Opiskelijat

Voit nähdä Pepissä erilaisia työpöytiä omasta roolistasi, käyttöoikeuksistasi ja työtehtävistäsi riippuen. Eri toimijat voivat käyttöoikeuksistaan riippuen tehdä erilaisia toimia Pepissä. Opettajan käyttöoikeuksilla voit tarkastella opiskelijan tietoja ja päivittää esimerkiksi yhteystietoja. Opiskelijan henkilö- ja opiskeluoikeuden tietojen päivittämiseen oikeudet on Korkeakoulupalveluiden työpöydällä toimivilla opiskelijapalveluiden henkilöstöllä.

Yksittäisen opiskelijan tietojen tarkastelu ja muokkaus

Opiskelijan haku

Tee opiskelijahaku haluamallasi tavalla, ks Opiskeluoikeushaku

Valitse hakutuloksista haluamasi opiskelija

 • Klikkaamalla opiskelijan nimen kohdalta palvelu ohjautuu automaattisesti henkilötietonäkymään
 • Klikkaamalla opiskelijanumeron kohdalta palvelu ohjautuu automaattisesti kyseisen opiskeluoikeuden näkymään

Henkilötiedot

Valitse vasemmasta navigaatiosta Henkilötiedot

Muokkaa henkilötietoja

 • Valitse Muokkaa henkilötietoja
 • Muuta haluamasi tiedot
 • Valitse Tallenna

Lisää opiskeluoikeus

 • Opiskeluoikeuksia lisätään OILI-tuonti-näkymän kautta joko OILI-tuonnilla tai Excel/CSV-siirrolla.

Peppi-ylläpitäjät ylläpitävät opiskeluoikeuden mallipohjia.

Yhteystiedot

 • Valitse vasemmasta navigaatiosta Yhteystiedot

Muokkaa yhteystietoja

 • Valitse Muokkaa yhteystietoja
 • Muuta haluamasi tiedot (jos et pysty muokkaamaan jotain tietoa, tiedon muokkaus on estetty käyttäjäprofiililtasi)
 • Valitse Tallenna

Tietojen luovutusluvat

 • Valitse vasemmasta navigaatiosta Tietojen luovutusluvat
 • Näkymässä on tarkasteltavissa, onko opiskelijalla turvakielto sekä se, saako opiskelijan valmistumistiedon julkaista
 • Valitse haluamaasi luovutuslupakohtaan arvo
 • Valitse Tallenna

Opiskelijan lisätiedot

 • Valitse vasemmasta navigaatiosta Opiskelijan lisätiedot
 • Valitse Lisää lisätieto
 • Valitse Tallenna
 • Muokkaa aiempaa lisätietoa valitsemalla lisätietorivin päästä Toiminnot -> Muokkaa
 • Poista lisätieto valitsemalla lisätietorivin päästä Toiminnot -> Poista -> OK

Lähiomaiset

 • Valitse vasemmasta navigaatiosta Lähiomaiset
 • Valitse Lisää lähiomainen
 • Täytä pyydetyt kentät
 • Valitse Tallenna

Opiskelijan opintoihin liittyvien tietojen tarkastelu ja muokkaus 

Massamuokkaus

Opiskeluoikeustietoja kannattaa muokata massamuokkaustyökalulla aina kun se on mahdollista. Massamuokkauksella voit päivittää haluamasi opiskelijamäärän (1 – xxx opiskelijaa) tietoja kerralla, samassa näkymässä. Tämä säästää klikkauksia ja aikaa, samalla saat näkymästä kokonaiskuvan opiskelijan tiedoista paremmin kuin yksittäisistä opiskeluoikeuden näkymistä.

Opiskeluoikeuden valinta yksittäisen opiskelijan näkymässä

Mikäli opiskelijalla on useampi kuin yksi opiskeluoikeus, muut opiskeluoikeudet saadaan näkyviin klikkaamalla opiskelijan nimen alapuolella olevaa nuolisymbolia 

Opiskelutiedot

Valitse vasemmasta navigaatiosta Opiskelutiedot

Opiskelutiedoissa on tarkasteltavissa ja muokattavissa opiskeluoikeudelle tallennetut tiedot

Muokkaa-painike

 • Valitse Muokkaa
 • Muuta haluamiesi kenttien tietoja (Huom! Ryhmien muokkaus tapahtuu kohdassa Toiminnot>Aseta ryhmät)
 • Tallenna

Toiminnot-painike

Näytä alkuperäiset tiedot

 • Järjestelmä näyttää tiedot, joilla opiskeluoikeus on luotu järjestelmään

Muuta koulutusluokitus

 • Muuta luokitusta valitsemalla arvot alasvetovalikoista. Koulutusluokitus liittyy kiinteästi opiskeluoikeuden tutkintoon, tietoa voi vaihtaa ainoastaan jos opiskelija on päätöksellä hyväksytty opiskelemaan toista tutkintoa.
 • Tallenna

Aseta ryhmät

 • Hae ryhmä/ryhmät hakukenttää käyttäen 
 • Tallenna

Lisää suuntautumisvaihtoehto

 • Valitse suuntautumisvaihtoehto alasvetovalikosta 
 • Tallenna

Lisää ohjaaja

 • Valitse ohjaajan tyyppi alasvetovalikosta
 • Valitse henkilö hakukenttää käyttäen
 • HOPS-ohjaaja = Opettajatutor
 • Opinto-ohjaaja = Opintokoordinaattori
 • Tallenna

Lisää tarkenne

 • Valitse tarkenteen koodi 
 • Tallenna

Lisää pätevyys

 • Valitse Pätevyyden koodi 
 • Valitse Päivämäärä
 • Kirjaa tarvittavat huomiot
 • Tallenna

Lisää todistusmerkintä (käytännössä kielilauseke)

 • Valitse kielilausekkeen koodi 
 • Tallenna

Lisää henkilökohtainen todistusmerkintä (avoin kenttä)

 • Täydennä henkilökohtainen todistusmerkintä 
 • Tallenna

Raportit-painike

Käyttäjän käyttöoikeuksista riippuu se, mitä raportteja hänellä on käytössään.

