Opetussuunnittelu

Opetussuunnittelu-osiossa hallitaan opetussuunnitelmia sekä niiden sisältämiä elementtejä: opintojaksoja ja -kokonaisuuksia, ryhmittelyjä sekä erillisiä opintokokonaisuuksia. Osiossa hallinnoidaan myös opetussuunnitelman rakennetta, opintojen ajoitusta, opintopolkuja ja jäsennyksiä.

Opetussuunnitelmat-sivulla voit hakea hakutoiminnolla olemassa olevia opetussuunnitelmia tai luoda uusia opetussuunnitelmia joko Lisää uusi -toiminnolla tai kopiomalla jonkin vanhan OPS:n uuden pohjaksi.

Hakutoiminto

Hakutoiminnolla voit hakea järjestelmästä opintojaksoja, opetussuunnitelmia, erillisiä opintokokonaisuuksia tai tarkistettavia opintojaksoja.

Pepissä käytettävät tunnukset ja nimet ovat määrämuotoisia opintohallinnon tietojen kokonaisuuden hallinnan varmistamiseksi. Peppi-pääkäyttäjät perustavat järjestelmään koulutusten, opetussuunnitelmien ja saapumisryhmien perustiedot.

Opetussuunnittelun haun kohteet

 1. Valitse päävalikosta Opetussuunnittelu, jotta Haku-näkymä aukeaa.
 2. Valitse haun kohde napsauttamalla kohteen tyyppiä. Kun valitset haun kohteen, näytölle avautuvat ne hakusanakentät, joilla voit hakea valitsemaasi kohdetta järjestelmästä. Voit valita haun kohteeksi:
  • Hae kaikista: Voit tehdä haun eri kohteiden suomen- ja englanninkielisistä nimistä sekä tunnuksista.
  • Opintojaksot: Voit hakea opintojaksoa tunnuksen, nimen, voimassaolon, tason, oppiaineen tai vastuuhenkilön perusteella.
  • Opetussuunnitelmat: Voit hakea opetussuunnitelmaa tunnuksen, nimen, yksikön, koulutusohjelman, tutkinnon, vastuuhenkilön, ryhmän, tutkintonimikkeen tai aloitusvuoden perusteella. 
  • Erilliset opintokokonaisuudet: Voit hakea erillistä opintokokonaisuutta nimen perusteella.VINKKI
   • Jos haluat selata kaikkea sisältöä, jätä kaikki hakukentät tyhjiksi.
   • Jos haluat poistaa kaikki hakuehdot, napsauta Tyhjennä-painiketta Hakuehdot-valikon alalaidassa.
 3. Syötä hakukenttään tai hakukenttiin tietoja, joilla haluat hakea.
 4. Napsauta Hae-painiketta.
  Hakutulokset näytetään aakkosjärjestyksessä nimen mukaan. Hakutulokset eivät aina näytä vastaavan haku- tai valintakenttään syötettyä tekstiä, sillä haku voi kohdistua myös vaihtoehtoiseen tietoon kuten englanninkieliseen nimeen, joka ei näy hakutuloksen osumien listauksessa.
 5. Avaa haluamasi hakutulos listasta napsauttamalla sen tunnusta tai nimeä.

Opintojaksot

 1. Valitse päävalikosta Opetussuunnittelu, jotta Haku-näkymä aukeaa.
 2. Rajaa haun kohteeksi opintojaksot napsauttamalla Opintojakso-valintapainiketta.
 3. Syötä hakukenttiin tietoja, joilla haluat hakea opintojaksoja. 
  Voit hakea opintojaksoja seuraavilla perusteilla:
  • Tunnus: Syötä kenttään hakusana tai osa siitä. 
  • Nimi: Syötä kenttään opintojakson nimi tai osa siitä.
  • Voimassaolo: Valitse kentän pudotusvalikosta voimassaolon alku- ja/tai loppupäivämäärä.
  • Taso: Valitse kentän pudotusvalikosta haluamasi opintojen taso.
  • Oppiaine: Syötä tekstikenttään vähintään kaksi nimessä esiintyvää merkkiä. Valitse sitten oppiaine aukeavasta pudotusvalikosta.
  • Vastuuhenkilö: Syötä tekstikenttään vähintään kaksi nimessä esiintyvää merkkiä. Valitse sitten henkilö aukeavasta pudotusvalikosta.
 4. Napsauta Hae-painiketta.
  Hakutulokset näytetään aakkosjärjestyksessä opintojakson nimen mukaan.
 5. Avaa opintojakso napsauttamalla opintojakson tunnistetta tai nimeä. 

