eAHOT

Mikä ahot?

Ahotoinnilla tarkoitetaan hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tulevaa tutkintoa.

Osaaminen on voitu hankkia 

 • aikaisemmissa opinnoissaan tai 
 • nykyisten opintojen aikana tai 
 • muilla tavoin (esim. työkokemuksella, harrastuksen kautta). Opiskelijan ei tarvitse uudestaan opiskella asioita/taitoja, jotka hänellä on jo hallussaan.

Arvioi aikaisempi/muualla suoritettu osaaminen suhteessa opetussuunnitelmassa asetettuihin osaamistavoitteisiin. Osaamistavoitteet löydät opinto-oppaastasi

Ennen eAhot -hakemuksen täyttöä 

Käy ensin ohjauskeskustelu opettajatutorin kanssa. Ohjauskeskustelu kuuluu pakollisena osana hyväksilukuprosessia ja se auttaa opiskelijaa tekemään hakemuksen oikein. Oikein tehty hakemus nopeuttaa hyväksilukuhakemuksen käsittelyä. 

Ohjauskeskustelussa sovitte suullisesti eAHOT hyväksiluvusta. Jos aiempi opinto tai osaaminen korvaa jonkun AMKin opintojakson, lisätkää tarvittaessa opintojakso HOPSiisi ohjauskeskustelussa. Mikäli hyväksiluettavia opintoja on useampia (esim. taustalla polkuopinnot/siirto-opinnot), täyttäkää opettajatutorin kanssa hyväksiluettavista opinnoista koontilomake. Valmistaudu esittämään alkuperäinen tai oikeaksi todistettu kopio aiemmin suoritetusta opinnosta/osaamisesta tutkintotodistuksen yhteydessä. 

Hyväksilukemisen muodot 

Hyväksilukemisen muotoja ovat korvaaminen, sisällyttäminen sekä näyttö.

Korvaavuudella tarkoitetaan sitä, että aiemmalla osaamisella/opinnolla korvataan jokin hopsissa oleva opinto.

Jos hopsista ei löydy vastinparia aiemmin hankitulle osaamiselle/opinnolle, suoritus voidaan sisällyttää tutkintoon, esimerkiksi täydentävään osaamiseen.

Mikäli jokin aiemmin hankittu osaaminen korvaa hopsin opinnosta ainoastaan osan, täytyy loput osoittaa opettajalle annettavalla näytöllä. Tällöin eAhot -järjestelmään tehdään opettajan kanssa sopimus puuttuvasta osuudesta. 

Huomioithan, että opintojen hyväksiluvuissa noudatamme 10 vuoden vanhenemissääntöä eli yli 10 vuotta vanhoja opintoja ei suoraan hyväksilueta! Mikäli sinulla on yli 10 vuotta vanhoja opintosuorituksia, mutta hallitset edelleen opintojen sisällön, voit sopia opettajan kanssa osaamisen näytöstä. 

Englanninkieliset käännökset 

Jotkut tiedot pyydetään kirjoittamaan sekä suomeksi että englanniksi. Kun teet hakemusta, olet velvollinen täyttämään pyydetyt tiedot myös englanniksi, käännöskentät siirtyvät sellaisenaan englanninkieliseen tutkintotodistukseesi. Jokainen opiskelija saa suomenkielisen tutkintotodistuksen lisäksi englanninkielisen todistuksen käännöksen ja opintosuoritusotteen. Mikäli hakemus on puutteellinen, käsittelijä palauttaa hakemuksen täydennettäväksi. 

Mikäli aiemmin suoritetut opinnot ovat Puro-palvelussa (puro.joopas.fi), voit tarkistaa löytyykö opinnon englanninkielinen nimi Purosta. Näet mahdollisen käännöksen viemällä hiiren opinnon nimen päälle. Mikäli käännöstä ei ole Purossa saatavilla, voit kokeilla etsiä käännöksen netistä oppilaitoksen opinto-oppaasta. Viime kädessä pyydä käännös oppilaitoksesta, jossa opinto on suoritettu. 