 • Valitse haluamasi raportin tiedostomuoto (esim. pdf, rtf)
 • Täydennä raportin muodostamiseksi tarvittavat kentät (raportista riippuen mm. allekirjoittaja, hetunäkyvyys, lisätiedot)
 • Aja raportti

Läsnäolotiedot

Valitse vasemmasta navigaatiosta Läsnäolotiedot. Näkymässä on tarkasteltavissa opiskelijan läsnäolohistoria sekä Yhteenveto-laatikossa läsnäolojen summatiedot

Lisää läsnäolo -painike

 • Valitse Lisää läsnäolo 
 • Anna pyydetyt tiedot: lukukausi, läsnäolo, päivämäärä ja mahdolliset lisätiedot
 • Tallenna

Muokkaa läsnäolotietoa

 • Valitse läsnäolorivin päässä Toiminnot
 • Muokkaa tai poista läsnäolokauden tietoja

Lisää eroaminen 

 • Valitse Lisää eroaminen 
 • Anna pyydetyt tiedot: lukukausi, erokoodi, päivämäärä ja mahdolliset lisätiedot
 • Tallenna

Läsnäoloihin liittyviä tilanteita

Tieto opiskeluoikeuden jatkamisen päätöksestä
Kun opiskeluoikeuden päätöksen pohjalta lisätään läsnäolokausia (LÄ2), kirjataan samalla läsnäolon lisätiedot kohtaan teksti: ”Opiskeluoikeuden päätös xx.xx.2018,  voimassa 1.8.2018-xx.xx.20xx.”

Uusi opiskelija ei aloitakaan opintojaan?
Jos opiskelija on ottanut paikan vastaan OILIssa, hänet tuodaan Peppiin opiskelijaksi riippumatta siitä, aloittaako hän opinnot.
Jos itse opiskelija ilmoittaa peruvansa opiskelupaikan, kirjataan hänelle opintojen aloitus- ja lopetusaika ja läsnäolokoodiksi E10 = ’Ei aloittanut, opiskeluoikeuden menettänyt’. Poissaolon syyksi kirjataan E10.

Hakija menettää ensisijaisuutensa loppuelämäkseen
Ottaessaan opiskelupaikan vastaan, hakija menettää ensisijaisuutensa loppuelämäkseen. Tämän vuoksi on tärkeää kirjata tällaiset eroamiset tämän ohjeen mukaisesti. Tieto siirtyy tietovarantoon kun hakija siirretään opiskelijaksi, ja sitten kirjataan eronneeksi eron syy –koodilla E10.

Eroavalla opiskelijalla tulee olla läsnäolokausimerkintä myös sille kaudelle jolle eropäivä sijoittuu

Opiskeluoikeuden palautus – OP ja EO -koodi

 1. Jätä ER-rivi, mutta lisää loppumispäivämäärä (sama kuin alkamispäivämäärä).
 2. Lisää OP rivi sille päivälle, kun opiskeluoikeus on palautettu. Lisätietoihin kirjoita päätöksen antaja ja päivämäärä.
 3. Lisää LÄ (LÄ1) rivi samalle päivälle kuin OP.
 4. Opiskeluoikeuden kausimaksimitietoja päivitettäessä ei koskaan lisätä arvoja koodille OP. Kausimaksimitiedot lisätään käyttäen ainoastaan koodeja LÄ/LÄ1.
 5. Opiskelijalle lisätään eroamisen ja opiskeluoikeuden palauttamisen välisille kausille EO-koodi.

Huom. LÄ2-kausi(a) voidaan lisätä opiskelijalle vain silloin, kun välissä ei ole EO-kausia.

Lisää valmistuminen

 • Valitse Lisää valmistuminen
 • Anna pyydetyt tiedot
 • Hyväksy

Opiskelun jatkoajan kirjaaminen

Kun opiskelijan läsnäolo- tai poissaolokausimaksimi on täyttynyt, läsnäoloja ei voi lisätä ennen kuin läsnäolokausien maksimimääriä on lisätty.

Muista valita Lisää läsnäolo –modaalissa oikea lukukausi jolle yliaikapäätöksen kirjaat. Oletuksena näkyy kuluva kausi.

Normiaika ja lisäajat

Tarkasta ensin että läsnäolokaudet ovat opiskeluoikeusajan mukaiset:

 • Normiaika eli LÄ-kaudet aina
  • 60 op = 2 kautta
  • 90 op = 3 kautta
  • 210 op = 7 kautta
  • 240 op = 8 kautta
 • +1 vuoden lisäaika eli LÄ1-kaudet 
  • 2 kautta 
 • Sopimuksella jatkettu eli LÄ2-kaudet
  • Anomus opiskeluoikeudesta -päätöksen mukainen määrä kausia

Sopimuksella jatkettu opiskeluaika

Normiajan +1 vuoden lisäajan ylityksen jälkeen opiskelija hakee jatkoaikaa opinnoille ohjeen mukaan. Kirjaa opiskelun jatkoaika tehdyn päätöksen mukaisesti Peppiin.

 1. Opiskeluoikeusajan päivitys

Kausimaksimeita käytetään siihen, kun lasketaan automaattisesti opiskeluoikeuden loppupäivä. Eronneilla tai valmistuneilla loppupäivä asetetaan ero- tai valmistumispäivän mukaan.

Opiskeluoikeuden kausimaksimitietoja päivitettäessä ei koskaan lisätä arvoja koodille OP. Kausimaksimitiedot lisätään ainoastaan koodeja LÄ/LÄ1/LÄ2 käyttäen.

Tutkintokoulutuksen opiskelijoiden opiskeluoikeusaika päivitetään aina kausimaksimitietoja käyttäen, lukukausi kerrallaan. 

Tutkintokoulutuksen päättymispäivää ei koskaan syötetä manuaalisesti, vaan se tulee automaattisesti kausimaksimitietojen pohjalta.

2. Läsnäolotietojen päivitys

Ei-tutkintokoulutuksen opiskelijan opiskeluoikeuden päättäminen

Päättymiskoodi

Opiskelu päättynyt (koodi EV)

Ei-tutkintokoulutuksen opiskelijan opiskeluoikeus päätetään lisäämällä tieto ”Opiskelu päättynyt” (koodi EV) opiskelijoille, joiden koulutustyyppi on joku seuraavista: 

 • Avoin AMK (AVOIN)
 • Erikoistumiskoulutus (ERKO) silloin kun koulutuksen vaadittava laajuus täyttyy *)
 • Korkeakoulujen yhteistyösopimukset (KYHT)
 • Maahanmuuttajien valmentava koulutus (MAMU)
 • Saapuvat vaihto-opiskelijat (KV)
 • Saapuvat vaihto-opiskelijat YAMK (KVY)
 • Täydennyskoulutus (TÄYDE)

Opiskelu päättynyt, vaadittu laajuus ei täyty (koodi EVL)

 • *)Jos erikoistumiskoulutuksen opiskelijan opinnot päättyvät (omasta tai korkeakoulun aloitteesta) ennenkuin opiskelija on suorittanut koulutukselle määritellyn opintopistelaajuuden, opiskeluoikeus päätetään tiedolla ”Opiskelu päättynyt, vaadittu laajuus ei täyty” (koodi EVL). 

