Ryhmien hallinta

Uudet ryhmät luodaan Peppi-ylläpidon toimesta. Korkeakoulussa on sovittu yhteiset käytänteet ryhmien nimeämiseen ja kooditukseen, joita noudatetaan poikkeuksetta. Vuosisuunnittelijat ja esimiehet ylläpitävät ja päivittävät vastuuhenkilö-, tutor- ja kustannuspaikkatietoja.

Ryhmien hakutoiminto

Ryhmien hakutoiminto on hakemistossa Yksiköt > Ryhmien hallinta

Hakuehdot

Ryhmällä on ryhmää luokittelevia perustietoja: nimi, tunnus (koodi), tyyppi, voimassaoloaika. Ryhmän hakuehtoja voi yhdistellä ja hakutuloksista voi siirtyä ryhmän perustietoihin. Hakutulostaulukon rivejä voi järjestää sarakeotsikoista. Nimi-sarakkeesta siirrytään ryhmä-ikkunalle. Unit-sarakkeesta yksikköön, johon ryhmä on liitetty (valitse vielä hakemistosta ”Ryhmät”).

Ryhmän nimi

Avaa uuden ikkunan: Muokkaa ryhmän tietoja. Muokattavat kentät ohjelma, ryhmän liitos yksiköihin, vastuuhenkilötutorkustannuspaikka.

Jos ryhmän tiedot ovat muokattavissa, niin huomaa että ryhmien perustietoja ylläpidetään opiskelija- ja opintohallintojärjestelmässä. Ryhmän nimi, ryhmätyyppi, tunnus, voimassaoloaika, koko, henkilöiden määrä ovat kenttiä, joita ei saa muokata Pepissä.

Yksikön nimi

Avaa uuden ikkunan: Yksikkö. Yksikkö-näkymässä näet yksikköön liitetyt ryhmät ja pääset ryhmä-ikkunalle (vrt. edellä oli suora linkki ryhmään – ryhmät hakemistosta pääset kaikkiin yksikön ryhmiin.

Vastuuhenkilö

Linkki henkilön profiiliin

Tutor

Linkki henkilön profiiliin

Ryhmä-ikkuna

Ryhmän tietoja voi muokata, ryhmälle voi lisätä kustannustunnisteita ja ryhmän opiskelijoita voi ylläpitää.

Ryhmän perustietojen muokkaus

Ryhmän koko ja henkilöiden määrä

Ryhmän maksimikoko Maksimikoko on aloittavan ryhmän arvioitu opiskelijamäärä (ei ryhmän opiskelijoiden lukumäärä),

Henkilöiden määrä – ryhmän opiskelijoiden lukumäärä ovat opiskelijat joiden läsnäolon tila on  läsnä- tai poissaolo

Ryhmän koko näytetään mm. työsuunnitelman toteutuksen ryhmätunnusta seuraavien sulkujen sisällä

Koulutusohjelma ja yksikkö

Yksi ryhmä voi kuulua yhteen tai useampaan yksikköön. Yksi ryhmä voi kuulua yhteen ja vain yhteen koulutusohjelmaan.

Vastuuhenkilö ja tuutor

Ryhmän vastuuhenkilö ja tuutor luetaan opiskelija- ja opintohallintojärjestelmästä.

Kustannuspaikka

Tämä tieto on tärkeä!Toteutukset perivät ryhmän kustannuspaikan. Jos ryhmältä puuttuu kustannuspaikka, niin toteutuksen tehtäviltä puuttuu kustannuspaikka ja opettajan työaikasuunnitelmista puuttuu tehtävien kustannuspaikkoja

Kustannuspaikan tallennus

Kun ryhmän valitsee (ryhmän tunnus tai nimi -sarake) avautuu ikkuna jossa mm. ryhmän kustannuspaikan voi tallentaa tai tarvittaessa päivittää (rivi ”Kustannuspaikka”).

Kustannuspaikan päivitys

Ryhmän kustannuspaikan päivitystarve syntyy vain jos syntyy uusia kustannuspaikkoja ja kustannuspaikat vaihtuvat. Kustannuspaikan päivitys tehdään kuten edellä kohdassa ryhmän kustannuspaikan päivitys. Poista ennen uuden kustannuspaikan lisäystä käytöstä poistunut kustannuspaikka. Kustannuspaikan vasemmalla puolella on pieni x, joka poistaa kustannuspaikan.