Uusi hakemus 

Kirjaudu Peppiin. Löydät eAhot-toiminnot Opintoni-osiosta kohdasta eAHOT-hyväksilukeminen. 

Aloita prosessi tekemällä uusi hakemus. 

* Pakolliset kentät on merkitty punaisella tähdellä. Tutkintotodistusta ja AMKin tilastointia varten tarvitaan tiettyjä tietoja ja siksi muutamat kentät on pakko täyttää.  Tietojen täyttämisestä erilaisissa tapauksissa tarkemmin case-kuvauksissa.

Ohjauskeskustelun tiedot 

Täytä hakemuslomakkeelle :
– Ohjauskeskustelun päivämäärä 
– Kenen kanssa ohjauskeskustelu on käyty 
– Lisätietoihin mistä ja millaista hyväksilukua haet 
Muista tallentaa tiedot 

 

Suorituspaikat 

Lisää uusi suorituspaikka. 

Tälle ikkunalle täytät aiemman osaamisesi/opintosi tiedot. 

Jos haet useasta eri paikasta hyväksilukua, lisää jokainen suorituspaikka hakemukseen yksi kerrallaan. 

Valitse suorituspaikan tyyppi (oppilaitos, työkokemus, muu) 

Oppilaitos 

 • Valitse listalta oikea oppilaitostyyppi ja oppilaitos 
 • Koulutuksen nimi -kohtaan koulutuksen nimi (esim. Sosionomi AMK tai Campus Onlinen kesäkurssi), opintosuorituksen tiedot täytetään myöhemmin 
 • Voit halutessasi kertoa lisäksi tarkempia tietoja tekemästäsi suorituksesta
 • Lisää vähintään yksi liite (todistus, opintosuoritusote) 
 • Tallenna 

Työkokemus TAI muu (esim. harrastustoiminta, armeija) 

 • Jätä tyhjäksi Suorituspaikan tyyppi ja Työnantaja/muu-tyyppi 
 • Valitse ”Työnantajan tai muun suorituspaikan nimi”” 
 • Syötä nimi suomeksi ja englanniksi 
 • Voit halutessasi kertoa lisäksi tarkempia tietoja tekemästäsi suorituksesta 
 • Lisää vähintään yksi liite (todistus, työtodistus tai muu dokumentti asiasta) 
 • Tallenna 

Opinnot tai osaamiset 

Valitse sopiva vaihtoehto valintapainikkeesta (aiemmin hankittu muu osaaminen / aiemmin suoritettu opinto).

Aiemmin hankittu opinto/muu osaaminen -ikkuna 

Hakemus-ikkuna jakautuu kolmeen eri palstaan: 
1. aiemman osaamisen/opinnon tiedot 
2. opinnot, joihin hyväksilukua haetaan (korvaavuus =poimi hopsista, sisällyttäminen = lisää itse) 
3. hakemukseen valitut opinnot. 

Täytä tiedot kaikille kolmelle palstalle. Jos et ole varma, mitkä tiedot täytetään/miten hakemus tehdään, katso case-kuvauksista tarkemmat ohjeet. Kun olet täyttänyt kaikkien kolmen palstan tiedot, tallenna. Tallennuksen jälkeen näet täyttämäsi tiedot Opinnot ja osaamiset -alla. Pääset muuttamaan tietoja kynä-ikonista. Voit lisätä muita osaamisia valintapainikkeista. 

Tallennetun hakemuksen muokkaaminen

Hakemus tallentuu luonnokseksi ja pysyy luonnoksena, kunnes lähetät sen käsittelijälle. Hakemuksen lähetyspainike on hakemuksen oikeassa yläkulmassa.