Tiedon päivitys opiskelijakohtaisesti

Opiskeluoikeuden tiedot > Läsnäolotiedot > Lisää läsnäolo 
> Päättymiskoodi = ”Opiskelu päättynyt, sivuopiskelija”
> Päivämäärä (Alkupäivämäärä-kenttään) = Opiskeluoikeuden päättymispäivä

Tiedon päivitys usealle opiskelijalle samalla kertaa

Opiskeluoikeushaku > Hae opiskelijat joiden läsnäolo pitää päättää
> Valitse opiskelijat ruksittamalla opiskelijakohtainen rivi hakutuloksista > Massamuokkaus
> Eroaminen -kohdassa valitse Lisää > ”Opiskelu päättynyt, sivuopiskelija”
> Eropäivämäärä > Opiskeluoikeuden päättymispäivämäärä

Opiskelijan Opiskelijan työpöydällä tekemä läsnäoloilmoittautuminen

Katso Opiskelijan työpöydän ohjeet Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika, jolloin toiminto on käytössä

 • 1.5.-31.8. Syksy ja kevät
 • 1.12.-31.12. Kevät

Koulutustyypit joista ilmoittautumisen voi tehdä

 • AMK tutkinto, päivätoteutus
 • AMK tutkinto, monimuotototeutus
 • YAMK tutkinto

Opiskeluoikeusaika määrittelee sen, voiko opiskelija tehdä ilmoittautumisen Normiaika (LÄ) + lisäaika (LÄ1)

Läsnäolokoodit

 • LÄ: Läsnä, kaikki läsnäolevat opiskelijat > tällaiselle kaudelle voi ilmoittautua Opiskelijan työpöydällä
 • LÄ1: Läsnä, lisäajalla (+1 vuoden lisäajalla opiskelevat) > tällaiselle kaudelle voi ilmoittautua Opiskelijan työpöydällä, jos opiskeluoikeusaika on kunnossa (sisältää LÄ1-ajan)
 • LÄ2: Läsnä, päätöksellä jatkettu > tällaiselle kaudelle ei voi ilmoittautua Opiskelijan työpöydällä, virkailija päivittää jatkoaikapäätöksen mukaisesti

Poissaolokoodit

 • PO: Poissa (kaikilla max 2) > tällaiselle kaudelle voi ilmoittautua Opiskelijan työpöydällä
 • POS: Poissa, lakisääteinen syy, ei kuluta opiskeluoikeusaikaa (1.vuoden lakisääteiset poissaolot kun syynä armeija/siviilipalvelus tai äitiys/isyys/vanhempainvapaa) > tällaiselle kaudelle ei voi ilmoittautua Opiskelijan työpöydällä, virkailija päivittää
 • POE: Poissa, lakisääteinen syy, kuluttaa opiskeluoikeusaikaa (1.vuoden lakisääteiset poissaolot kun syynä oma sairaus/vamma) > tällaiselle kaudelle ei voi ilmoittautua Opiskelijan työpöydällä, virkailija päivittää

Opiskeluoikeuden lisätiedot

Valitse vasemmasta navigaatiosta Opiskeluoikeuden lisätiedot

Huomiot

 • Valitse Lisää Huomio 
 • Valitse koodi
 • Kirjaa tarkentavat huomiot tekstimuodossa
 • Tallenna

Taustayhteisö

 • Valitse Muokkaa taustayhteisöä 
 • Syötä kenttiin tiedot
 • Tallenna

Koulutuspäivärahamerkinnät

 • Valitse Lisää koulutuspäivärahamerkintä 
 • Syötä alku- ja loppupäivämäärät
 • Tallenna

Siirto-opiskelija

 • Valitse Muokkaa
 • Syötä kenttiin tiedot
 • Tallenna

Siirto-opiskelija

Päivitä siirto-opiskelijan opiskeluoikeuden alkamispäivä samaksi päiväksi, joka hänellä oli siinä alkuperäisessä koulutuksessa josta hän sai siirron uuteen koulutukseen. 

Lisää Opiskeluoikeuden lisätiedot -kohtaan tiedot opiskelijasiirrosta.

Lisää läsnäolokausiin merkinnät aiemman koulutuksen läsnäolokausista opiskelijan toimittaman opiskeluoikeuden perusteella.

LABissa Opintopolun siirtohaun kautta koulutuksesta toiseen vaihtaneiden opiskelijoiden siirto käsitellään Pepissä samalla lailla kuin toisesta AMKsta siirtyneiden opiskelijoiden siirto.

HOPS

Valitse vasemmasta navigaatiosta HOPS

Siirry HOPSiin painikkeesta siirryt opiskelijan HOPSiin. Opiskelijalla pitää olla OPS kiinnitettynä opiskeluoikeuteen. Jos opiskelijalla ei ole HOPSia, hän ei pysty ilmoittautumaan opintojaksoille.

Aseta HOPSin pohjana käytettävän opetussuunnitelma ja tallenna.

Opetussuunnitelman valinta

Peppi-pääkäyttäjät asettavat tiedon uuden opiskelijan oletussopetussuunnitelmasta opiskeluoikeuden Mallipohjaan. Tiedot alkavia opiskelijoita varten tiedot löytyvät myös: Respa > LAMK Oy > Opintohallinto > Peppi

 Aiemmin alkaneiden koulutusten opetussuunnitelmien tiedot löytyvät Suunnittelijan työpöydältä tai Opettajan työpöydältä Opetussuunnittelu -osiosta. 

Ryhmien tiedot löytyvät Korkeakoulupalveluiden työpöydältä Ryhmät -osiosta. Saapumisryhmään on liitetty tieto sen opiskelijoiden oletusopetussuunnitelmasta.