Opetussuunnitelmat

 1. Valitse päävalikosta Opetussuunnittelu, jotta Haku-näkymä aukeaa.
 2. Rajaa haun kohteeksi opetussuunnitelmat napsauttamalla Opetussuunnitelma-valintapainiketta.
 3. Syötä hakukenttiin tietoja, joilla haluat hakea opetussuunnitelmia. 
  Voit hakea opetussuunnitelmia seuraavilla perusteilla: 
  • Tunnus: Syötä kenttään hakusana tai osa siitä. 
  • Nimi: Syötä kenttään opetussuunnitelman nimi tai osa siitä.
  • Yksikkö: Syötä kenttään yksikkö tai osa siitä.
  • Koulutusohjelma: Syötä kenttään koulutusohjelman nimi tai osa siitä. Valitse sitten koulutusohjelma aukeavasta pudotusvalikosta.
  • Tutkinto: Syötä kenttään tutkinnon nimi tai osa siitä. Valitse sitten tutkinto aukeavasta pudotusvalikosta.
  • Vastuuhenkilö: Syötä kenttään vastuuhenkilön nimi tai osa siitä. Valitse sitten henkilö aukeavasta pudotusvalikosta.
  • Ryhmä: Syötä kenttään ryhmän nimi tai osa siitä. Valitse sitten ryhmä aukeavasta pudotusvalikosta.
  • Tutkintonimike: Syötä kenttään tutkintonimike tai osa siitä. Valitse sitten tutkintonimike aukeavasta pudotusvalikosta.
  • Aloitusvuosi: Valitse Aloitusvuosi-kentän pudotusvalikosta haluamasi vuosi.
 4. Napsauta Hae-painiketta.
  Hakutulokset näytetään aakkosjärjestyksessä opetussuunnitelman nimen mukaan.
 5. Avaa opetussuunnitelma napsauttamalla opetussuunnitelman tunnusta tai nimeä.

Erilliset opintokokonaisuudet (ent. Tarjontakori)

Hae erillisiä opintokokonaisuuksia hakusanalla. Hakusana voi olla osa tunnusta tai osa nimeä.

Haun tallentaminen

Kun haet opetussuunnitelmia, voit halutessasi tallentaa tekemäsi haun.

1. Napsauta Tallenna Haku -painiketta Hakuehdot-valikon alareunassa. 
Näytölle avautuu Uusi haku -ponnahdusikkuna. Ponnahdusikkunassa voit tallentaa haun jo olemassa olevaan ryhmään tai luoda uuden ryhmän, johon haku tallennetaan.

2. Valitse tai luo ryhmä:
a. Jos haluat valita olemassa olevan ryhmän, voit valita sen Ryhmä-alasvetovalikosta. 
b. Jos haluat luoda uuden ryhmän, syötä ryhmälle nimi Uusi Ryhmä -kentässä. 

3. Syötä haulle nimi Nimi-kenttään.

4. Tallenna haku napsauttamalla Tallenna-painiketta.

Kun olet tallentanut haun, järjestelmä näyttää vasemman palkin valikossa ryhmän, johon haku on tallennettu. Pääset tarkastelemaan listaa ryhmään tallennetuista opetussuunnitelmahauista napsauttamalla ryhmän nimeä.

Haun jälkeen näet hakutulokset, joista pääset haluamaasi opintoelementtiin käsiksi.

Halutessasi voit tallentaa haun myöhempää käyttöä varten Tallenna haku -painikkeesta. Tallennetuille hauille tulee määritellä Ryhmä ja antaa Nimi. Tallennetut haut tulevat näkyville Opetussuunnittelu -sivun vasempaan reunaan, josta voit hyödyntää niitä myöhemmin. 