Kun olet lähettänyt hakemuksen, et voi enää muokata hakemusta. Täytä hakemus siis kerralla huolellisesti. Käsittelijä palauttaa/hylkää puutteellisen tai väärin täytetyn hakemuksen. Noudata käsittelijän antamia ohjeita, mikäli hakemus palautuu / tulee hylkäyksenä sinulle. Saat sähköpostiviestin palautuneesta/hylätystä hakemuksesta.

Opintosuorituksen hyväksilukemiseen liittyvä oikaisumenettely

Jos opiskelija on tyytymätön opintosuorituksen hyväksiluvusta tehtyyn päätökseen, hän voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua hyväksiluvusta päätöksen tehneeltä. Oikaisu-pyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut tiedoksi hyväksilukemista koskevan päätöksen. 

Oikaisupyynnöstä tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua LAB-ammattikorkeakou-lun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisumenette-lyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
(LAB-ammattikorkeakoulun tutkintosääntö 1.8.2020, 26 §)

Case-kuvaukset

Kaikissa tapauksissa olet syöttänyt jo suorituspaikan tiedot järjestelmään. Lisää aiemmin hankittu opinto/osaaminen riippuen siitä, millä aiemmalla osaamisella olet hyväksilukua hakemassa.  

Case 1: Aiemmin suoritettu opinto korvaa hopsin opinnon 

Kuvaus: Olet suorittanut toisessa oppilaitoksessa opinnon, joka sisällöltään ja laajuudeltaan vastaa hopsissa olevaa opintojaksoa. 

Hakemus –ikkunan 1. palsta 

 • Tunnus -kenttä jätetään tyhjäksi 
 • Suorituksen nimi suomeksi ja englanniksi 
 • Opinnon laajuus ja laajuuden tyyppi 
 • Kieli, jolla suoritus on tehty 
 • Arviointi 
 • Valitse listasta oikea suorituspaikka juuri tälle osaamiselle, jolla haet hyväksilukua 
 • Suorituspäiväksi opinnon alkuperäinen suorituspäivä 
 • Voit kirjoittaa suorituksesta lisätietoja Perustelut -kenttään 
 • Valitse käsittelijäksi tutoropettaja tai mahdollisesti ohjauskeskustelussa sovittu muu käsittelijä 

Hakemus -ikkunan 2. ja 3. palsta  
Mikäli opettajatutorin kanssa on ohjauskeskustelussa sovittu hopsin opintojakson korvaamisesta aiemmalla opinnolla, poimi hakemukseen hopsin opinto johon hyväksilukua haetaan hakemus -ikkunan 2. palstalta. Huom! Lisää yksi opinto kerrallaan yhdelle hakemukselle, jotta opettaja voi tehdä jokaisesta erillisen päätöksen. Lisätty opinto tulee näkyville hakemuksen 3. palstan ”Hakemukseen valitut opinnot”. Paina lopuksi tallenna. Tallennuksen jälkeen näet hakemuksen. Voit lisätä muita osaamisia valintapainikkeista. 

Case 2: Aiemmin suoritettu opinto sisällytetään tutkintoon (esim. täydentävään) 

Kuvaus: Olet suorittanut toisessa oppilaitoksessa opinnon, jolle ei löydy hopsista korvaavuutta, mutta haluat sisällyttää opinnon tutkintoosi. 

Hakemus –ikkunan 1. palsta 

 • Tunnus -kenttä jätetään tyhjäksi 
 • Suorituksen nimi suomeksi ja englanniksi 
 • Opinnon laajuus ja laajuuden tyyppi 
 • Kieli, jolla suoritus on tehty 
 • Arviointi 
 • Valitse listasta oikea suorituspaikka juuri tälle osaamiselle, jolla haet hyväksilukua 
 • Suorituspäiväksi opinnon alkuperäinen suorituspäivä 
 • Voit kirjoittaa suorituksesta lisätietoja Perustelut -kenttään ja lisätiedoksi mihin opinnon haluat sisällytettäväksi (esim. Vapaasti valittaviin / täydentävään osaamiseen) 
 • Valitse käsittelijäksi tutoropettaja, tai mahdollisesti ohjauskeskustelussa sovittu muu käsittelijä 

Hakemus -ikkunan 2. ja 3. palsta 

Mikäli hyväksiluet opintoja, joihin ei löydy korvaavuutta hopsista, opinnot sisällytetään hopsiin, esim. täydentävään osaamiseen. Tällöin opinnot tulevat hopsiin niiden alkuperäisillä nimillään.  