Alusta HOPS uudelleen (tämä valinta tulee näkyviin, mikäli OPSia ei ole asetettu opiskeluoikeudelle aiemmin)

Valmistumisprosessiin liittyvät toiminnot / valmistumishalukkuuden asettaminen

 • Valitse Aseta valmistumishalukkuus
 • Täydennä tavoitevalmistumispäivä ja mahdolliset lisätiedot
 • Hyväksy

Valmistumistietojen vahvistaminen

 • Laita ruksi kohtaan Olen tarkastanut opiskeluoikeuden tiedot valmistumista varten
 • Klikkaa avautuvassa modaalissa Tiedot tarkistettu

Valmistuva opiskelija

Kun opiskelija haluaa valmistua hän tekee valmistumisilmoituksen E-lomakkeella ohjeiden mukaan.

Valmistuttamisen työvaiheet:

Aseta valmistumishalukkuus – Hops ikkunalla

 • valitse tavoitevalmistumispäivä, hyväksy
 • tekstikenttään ei täyttöä
 • myös poistettavissa, mikäli tavoitevalmistumispäivä muuttuu
 • aseta uudelleen valmistumishalukkuus

Päivitä yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti) E-lomakkeen mukaiseksi

Siivoa HOPS

Tarkista, että kaikki opintosuoritukset on kunnossa

Päivitä valmistumisrivi läsnäoloihin sitten kun kaikki em. on kunnossa eli valmistuminen on varma

tarkenne (opiskelutiedot); Te-toimiston päätösistä ei peppiin merkintää

Todistusmerkinnät:

 • Staattinen; Lastentarhanop.pätevyys, Hygieniapassi
 • Arvioitava: Ruotsi + Englanti
 • Henkilökohtainen: Palveluliiketoiminnan työyhteisöjaksot
 • Jos koulusivistyskieli muu kuin suomi tai ruotsi, niin KOUSIV (todistusmerkinnöissä) lukee muu
 • Jos ruotsin kieli arvioitu 3 op kokonaisuutena (ei eroteltuna suullinen ja kirjallinen) – viedään Manuaalisena arviointina
 • Vapautus on aina Muu syy
 • Mallipohjiin lisätään koulutuksen yleisimmin käytetyt kielilausekkeet

AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen todistusmerkinnät, viisi ensimmäistä ovat pakollisia kaikille:
1. Tutkinnon kieli (TUTKN)
2. Koulusivistyskieli (KOUSIV)
3. Kypsyysnäytteen kieli (KYPSYY)
4. Toinen kotimainen kieli (TOIKOT)
5. Pakollinen vieras kieli (PAKVIE)
6. Direktiivi/Asetus: DSAI (sair.hoit. + fys.), DSOSI (vain LTO pätevyyksille) , DHYGI, DANNI

Pätevyys-kenttään päivitetään tieto: Lastentarhanopettaja (tästä kentästä menee tieto Virtaan)
(Löytyy hakusanalla IQ) 

Aseta valmistumishalukkuus

Kun valmistumishalukkuuslomake on käsitelty, aseta opiskelijalle valmistumishalukkuus päivälle jolloin hän aikoo valmistua. Kirjoita tarvittaessa valmistuttamiseen liittyviä lisätietoja valmistumistarkastuksessa huomioitavaksi.

Tarkasta HOPS

Siirry opiskelijan HOPSiin ja tarkasta yhteistyössä opettajatutorin/vastuuopettajan/opintokoordinaattorin kanssa että kaikki opinnot ovat kunnossa valmistumista varten.

HOPSin otsikon HOPSin ulkopuoliset opinnot -alta tulee siirtää kaikki opinnot pois viimeistään valmistumisvaiheessa Järjestely -välilehden toimintoja käyttäen.

Tutkintotodistukseen ei saa jäädä HOPSiin sijoittamattomia eli ulkopuolisia opintojaksoja.

Vahvista valmistumistiedot

Vahvista että kaikki opiskelijan opiskeluoikeuden tiedot ovat kunnossa tutkintotodistusta varten, laittamalla ruksi laatikkoon sen jälkeen kun olet käynyt tiedot läpi.

Valmistuta opiskelija

Kun opiskelijan kaikki tiedot ovat kunnossa Aseta valmistumispäivämäärä. Tällä toiminnolla päivittyy opiskelijan läsnäolotietoihin tieto valmistumisesta valitulla päivämäärällä.

HOPSin alustuksen vaiheet

HOPSin alustus

HOPSin alustus tehdään, jos tulee tarve tyhjentää opiskelijalla oleva HOPS esimerkiksi sen vuoksi että joku toinen opetussuunnitelma vastaisi paremmin opiskelijan opiskelua. HOPSin alustus tyhjentää HOPSin sisällön. Opiskelijalla jo olevat opintosuoritukset säilyvät HOPSissa, mutta jos uudessa HOPSissa ei ole samoja opintoja ne siirtyvät HOPSin loppuun otsikon HOPSin ulkopuoliset opinnot -alle. Sieltä ne täytyy sijoittaa HOPSin rakenteeseen erikseen HOPSin Järjestely -välilehdellä.

Hyväksy vanha HOPS

Ennenkuin alustat HOPSin, käy varmista että aloitusvaiheessa oleva HOPS jää talteen Hyväksymällä HOPS kertaalleen. Huom: hyväksynnästä menee opiskelijalle viesti, sen vuoksi kirjoita viestikenttään selite miksi hänen HOPSinsa hyväksytään nyt.

Siirry HOPSiin > Hyväksy HOPS

Valitse uusi opetussuunnitelma ja alusta HOPS

Palaa Opiskeluoikeuden tietohin HOPS -näkymään.

Valitse uuden HOPSin pohjana käytettävän opetussuunnitelman tunnus. Uuden opetussuunnitelman tiedon saat esimerkiksi opintokoordinaattorilta tai opettajatutorilta.

Paina Alusta HOPS uudelleen -painiketta.

Opiskelijan HOPS

Saapumisryhmän opiskelijoiden HOPSien hyväksyntä kerralla

HOPS-ryhmän opiskelijoiden HOPSit voidaan hyväksyä kerralla Opettajan työpöydällä > HOPS > HOPS-ohjaus > Opiskelijat-välilehti. Ohjeet HOPS-Ohjaus

Saadakseen HOPS-ryhmän opiskelijat näkyville, käyttäjän tulee olla väliaikaisesti opiskelijoiden saapumisryhmässä Tutorina. Muista poistaa ryhmältä väliaikainen Tutor-tieto sen jälkeen kun HOPSit on hyväksytty.

