Opinto-opas

Opetussuunnitelma

Jokaisella koulutuksella on opetussuunnitelma, jossa määritellään vähintään kunkin opintojakson nimi, laajuus opintopisteinä, tavoitteet, käsiteltävä asiakokonaisuus, opetuksen ja harjoittelun määrä, valmistumiseen vaadittavat suoritukset ja opetuksen toteutuksesta vastaava taho. Opetussuunnitelmat julkaistaan opinto-oppaassa.

Opintojen aloitusvuoden opetussuunnitelma kertoo, mitä opintokokonaisuuksia/moduuleja ja opintojaksoja sinä opiskelet tutkintoosi. Useimmiten se sisältää myös tiedon mille opiskeluvuodelle opintojaksot ajoittuvat – sama opinto-opas kulkee siis mukanasi koko opintojen ajan. Vapaavalintaisten opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

Täydentävän osaamisen opinnot

Opetussuunnitelma sisältää valinnaisia ammatillisia opintoja ja vapaasti valittavia opintoja. Koulutusalan tai yksittäisen koulutuksen sisäiset vapaavalintaiset opinnot löytyvät esimerkiksi oman opetussuunnitelmasi yhteydestä. Vapaavalintaisten opintojen ajantasainen LABilaisille yhteinen tarjonta löytyy opinto-oppaasta.    


Palvelun osioiden rakenne

Päävalikkotasolta löytyy yleinen kuvaus kyseisestä koulutustyypistä tai vastaavasti tiedoista mitä koontiosiot sisältävät. Kuvauksen jälkeen on listaus kyseiseen tyyppiin liitetyistä koulutuksista.

Yksittäisen koulutuksen tiedot välilehdittäin

 1. Koulutuksen tiedot -kohdassa esitellään kyseinen koulutus yleisellä tasolla.
 2. Opetussuunnitelmat -välilehdeltä löytyy linkit koulutukselle tehdyistä opetussuunnitelmista lukuvuosittain jaoteltuina.
 3. Opinnot -välilehdellä on listaus koulutukseen liitetyistä opintojaksototeutuksista.

Valitse opetussuunnitelma opintojen aloitusvuoden (ja opintopolun) mukaan.

Yksittäisen opetussuunnitelman tiedot välilehdittäin

 1. Rakenne -välilehdellä esitellään opetussuunnitelman opintokokonaisuudet/moduuleista ja opintojaksot. 

  Näet myös miten opintojaksot ajoittuvat opiskeluvuosille, jos tiedot on päivitetty palveluun. Siinä tapauksessa voit myös suodattaa opintoja ajoituksen mukaan. 

  Voit hakea opetussuunnitelman sisällöstä nimellä yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia/moduuleja.
 2. Kuvaus -välilehdeltä voit lukea kyseistä yksittäistä opetussuunnitelmaa varten syötetyn tarkemman kuvauksen, jos opetussuunnitelman tekijä on halunnut kyseisessä kohdassa esittää asiaa.
 3. Liitteet -välilehdeltä löydät opetussuunnitelman pdf-tulosteena (Tulosteet ovat vielä osin puutteellisia ja tulevat täydentymään syksyyn 2015 mennessä.)

Opintojakson tai opintokokonaisuuden/moduulin nimi toimii linkkinä, jota klikkaamalla pääset tarkastelemaan sen tietoja.

Opintojakson tiedot

 • Opintojakson nimi
 • Opintojakson tunnus löytyy heti otsikkoriviltä nimen jälkeen. Esimerkissä ’ST00AX40’. Tunnus yksilöi samankaltaiset opintojaksot toisistaan.

  Huom! Osallistu vain sellaisille opintojaksoille joiden tunnus löytyy omasta opetussuunnitelmastasi tai HOPSista. Näet oman koulutuksesi opetussuunnitelmasta tai WinhaWillen HOPSistasi, mitkä opintojaksot sisältyvät opintoihisi. Sinun tutkintoosi sopivista opinnoista ja valinnoista voit tarvittaessa keskustella opintojen ohjaajan tai tuutorisi kanssa.
 • Opintojaksosta tiedossa olevat julkaistut toteutukset on listattu Tulevat toteutukset -otsikon alle. Huom! Näytä kaikki -teksti ilmestyy, jos kaikki tulossa olevia toteutuksia on enemmän kuin kaksi. Alasnuolta klikkaamalla saat kaikki toteutukset näkyville.
 • Opintojakson osaamistavoitteet kuvaa mitä opintojaksolle asetetut osaamistavoitteet.
 • Jos opintojakso sisältyy moduuliin/opintokokonaisuuteen, oikeassa reunassa esitetään sen tavoitteet ja sisältö.
 • Oikeassa reunassa esitetään myös suunniteltu opintojakson sijoittuminen opiskeluajalle
 • Opintojakson tyyppi (oletusarvoisesti pakollinen, lisää tietoa saat tarvittaessa opintojen ohjaajalta) 
 • Opintopistemäärä 
 • Opintojakson taso

Toteutussuunnitelman tiedot

Tulevat toteutukset otsikon alle on listattu tiedossa olevat julkaistut toteutukset. Näet listauksessa opintojakson nimen perässä toteutustunnuksen, esimerkissä ST00AX40-3001. Tunnus sisältää opintojakson tunnuksen (ST00AX40) ja toteutuksen yksilöivän ’juokseva’ tunnistenumeron (3001). Tämän jälkeen kerrotaan aika, joilloin toteutus järjestetään, opintojakson laajuus, sekä tieto ryhmästä/ryhmistä, joille toteutus on suunniteltu. Tietojen perässä on +merkki, jota klikkaamalla pääset tarkastelemaan toteutussuunnitelman tietoja.