.
 • Tarkastele opiskelijan tutkintorakenteeseen suunniteltuja jäsennyksiä tutkinnon tai osaamisalueiden tasolla.

Ajoitus

Tarkista opintojakson ajoitus Opinto-oppaan alta löytyvästä opetussuunnitelmasta (OPS)

 • Opinnon ajoittaminen: Raahaa opintojakso aikajanalle haluamaasi kohtaan nuolipainikkeen avulla. 
  Jos nuolipainiketta ei näy, se on jäänyt piiloon, pienennä siinä tapauksessa selaimen tekstin kokoa.
 • Opinnon ajoituksen muuttaminen: Raahaa opintojakso aikajanalle haluamaasi kohtaan.
 • Ajoituksen poistaminen: Raahaa aikajanalla oleva opintojakso takaisin rakenteeseen.
 • Tarkastele pakollisia opintojaksoja, joita ei ole ajoitettu: Valitse rakenteen yläpuolelta kellosymboli.
 • Poista suodatus klikkaamalla Näytä kaikki.
 • Tarkastele ajoituksia eri tarkkuustasoilla: Valitse Lukuvuodet / Lukukaudet / Periodit.
 • Kesäperioidit mukaan aikajanalle: Valitse Näytä kesäperiodit.
 • Aikajanalla liikkuminen: Pyöritä hiiren vieritysrullaa haluaamasi suuntaan tai tartu vaakasuunnassa olevaan vierityspalkkiin ja siirrä se haluaasi kohtaan.

 Opintojen ajoitus HOPSissa

Viestit

 • Valitse Viestit-välilehti.
 • Tarkastele viestejä viestityypin mukaan valitsemalla HOPS-tehtävät/HOPS-hyväksynnät/Merkinnät HOPS-tehtävään vastaaminen.
 • Valitse HOPS-tehtävä
 • Täytä kentät
 • Valitse Lähetä 

Ilmoittautumiset

 • Valitse Ilmoittautumiset-välilehti.
 • Näet opiskelijan ilmoittautumiset näkymässä sekä opintojaksojen toteutukset, joille opiskelija HOPSinsa mukaan voisi ilmoittautua.
 • Ohjaaja ei voi lisätä opiskelijalle toteutuksia. Opiskelija voi omassa käyttöliittymässään toimia näin:
 • Hae lisää toteutuksia, joissa ilmoittautumisaika on käynnissä klikkaamalla + -ikonia
 • Kirjoita hakusana tekstikenttään ja paina Enter tai Hae

Tarkasta HOPSista mihin opintoihin opiskelija on ilmoittautunut

Asetukset

Käyttöoikeudet hallinnoidaan Peppi-ylläpidon toimesta.

 • Opiskelijalle oikeus lisätä henkilökohtaisia opintojaksoja
 • Opettajalle oikeus lisätä henkilökohtaisia opintojaksoja

Vinkkejä HOPS-työskentelyyn

Opintokokonaisuuden tai otsikkotiedon lisääminen HOPSiin

Joskus opiskelijan HOPSilta puuttuu opintokokonaisuus- tai otsikkotieto, jonka alle pitäisi esimerkiksi harjoittelun opintosuoritukset sijoittaa. Lisäät uuden otsikon HOPSiin näin:

 1. Hae opiskelijan tiedot. Siirry HOPS-ohjaus > Opintojen valinta-välilehdelle
 2. Valitse ylätaso, minkä alle uusi otsikko sijoittuu. Klikkaa sen palkin lopussa olevaa suurennuslasi-ikonia.
 3. Hae Opintohaulla otsikko/opintokokonaisuus, syöttämällä hakulaatikkoon: 210918
  Saat hakutuloksiin erilaisia otsikkovaihtoehtoja
 4. Valitse sopivin painamalla Lisää koriin -painiketta
 5. Vie valitsemasi tieto opiskelijan HOPSiin painamalla Vie valitut HOPSiin -painiketta
 6. Siirry Järjestely-välilehdelle
 7. Siirrä uusi otsikko/opintokokonaisuus haluamaasi kohtaan. Siirrä haluamasi opintojaksot sen alle.