Yksittäisen opiskelijan HOPS

Yksittäisen opiskelijan HOPS hyväksytään opiskelijan HOPSissa.

Opintosuoritukset

Valitse vasemmasta navigaatiosta Opintosuoritukset

Näet opiskelijan suorittamat opinnot, suoritetun opintopistelaajuuden sekä opintojen keskiarvon

Saat näkyviin hylätyt ja keskeneräiset suoritukset klikkaamalla ruksin kohtaan Näytä hylätyt ja keskeneräiset.

Muokkaa suoritusta

 • Valitse suorituksen kohdalla Toiminnot -> Muokkaa
 • Muokkaa tarvittavia tietoja 
 • Valitse Tallenna
 • HUOM! Oikeus toimintoon on rajattu

Suorituksen siirtäminen opiskelijan opiskeluoikeudelta toiselle

LABissa ei siirretä opintoja opiskeluoikeudelta toiselle. Jos opiskelijan opintosuoritukset tulee saada toiselle opiskeluoikeudelle, se tehdään Hyväksilukemisen toiminnoilla: Korvaava suoritus tai Sisällyttäminen.

KV-liikkuvuus

KV-liikkuvuusjaksot toimitetaan LABissa opiskeluoikeuksille seuraavasti:
Lähtevät ja saapuvat pitkät (3 kk tai yli) liikkuvuusjaksot > tiedonsiirtona MobilityOnline-järjestelmästä.
Lähtevät ja saapuvat lyhyet (alle 3 kk) liikkuvuusjaksot > tiedonsiirtona MobilityOnline-järjestelmästä.

 •  Lähdetietojärjestelmän tunnus syötetään muodossa: ”20171031_1402056” eli ”Liikkuvuusjakson alkupvm_opiskelijatunnus”

Liikkuvuustiedon lisääminen

 • Valitse Lisää liikkuvuustieto
 • Täytä kentät
 • Valitse Tallenna

Kuinka tieto näkyy opintosuoritusotteella tietojen täydennyksen jälkeen:

Opintosuoritusotteesta:

Opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot

Opiskelijavaihdon korvaavuudet viedään jatkossakin Korkeakoulupalveluiden toimesta joko Korvaavuutena tai Sisällyttämisenä.

Pakolliseen ylimpään kenttään: Studies completed abroad
– HUOM! Teksti vain englanniksi, sillä jos kenttään kirjoittaa suomeksi ’Ulkomailla suoritetut opinnot’, niin tämä ei käänny opintosuoritusotteelle. Joten käytetään sekä suomen – ja englanninkielisille opiskelijoille tätä samaa otsikkoa ’ Studies completed abroad’

Alkuperäinen nimi: Opinnon nimi (suom. + eng)

Lukuvuosimaksuvelvollisen opiskelijan tiedot ja lukukauden maksun tilan seuranta

Lukukausimaksuvelvollisen opiskelijan tiedot merkitään seuraavasti:

 1. Opiskelijapalvelukeskuksen toimijat luo uusille yhteishaussa paikan vastaanottaneille hakijoille opiskeluoikeudet
 2. Opiskeluoikeuden luonnin jälkeen Hakijapalvelut päivittää lukukausimaksuvelvollisille opiskelijoille tiedot:
  1. Opiskelutiedot > Rahoitus: Lukuvuosimaksuvelvollinen
  2. Opiskelutiedot > Tarkenne: Lukukausimaksuvelvollinen
 3. Hakijapalvelut päivittää opiskelijan ensimmäisen kauden läsnäoloon tiedon siitä että lukukausimaksu on maksettu
 4. Opiskelijapalvelukeskus seuraa ja päivittää lukukausimaksujen tiedot toisesta kaudesta eteenpäin

Opiskeluoikeuden palauttaminen ja HOPS

Kun opiskeluoikeus palautetaan opiskelijalle joka on ollut pois kirjoilta siinä vaiheessa kun on otettu Peppi käyttöön (käytännössä 18.1.2018) toimitaan HOPSin kanssa näin:

 1. Opiskeluoikeuden palauttamisen yhteydessä tehdään aina myös päätös minkä ryhmän mukana opiskelija tulee suorittamaan opintonsa loppuun. Ryhmän tulee olla palauttamishetkellä ”normiaikainen”, ei palauteta ns vanhoihin ryhmiin. 
 2. Opiskelijalle alustetaan aina palauttamisen yhteydessä sen sovitun ryhmän opetussuunnitelman pohjalta HOPS. Opiskelijapalvelukeskus hoitaa HOPSin alustuksen samalla kun päivittää opiskeluoikeuden tiedot.
 3. Opettajatutor järjestelee/sijoittaa aiemmin suoritetut opinnot järjestellään/sijoitetaan aina palauttamisen yhteydessä käsityönä juuri alustettuun HOPSiin. Samalla poistetaan ne opintojaksot joita opiskelija ei tule suorittamaan. 
 4. Pyritään siihen että opiskeluoikeuden palauttamisen yhteydessä sovitaan jo mitä opintojaksoja opiskelija suorittaa tutkintoa varten. Opettajatutor lisää sovitut opintojaksot HOPSiin sen järjestelyn yhteydessä oikeille kohdilleen eli HOPS tehdään rakenteeltaan jo ”todistusvalmiiksi”.

Valmistumassa olevan opiskelijan HOPSin käsittely

Opiskelijan valmistumisvaiheessa HOPSin tietoja käsitellään seuraavasti:

 1. Opettajatutor / Opintokoordinaattori / Opiskelijapalvelukeskuksen toimija järjestelee HOPSin opinnot tutkintotodistusta varten. Samalla hän voi tarkastaa että kaikilla HOPSin opinnoilla on arvosana. Opintojaksot joille ei tule arviointia voidaan poistaa HOPSista tai siirtää HOPSin ulkopuoliset opinnot -otsikon alle. Puuttuvat arvioinnit eivät ole esteenä valmistuttamiselle, jos opiskelijalla kuitenkin on tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset.
   
