Opintosuoritukset

Opiskelija voi seurata opintojensa edistymistä hopsin lisäksi myös opintosuoritusten kautta. Toiminnossa opiskelija voi tarkastella ja suodattaa opintosuorituksiaan.

Opintosuoritukset

Valitse Opintoni > Opintosuoritukset. Näet näkymässä HOPSiin valitut opinnot ja niiden viimeisen statustiedot.

Suodata listaa

Suodattamalla voit rajata näkymästä pois opintoja eri kriteerein.
– Tila -valinnalla näet Koko HOPSin, kokonaan suorittamasi tai osittain suorittamasi opinnot sekä hylätyt opinnot.
– Ajoituksessa voit valita tiedot lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain.
– Näyttämällä tai piilottamalla saat näkyviin myös opintojakson osat.

Infolaatikko

Ohjeita-ikonin  takaa löydät selitteitä näkymän ikoneille:

Opintosuoritusote tulosteena

Voit tulostaa pdf-muotoisen tulosteen suoritetuista opinnoista HOPSin Tarkastelu-välilehdellä. Virallisen opintosuoritusotteen voi tilata Asiointipalvelut-osion Tilaa todistus-lomakkeella tai käyttämällä ATOMI-palvelua.

Opintosuoritukseen liittyviä huomioita opiskelijalle (esim hylkäämisen syy)

Opettaja voi taltioida Peppiin opintosuoritukseen liittyviä huomioita opiskelijalle, tällaisia asioita voi olla esimerkiksi hylätyn suorituksen hylkäämisen syy. Opintosuorituksen huomio löytyy Opiskelijan työpöydältä Opintoni > Opintosuoritukset -kohdasta. Huomiotieto ei tule näkyville opintohallinnon tulosteisiin.

Opintojakson nimen perässä oleva pyöreä huutomerkki ( ! ) -ikoni ilmaisee opintosuoritukseen liitetyn Huomio-tekstin. Saat huomiotekstin näkyville kun viet hiiren osoittimen huutomerkin päälle.

Toteutusosien arvioinnit

Joskus opintojakson toteutus on jaettu pienempiin osiin. Toteutusosien arvioinnit on nähtävissä erikseen Opintosuoritukset-kohdassa.

Toteutusosien suoritukset eivät korkeakoulussa kerrytä suoritettujen opintopisteiden määrää opintosuoritusotteeseen.