Peppi-sanastoa

Opintojakso

Opintojakso on OPS:n peruselementti. Opintojaksolla on oltava laajuus, osaamistavoitteet sekä sisältö. Opintojakso voidaan jakaa osiin organisaatiokohtaisesti: joko opetussuunnitteluosiossa arvioinnin kohteisiin, tai jakson toteutuksella toteutuksen osiin.Yksi opintojakso voi kuulua samanaikaisesti useaan opetussuunnitelmaan. Opintojaksolle tehdyt muokkaukset vaikuttavat kaikkiin niihin opetussuunnitelmiin ja opintokokonaisuuksiin, jotka käyttävät opintojaksoa.

Opintokokonaisuus

Opintokokonaisuus on elementti, joka voi sisältää opintojaksoja tai toisia opintokokonaisuuksia. Opintokokonaisuuden sisällön valinnaisuus on määriteltävä erikseen; se voidaan tehdä esim. asettamalla kaikki kokonaisuuden sisällä olevat jaksot pakollisiksi, tai vaihtoehtoisesti asettamalla kokonaisuudelle opintopisteiden vaihteluväli (20-25 op).Tavalliset opintokokonaisuudet (toisin kuin erilliset opintokokonaisuudet) ovatopetussuunnitelmakohtaisia. Yhdessä OPS:ssa tehdyt muutokset eivät vaikuta muihin opetussuunnitelmiin. 

Ryhmittely

Ryhmittely on samankaltainen, mutta kevyempi elementti kuin tavallinen opintokokonaisuus. Myös sen avulla voidaan niputtaa opintojaksoja tai toisia kokonaisuuksia yhteen.

Erillinen opintokokonaisuus (ent. Tarjontakori)

Toisin kuin tavallinen opintokokonaisuus, erillinen opintokokonaisuus voi liittyä samanaikaisesti useampaan OPS:iin. Erilliseen opintokokonaisuuteen tehdyt muutokset vaikuttavat samalla kertaa kaikkiin OPS:eihin, joihin se on liitetty.

Arvioinnin kohde

Opintojakso voidaan jakaa Suoritustavat-välilehdellä arvioinnin kohteisiin. Arvioinnin kohteita voivat olla esim. luennot tai välikokeet. Arvioinnin kohteet eivät ole käytössä kaikissa Peppijärjestelmää käyttävissä korkeakouluissa.

Opintopolku

Pepissä Opintopolku-toiminnon kautta voidaan kuvata opetussuunnitelman sisällä olevia reittejä suorittaa vaadittavat opetussuunnitelman opinnot. Terminologisesti samaa tai lähes samaa asiaa voidaan eri korkeakouluissa kuvata esim. termeillä erikoistumissuunta, opintosuunta tai suuntautumisvaihtoehto.

Ajoitussuunnitelma

Ajoitussuunnitelmalla kuvataan se, mille ajanjaksoille opetussuunnitelmassa sen sisältämät opintojaksot sijoittuvat. Ajoitussuunnitelman voi tehdä periodi-, lukukausi-, tai lukuvuosikohtaisesti. Ajoitussuunnitelmassa luodut ajoitukset toimivat pohjana Pepin Vuosisuunnittelu-osion käytössä.

Jäsentely

Jäsentelyllä kuvataan muita tapoja luokitella opetussuunnitelman opintoja, kuin sen rakennenäkymässä tehtyä jakoa opintokokonaisuuksiin. Jäsentelyillä voidaan kuvata esim. sitä, mitkä opinnot suorittamalla saavutetaan jokin pätevyys, tai mitkä opinnot opetussuunnitelmassa ovat kansainvälistymisopintoja. Uusia jäsentelymalleja pääsevät lisäämään vain pääkäyttäjät. Jäsentelyt voivat olla sidoksissa siihen, miten opintoja näytetään korkeakoulun opinto-oppaassa tai muissa julkaisuissa.