 • Valitse hakemus -ikkunan 2. palstalta ”Lisää itse”. Huom! Lisää yksi opinto kerrallaan yhdelle hakemukselle, jotta opettaja voi tehdä jokaisesta erillisen päätöksen. 
 • Tunnus -kenttä jätetään tyhjäksi 
 • Täytä tiedot sekä suomeksi että englanniksi, esim. Markkinointi / Marketing (Käännöksistä lisää eAhot-ohjeistuksen kappaleessa Englanninkieliset käännökset). Kirjoittamasi nimi tulee sillä nimellä näkyviin tutkintotodistukseen.
 • Laajuus -kenttään kirjataan opintopistemäärä, jota haetaan hyväksiluettavaksi (1 op = 27h työtä) 
 • Paina lisää, jolloin tiedot siirtyvät hakemus -ikkunan 3. palstaan ”Hakemukseen valitut opinnot” 
 • Lopuksi tallenna 

Case 3: Aiemmin suoritettu osaaminen (työkokemus tai muu) korvaa hopsin opinnon 

Kuvaus: Sinulla on työssä, harrastuksen kautta tai muulla tavoin hankittua osaamista, jolla haluat korvata hopsissa olevan opinnon. Tutustu hopsin opinnon sisältökuvaukseen ja vertaa olemassa olevaa osaamistasi siihen.  

Hakemus –ikkunan 1. palsta 

 • Arviointi -kenttä jätetään tyhjäksi 
 • Valitse listasta oikea suorituspaikka juuri tälle osaamiselle, jolla haet hyväksilukua 
 • Lisää suorituspäivä. Esimerkiksi jos kyseessä on työkokemus, voit kirjata suorituspäiväksi viimeisen työpäiväsi, tai päivän, jolloin olet työtodistuksen saanut 
 • Voit kirjoittaa suorituksesta lisätietoja Perustelut -kenttään 
 • Valitse käsittelijäksi tutoropettaja tai mahdollisesti ohjauskeskustelussa sovittu muu käsittelijä 

Hakemus -ikkunan 2. ja 3. palsta 
Mikäli opettajatutorin kanssa on ohjauskeskustelussa sovittu hopsin opintojakson korvaamisesta aiemmalla osaamisella, poimi hakemukseen hopsin opinto johon hyväksilukua haetaan hakemus -ikkunan 2. palstalta. Huom! Lisää yksi opinto kerrallaan yhdelle hakemukselle, jotta opettaja voi tehdä jokaisesta erillisen päätöksen.  Lisätty opinto tulee näkyville hakemuksen 3. palstan ”Hakemukseen valitut opinnot”. Paina lopuksi tallenna. Tallennuksen jälkeen näet hakemuksen. Voit lisätä muita osaamisia valintapainikkeista. 

Case 4: Aiemmin suoritettu osaaminen sisällytetään tutkintoon (esim. täydentävään) 

Kuvaus: Sinulla on työssä, harrastuksen kautta tai muulla tavoin hankittua osaamista, jonka haluat sisällyttää tutkintoosi. 