 2. Kun HOPS on valmis todistuksen tulostukseen, opettajatutor / opintokoordinaattori / opiskelijapalvelukeskuksen toimija kuittaa asian lisäämällä ruksin Opiskelutiedot > HOPS -kohtaan ”Olen tarkastanut opiskeluoikeuden tiedot valmistumista varten”. Toiminto lukitsee HOPSin rakenteen siten, että vain opiskelijapalvelukeskuksen toimijat pääsevät muokkaamaan HOPSia tämän jälkeen.
   
 3. Lukitun HOPSin alussa on opettajalla ilmoitus ”Ei muokkausoikeutta”. Opiskelijapalvelukeskuksen toimijat saavat ilmoituksen ”Jos muokkaat HOPSia, ilmoita siitä opintosihteerille”
   

Massamuokkaus

Opiskeluoikeuksiin liittyviä määriteltyjä tietoja on mahdollista käsitellä massamuokkaustoiminnolla.

Opiskelijoiden haku

Tee opiskelijahaku haluamallasi tavalla. Valitse hakutuloslistauksesta haluamasi opiskelijat. Otsikkorivin valintaruutu valitsee kaikki opiskelijat tai vaihtoehtoisesti opiskelijat voi valita yksitellen kunkin opiskelijarivin kohdalta.

Massamuokkaa

Valitse Massamuokkaa

Valitse haluamasi käsiteltävä tieto

 • Valitse Muokkaa arvoja
 • Valitse haluamasi muokattava tieto, kuten
  • opiskeluoikeus
  • opiskeluoikeuden muut tiedot
  • ryhmät ja ohjaajat
  • todistusmerkinnät ja valmistuminen
 • Korvaa-valinta korvaa aiemmin annetun tiedon
 • Lisää-valinta lisää uuden tiedon
 • Kirjoita / valitse muokattava arvo
 • Valitse Tee muutokset

Massamuokata voi useita eri tietoja. Myös HOPSien alustuksen voi tehdä massamuokkauksella. HOPSien alustus –painike Muokkaa arvoja –painikkeen vieressä massamuokkausnäkymässä.

OPSin alustus HOPSiksi massamuokkauksella

 • Hae opiskelijat hallinnollisella ryhmätunnuksella opiskeluoikeushaussa
 • Valitse kaikki haluamasi opiskelijat
 • Valitse massamuokkaa > HOPSien alustus

Opiskelijalla pitää olla OPS kiinnitettynä opiskeluoikeuteen.

Jos OPSia ei ole kiinnitettynä opiskeluoikeuteen, lisää opiskelijoille ensin OPS massamuokkauksella (massamuokkaa > muokkaa arvoja > Opiskeluoikeuden muut tiedot > HOPSin pohjana käytettävän opetussuunnitelman tunnus > rasti kohtaan Aseta > hae OPS > Tallenna muutokset.

Jos opiskelijalla ei ole HOPSia, hän ei pysty ilmoittautumaan opintojaksoille.

Raportit ja tulosteet

Korkeakoulupalveluilla on käytössään lukuisia opiskeluoikeuksiin ja henkilöihin liittyviä raportteja. Korkeakoulu voi muokata järjestelmässä olevia raportteja ja luoda uusia raportteja pääkäyttäjän työpöydältä löytyvän raporttipalvelun avulla.

Raportit opiskeluoikeushaun kautta

 1. Valitse Opiskelijat > Opiskelijahaku
 2. Suorita haku valitsemillasi hakuehdoilla
 3. Valitse listasta opiskelija(t), jo(i)lle haluat tulostaa raportteja merkitsemällä ruksi nimen edessä olevaan checkboxiin
 4. Avaa Raportit
   
 5. Valitse haluamasi raportti merkitsemällä ruksi raportin nimen edessä olevaan checkboxiin 
  Huom! Valittavissa olevat raportit riippuvat käyttöoikeuksista, lisätietoja saat tarvittaessa Peppi-ylläpidosta.
 6. Tee valitsemaasi raporttiin liittyvät tarkentavat valinnat
 7. Valitse, miten haluat tulostaa raportit. Käytössä ovat seuraavat valintamahdollisuudet:
  • Tuota erilliset tiedostot = raportit tulostetaan raporttityypeittäin omiin tiedostoihin
  • Tuota opiskelijakohtaiset tiedostot = raportit tulostetaan opiskelijakohtaisesti omiin tiedostoihin
  • Tuota yksi tiedosto = raportit tulostetaan yhteen tiedostoon
 8. Valitse Tulosta valitut raportit valituille opiskelijoille 
 9. Järjestelmä tallentaa raportit koneellesi, josta ne on tarkasteltavissa ja tulostettavissa

