Peppi ja sen liitännäiset

Tiedot siirtyvät Pepistä useisiin liitännäisiin (=palvelu joka hakee tietonsa Pepistä) ja moneen muuhun järjestelmään tai palveluun. Olethan siis tarkkana mitä tietoja muokkaat, syötät ja tallennat. Syksyllä 2020 käytössä olevat yhteydet ja palvelut on lueteltu alla, lisää suunnitellaan jatkuvasti järjestelmien ja tarpeiden kehittyessä.

Opinto-opas https://opinto-opas.lab.fi
Opetussuunnitelmat julkaistaan opinto-oppaassa. Liitännäispalvelu. Kaikille internetin käyttäjille avoin. Ohjeet: Opetussuunnitelmat – Curriculum

Opetustarjontahaku http://opetustarjontahaku.lab.fi
Tiedot tarjolla olevista opintojaksojen toteutuksista. Liitännäispalvelu. Kaikille internetin käyttäjille avoin. Ohjeet: Opetustarjontahaku – Study search

Lukkarikone https://lukkarit.lab.fi
Palvelu jossa lukujärjestykset julkaistaan. Liitännäispalvelu. Kaikille internetin käyttäjille avoin. Sisäänkirjautunut AMKin opiskelija saa nähtäväkseen automaattisen omiin opintojaksoilmoittautumisiin perustuvan lukujärjestyksen. Ohjeet: Lukkarikone – Schedules

Lukkarikone UUSI TESTIKÄYTÖSSÄ https://lukkarit.lab.fi/uusi/ 
Uusittu lukujärjestyspalvelu, testikäytössä syksyllä 2020. Liitännäispalvelu. Kaikille internetin käyttäjille avoin. Sisäänkirjautunut AMKin opiskelija saa nähtäväkseen automaattisen omiin opintojaksoilmoittautumisiin perustuvan lukujärjestyksen. Ohjeet:https://peppiohjeet.lab.fi/lukkarikone-uusi/

Tilakohtainen varaustilanne http://tilat.lamk.fi
Kalenteri tilojen ja ryhmien varauksista. Liitännäispalvelu. Kaikille internetin käyttäjille avoin. Lisätietoja: Tilat.fi palvelu

Lahden kampuksen tilojen ovinäytöt
Lahden kampuksen tilojen ovinäytöt näyttävät Pepissä tilalla olevan varaustilanteen. Ovinäytöstä voi myös varata tilan seuraavalle puolelle tunnille, varaus siirtyy Peppiin. Lisätietoja: Ovinäytöt M19

AMKin nettisivut https://www.lab.fi/ 
Sivulle siirtyy koulutustarjonnan pohjatiedot Pepistä.

AMKin identiteetti- ja käyttäjähallinta (IDM)
Tiedot liikkuvat Pepin ja AMKin IDM-järjestelmän välillä kahteen suuntaan. Opiskelijoiden pääsy AMKin järjestelmiin pohjautuu Pepin opiskeluoikeuden tietoihin. Henkilökunnan perustiedot Pepissä siirtyvät IDMä välityksellä HR-järjestelmistä Peppiin.

Opintopolku
Hakukohteiden tiedot siirretään Pepistä opintopolku.fi-palveluun opiskelijahakua varten. Opiskelijoiden VTJ-tiedot ja kansallinen oppijanumero päivittyvät Peppiin.

OILI
Oma opintopolku-palvelussa paikan vastaanottaneiden ja läsnäoloilmoittautuneiden hakijoiden tietojen siirto Peppiin opiskeluoikeuden luomista varten.

VIRTA
Pepistä siirtyy opiskelijoiden ja opintosuoritusten tietoja kansalliseen VIRTA-opintotietopalveluun.