Hakemus –ikkunan 1. palsta 

 • Arviointi -kenttä jätetään tyhjäksi 
 • Valitse listasta oikea suorituspaikka juuri tälle osaamiselle, jolla haet hyväksilukua 
 • Lisää suorituspäivä. Esimerkiksi jos kyseessä on työkokemus, voit kirjata suorituspäiväksi viimeisen työpäiväsi, tai päivän, jolloin olet työtodistuksen saanut 
 • Voit kirjoittaa suorituksesta lisätietoja Perustelut -kenttään 
 • Valitse käsittelijäksi tutoropettaja tai mahdollisesti ohjauskeskustelussa sovittu muu käsittelijä 

Hakemus -ikkunan 2. ja 3. palsta 
Mikäli hyväksiluet osaamista, johon ei löydy korvaavuutta hopsista, opinnot sisällytetään hopsiin, esim. täydentävään osaamiseen. Tällöin opinnot tulevat hopsiin niiden alkuperäisillä nimillään.  

 • Valitse hakemus -ikkunan 2. palstalta ”Lisää itse”. Huom! Lisää yksi osaaminen kerrallaan yhdelle hakemukselle, jotta opettaja voi tehdä jokaisesta erillisen päätöksen.
 • Tunnus -kenttä jätetään tyhjäksi 
 • Täytä tiedot sekä suomeksi että englanniksi, esim. Toimistosihteeri / Office secretary (Käännöksistä lisää eAhot-ohjeistuksen kappaleessa Englanninkieliset käännökset). Kirjoittamasi nimi tulee sillä nimellä näkyviin tutkintotodistukseen.
 • Laajuus -kenttään kirjataan opintopistemäärä, jota haetaan hyväksiluettavaksi (1 op = 27h työtä)  
 • Paina lisää, jolloin tiedot siirtyvät hakemus -ikkunan 3. palstaan ”Hakemukseen valitut opinnot” 
 • Lopuksi tallenna 

Case 5: Usealla eri opinnolla korvataan yksi hopsin opinto 

Kuvaus: Sinulla on useampi opinto, jotka yhdessä vastaavat hopsissa olevan opinnon sisältöä. Haluat näillä opinnoilla korvata yhden hopsissa olevan opinnon.  

Tässä tapauksessa toimitaan samalla tavalla kuin haettaisiin korvaavuutta yhdellä opinnolla. Kaikista aiemmista opinnoista tehdään omat hakemuksen osat Case 1 tavoin. Kaikkiin opintoihin haetaan korvattavaksi opinnoksi hakemus –ikkunan 2. palstalla sama hopsin opinto. Hakemuksen perustelu -kenttiin kirjoitetaan mahdollisimman tarkasti, mitä ohjauskeskustelussa hyväksiluvuista olikaan sovittu (esim.  Xamkissa suoritettu Markkinointi 3 op ja Laureassa suoritettu Markkinoinnin perusteet 2 op korvaavat hopsin Markkinointiviestinnän 5op:n opinnon).  

Case 6: Usealla eri osaamisella korvataan hopsin yksi opinto 

Kuvaus: Sinulla on useampaa erilaista osaamista, jotka yhdessä vastaavat hopsissa olevan opinnon sisältöä. Haluat näillä osaamisilla korvata yhden hopsissa olevan opinnon. 

Tässä tapauksessa toimitaan samalla tavalla kuin haettaisiin korvaavuutta yhdellä oaaamisella. Kaikista aiemmista osaamisista tehdään omat hakemuksen osat Case 3 tavoin. Kaikkiin osaamisiin haetaan korvattavaksi opinnoksi hakemus –ikkunan 2. palstalla sama hopsin opinto. Hakemuksen perustelu -kenttiin kirjoitetaan mahdollisimman tarkasti, mitä ohjauskeskustelussa hyväksiluvuista olikaan sovittu (esim. Työkokemuksella saatu esimieskokemus ja armeijassa suoritettu johtajakoulutus korvaavat hopsin Johtamisen 5op:n opinnon). 