Opintohallinnon  raportit

Korkeakoulussa käytössä olevat opintohallinnon raportit

Diploma SupplementKansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite.Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijahallinto
ErotodistusOpiskelija todistaa tällä todistuksella, että hän on ollut korkeakoulun opiskelija ja sittemmin eronnut.Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijahallinto
Lisäselvitys opinnoista aikavälillä XLisäselvitys siitä, mitä työtä opiskelija on tehnyt aikavälillä X-Y sisältäen myös tiedot mahdollisista osa-arvioinneista.Tutkintoon ja ei-tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijahallinto
Opintosuoritusote (Suoritetut opintojaksot)Tuloste suoritetuista opintojaksoista. Sisältää HOPSin ulkopuoliset opinnot.Opiskelijat. Tulostus HOPSin Tarkastelu-välilehdeltä, ei sisällä allekirjoituksia.Opettajat, tutkintoon ja ei-tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijahallinto.
Opintosuoritusote (Virallinen, eroavalle)Opintosuoritusote tutkintoon johtavasta koulutuksesta eronneelle opiskelijalle.Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijahallinto
Opintosuoritusote (HOPS)UUSI! Opintosuoritusote, sisältää kaikki HOPSin opinnot, myös HOPSin ulkopuoliset opinnot. Sisältää HOPSin mukaisen tiedon opinnon tilasta.Opettajat, tutkintoon ja ei-tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijahallinto
Opintosuoritusote (Virallinen, päättyneelle) (EV, EVL)Opintosuoritusote ei-tutkintoon johtavan koulutuksen päättäneelle opiskelijalle.Ei-tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijahallinto
Opintosuoritusote (Virallinen, valmistuvalle) (VP)Opintosuoritusote tutkintoon johtavasta koulutuksesta valmistuvalle opiskelijalle.Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijahallinto
Opintosuoritusote (Virallinen)Opintosuoritusote tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijalle.Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijahallinto
Opiskeluoikeudet taulukossaLaajasti tietoja valittujen opiskelijoiden opiskeluoikeudesta taulukon muodossa.Opettajat, tutkintoon ja ei-tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijahallinto.
Opiskeluoikeudet taulukossa (Lyhyt, ilman yhteystietoja)Suppeammin tietoja valittujen opiskelijoiden opiskeluoikeudesta taulukon muodossa.Opettajat, tutkintoon ja ei-tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijahallinto.
OpiskelutodistusOpiskelija todistaa tällä todistuksella, että hän on korkeakoulun opiskelija.Tutkintoon ja ei-tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijahallinto
Todistus suoritetuista opinnoista (EV, EVL)Todistuksen etusivu ei-tutkintokoulutuksessa suoritetuista opinnoista, silloin kun opiskelijoille on tehty oma saapumisryhmä. Mukaan liitetään opintosuoritusote. Ei-tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijahallinto
Tutkintotodistuksen etusivu (PDF) – käsin allekirjoitettu – 1.8.19 alkaen yksi allekirjoittajaUUTTA vain yksi allekirjoittaja! 
Todistuksen etusivu tutkintokoulutuksen todistukseen. Mukaan liitetään raportit Tutkintotodistuksen liite, Opintosuoritusote (valmistuvalle) ja Diploma Supplement. Otetaan käyttöön 1.8.2019 jälkeen valmistuneille.
Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijahallinto
Tutkintotodistuksen etusivu (PDF) – käsin allekirjoitettu – 31.7.19 saakka kaksi allekirjoittajaaTodistuksen etusivu tutkintokoulutuksen todistukseen. Mukaan liitetään raportit Tutkintotodistuksen liite, Opintosuoritusote (valmistuvalle) ja Diploma Supplement. Käytetään 31.7.2019 saakka valmistuneille, sen jälkeen poistuu käytöstä.Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijahallinto
Tutkintotodistuksen liiteTutkintotodistuksen liite, sisältää lisätietoja kuten todistusmerkinnät.Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijahallinto

Tutkintotodistuksen tulostusohjeet

Tutkintotodistukset tulostetaan tällaisilla määrityksillä:

 Document

Opintokokonaisuuden nimen muuttaminen tulosteisiin
Joskus on tilanteita kun opintokokonaisuuden nimeä pitää korjata tai käännös puuttuu. Korjaa tulosteisiin tulevaa nimeä seuraavasti:
HOPS > Tarkastelu
1. Klikkaa korjattavan opintokokonaisuuden nimen perässä olevasta kolmesta pisteestä.
2. Valitse Muokkaa. ÄLÄ valitse Arviointia, Peppi ei anna muuttaa tulostettavaa nimeä Arvioinnin kautta jos opintoa ei arvioida.
3. Valitse suoritusotteessa (ja muissakin tulosteissa) näytettäväksi nimeksi ”Vaihtoehtoinen nimi”
4. Kirjoita tulostettava nimi suomeksi
5. Kirjoita tulostettava nimi englanniksi
6. Tallenna

Ryhmän opiskelijat (opiskelijanumero, puhelin, sähköposti, suoritettu laajuus)

Tässä ohje kuinka opiskelijaryhmän esim. sähköpostit saa tulostettua exceliin ja sitä kautta kopioitua.

1. Hae ryhmä Pepissä Opiskelijaoikeushaulla 
2. Valitse kaikki opiskelijat laittamalla raksi ylimpään laatikkoon 
3. Avaa Raportit otsikko ja           
      a. täppää kohta: Ryhmän opiskelijat             
      b. täppää kohta: Tuota yksi tiedosto

4. Avaa excel ja kopio sähköpostit yhdestä sarakkeesta 
5. Liitä ne sähköpostin vastaanottajakenttään (tulevat kaikki yhteen pötköön alekkain) 
6. Paina sähköpostin ylävalikosta: Tarkista nimet – painiketta

Todistusmerkinnät

Tässä kuvataan kuinka todistusmerkintä lisätään opiskeluoikeudelle ja jos kyseessä on arvioitava lauseke niin kuinka se arvioidaan. Huomaa myös todistusmerkintöjen massa-arviointi.

Todistusmerkintöjä on kolmenlaisia

Staattinen todistusmerkintä

 • esim. direktiivi tai muu staattinen lause, joka halutaan näkyviin tutkintotodistuksiin
 • Pääkäyttäjä ylläpitää staattisia todistusmerkintöjä, joita voidaan asettaa sitten opiskeluoikeuksille
 • LABissa käytössä olevat direktiivimerkinnät…

Arvioitava todistusmerkintä

 • (esim. kielilauske), jonka teksti muuttuu tutkintotodistuksessa arvioinnin mukaan halutusti. Esim. toisen kotimaisen kielen arviointi – todistusmerkintä on tällainen.
 • Pääkäyttäjä ylläpitää arvioitavia todistusmerkintöjä, joita voidaan asettaa sitten opiskeluoikeuksille  

Henkilökohtainen todistusmerkintä

 • ”vapaa teksti”, joka tulee ko. opiskeluoikeuden tutkintotodistukseen näkyviin.
 • Kuka tahansa, kenellä on tähän annettu oikeus, voi lisätä henkiökohtaisia todistusmerkintöjä opiskeluoikeuksille
    

Todistusmerkintöjen sisältö

Todistusmerkintöjen tekijät

 1. Peppi-ylläpitäjät lisäävät koulutukseen sopivat perusmuotoiset todistusmerkinnät opiskeluoikeuden mallipohjaan.
 2. Todistusmerkinnät periytyvät opiskeluoikeudelle kun Korkeakoulupalvelut lisää opiskeluoikeudelle mallipohjan.
 3. Todistusmerkintöjä voidaan muokata ja lisätä opiskeluoikeuden aikana, esimerkiksi lisätä Henkikökohtaisia todistusmerkintöjä, lisätä arviointeja Arvioitaville todistusmerkinnöille (esim ruotsin kielen opinnot), kirjata Vapautuksia jne.
 4. Korkeakoulupalvelut viimeistelee todistusmerkinnät opiskelijan valmistuttamisen yhteydessä.

Henkilökohtainen todistusmerkintä

Henkilökohtaista todistusmerkintää käytetään kun halutaan opiskelijan opintosuoritusotteelle ja tutkintotodistukseen opintoihin tai opiskeluun liittyviä yleisiä merkintöjä. Henkilökohtaisen todistusmerkinnän käytöstä sovitaan erikseen, ole yhteydessä Peppi-pääkäyttäjiin jos tällaista tarvetta ilmenee. 

AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen todistusmerkinnät ja niiden järjestys
Viisi ensimmäistä on pakollisia kaikille:

1. Tutkinnon kieli (TUTKN)

2. Koulusivistyskieli (KOUSIV)

3. Kypsyysnäytteen kieli (KYPSYY)

4. Toinen kotimainen kieli (TOIKOT)

5. Pakollinen vieras kieli (PAKVIE)

6. Direktiivi/Asetus: DSAI (sair.hoit. + fys.), DSOSI (vain LTO pätevyyksille) , DVAKA-SOS tai DVAKA-SOS-OPE, DHYGI, DANNI 

Varhaiskasvatuslain 540/2018 mukaiset todistusmerkinnät

1.9.2018 on tullut voimaan Varhaiskasvatuslaki 540/2018. Laissa on määritelty sosionomin (AMK) kelpoisuudesta varhaiskasvatuksen sosionomin ja varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin. Tästä johtuen valmistuvan sosionomin (AMK) tutkintotodistukseen kirjattavaa kelpoisuutta osoittava teksti on muutettava. Muutos koskee niitä valmistuvia, joiden opintoihin on sisältynyt varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuvia opintoja 60 opintopistettä ja haluavat siitä kirjauksen tutkintotodistukseensa. 

Varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen sosionomi (DVAKA-SOS-OPE)

 • Kirjataan niille, jotka 1.9.2019 mennessä on hyväksytty ammattikorkeakouluun opiskelemaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 7 §:ssä tarkoitettuja lastentarhanopettajan opintoja taikka uuden varhaiskasvatuslain 27 §:ssä tarkoitetun varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden tuovia opintoja, ja jotka suorittavat opinnot loppuun viimeistään 31.7. 2023 mennessä.
Tutkintoon sisältyy varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Tutkinto antaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuslain 26 ja 27 §:ssä tarkoitetussa varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.
The degree includes a minimum of 60 credits of studies in early childhood education and social pedagogy. The degree gives eligibility to work as an ECEC teacher posts and positions and as a social pedagogue (ECEC) posts and positions as referred to in the Early Childhood Education and Care Act 540/2018 26§ and 27§.

Varhaiskasvatuksen sosionomi (DVAKA-SOS)

Kirjataan niille, 

 1. jotka 1.9.2019 jälkeen on hyväksytty ammattikorkeakouluun opiskelemaan sosionomin (AMK) kelpoisuuden tuovia opintoja ja ovat suorittaneet joko tutkinnon aikana tai sen jälkeen edellä mainitut opinnot.
 2. jotka ovat aikaisemmin suorittaneet sosionomin (AMK) tutkinnon ja ovat 1.9.2019 jälkeen suorittaneet 60 opintopistettä varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja.
 3. niille, joiden opinnot ovat lain voimaan tullessa kesken ja jotka eivät suorita opintoja loppuun 31.7.2023 mennessä.
Tutkintoon sisältyy varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Tutkinto sisältää kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuslain 27 §:ssä tarkoitetussa varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.
The degree includes a minimum of 60 credits of studies in early childhood education and social pedagogy. The degree gives eligibility to work as a Bachelor of Social Services in early childhood education posts and positions as referred to in the Early Childhood Education and Care Act 540/2018 27§.

Työvaiheet LABissa

 1. Tutoropettaja lisää opiskeluoikeudelle Peppiin Tarkenne-tiedon siitä, mikä varhaiskasvatuslain mukainen todistusmerkintä opiskelijalle kuuluu. Tutoropettaja tekee tämän samalla kun hän arvioi valmistuvan opiskelijan Ammatillinen osaaminen 1 op tai Ammatillinen osaamisen kehittyminen 3 1 op -opintojaksoon sisältyvän Portfolio -tehtävän.

  Opiskelija → Opiskelutiedot → Toiminnot → Lisää tarkenne

  Valitaan opiskelijalle sopiva
  A. DVAKA-SOS-OPE Varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen sosionomi
  B. DVAKA-SOS Varhaiskasvatuksen sosionomi 

 2. Opiskelijapalvelukeskuksessa lisätään todistuksen teon yhteydessä oikea todistusmerkintä opettajatutorin laittaman tiedon perusteella.

Pätevyys-kenttään päivitetään tieto: 
Lastentarhanopettaja (tästä kentästä menee tieto Virtaan) (Löytyy hakusanalla IQ) 

Uuden todistusmerkinnän lisääminen (suoraan tietylle opiskeluoikeudelle)

 1. Siirry opiskeluoikeuden pääsivulla
 2. Klikkaa Toiminnot -> Lisää todistusmerkintä
 3. Valitse listalta oikea merkintä ja tallenna valinta, nyt merkintä siirtyy opiskeluoikeudelle

Huom. sama toiminnallisuus toimii myös massatoiminnon kautta jolloin merkinnän voi lisätä massana usealla opiskeluoikeudelle

Todistusmerkinnän arviointi (opiskeluoikeuden kautta)

 1. Siirry opiskeluoikeuden pääsivulle
 2. Selaa alaspäin ja etsi haluttu todistusmerkintä, klikkaa merkinnän perässä olevaa Toiminnot-nappia ja jos kyseessä on arvioitava todistusmerkintä niin napin takaa löytyy toiminto ”arvioi/muokkaa”. Klikkaa sitä.
 3. Arvioitava todistusmerkintä voidaan arvioida 
  1. manuaalisesti, jolloin klikkaa ”manuaalinen arviointi” -> valitse arviointi -> tallenna
  2. opintojakson kautta, jolloin klikkaa opintojaksotäppä ja valitse opintojakso, jonka kautta arviointi muodostetaan automaattisesti kun ko. opinto arvioidaan, lopuksi klikkaa tallenna.
  3. vapautus on erikoistapaus, jota tulee käyttää vain toisen kotimaisen kielen yhteydessä ja vain mikäli vapautus on myönnetty. Tuolloin valitse vapautus->valitse vapautuksen syy->tallenna

Henkilökohtainen todistusmerkintä

 1. Siirry opiskeluoikeuden pääsivulle
 2. Klikkaa Toiminnot->Lisää henkilökohtainen todistusmerkintä