Case 7: Sekä opinnolla että osaamisella korvataan yksi hopsin opinto 

Kuvaus: Sinulla on aiemmin suoritettu opinto/opintoja ja muuta osaamista, jotka yhdessä vastaavat sisällöltään hopsissa olevan opinnon sisältöä. Haluat näillä opinnoilla ja osaamisilla korvata yhden hopsissa olevan opinnon.  

Tässä tapauksessa teet sekä opinnoista että osaamisesta hakemuksen osat case 1 ja 3 tavoin. Kaikkiin hakemuksen osiin haetaan korvattavaksi opinnoksi hakemus –ikkunan 2. palstalla sama hopsin opinto. Hakemuksen perustelu -kenttiin kirjoitetaan mahdollisimman tarkasti, mitä ohjauskeskustelussa hyväksiluvuista olikaan sovittu (esim. Xamkissa suoritettu Markkinointi 3op ja työkokemukseni markkinoinnin suunnittelijana korvaavat hopsin Markkinointiviestinnän 5op opinnon).  

Case 8: Opinnolla sekä korvataan hopsin opinto että osa pisteistä sisällytetään tutkintoon (esim. täydentävään) 

Kuvaus: Olet suorittanut 10 op:n laajuisen Markkinoinnin opintojakson toisessa oppilaitoksessa, mutta hopsissasi oleva markkinoinnin opintojakso on laajuudeltaan 5 op.  

Voit hakea korvaavuutta 5 op:n markkinoinnin opintojaksolle, mikäli kurssien sisällöt ovat samat, case 1 tavoin sekä sisällyttää loput 5 op täydentävään osaamiseen case 2 tavoin. Hakemuksen perustelu -kenttiin kirjoitetaan mahdollisimman tarkasti, mitä ohjauskeskustelussa hyväksiluvuista olikaan sovittu.  

Kaikista hyväksiluettavista opinnoista täytyy tehdä oma erillinen hakemuksensa case 1 tai 2 tapaan, jotta käsittelijä voi tehdä niistä omat päätöksensä. Et siis voi poimia / lisätä hakemus -ikkunalla samalle opinnolle useita eri opintoja.

Case 9: Haetaan korvaavuutta pienemmällä laajuudella, mikä korvattavan opinnon laajuus on (täydennettävä näytöllä) 

Kuvaus: Olet suorittanut opinnon tai sinulla on muuta osaamista, mutta opinnon/osaamisen laajuus on pienempi kuin mikä hopsin opintojaksossa, johon haluat korvaavuutta hakea. Osakorvaavuuksia ei käytäntömme mukaan Peppiin kirjata. Opintojakson puuttuva osuus sinun tulee tehdä näytöllä, jonka opettaja sinulle osoittaa. Opettaja voi myös ohjauskeskustelussa osallistaa opiskelijan itse miettimään, miten näyttö suoritetaan.

Tee opinnosta/osaamisesta korvaavuushakemus normaalisti case 1 (opinnolla haettaessa) tai case 3 (osaamisella haettaessa) tapaan. Ehdota hakemukselle, miten puuttuvan osuuden voisi mielestäsi suorittaa. Kun puuttuvasta osuudesta on sovittu, opettaja tekee eAhot-järjestelmään sopimuksen, johon kirjaa miten puuttuva osuus tulee suorittaa ja missä aikataulussa. Toimi opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Case 10: Muualla suoritetulla opinnolla / osaamisella haluat korvata useamman eri hopsin opinnon

Kuvaus: Olet suorittanut toisessa korkeakoulussa esim. 10 op Markkinoinnin opintojakson, jolla haluat korvata kokonaan hopsin kaksi kurssia.

Kaikista hyväksiluettavista opinnoista täytyy tehdä oma erillinen hakemuksen osansa case 1 tai 3 tapaan, jotta käsittelijä voi tehdä niistä omat päätöksensä. Et siis voi poimia hakemus -ikkunalla samalle Markkinoinnin opinnolle useita eri hopsin opintoja.