Vuosisuunnittelu

Vuosisuunnittelu-sivulla voi tarkastella toteutuksia eri näkökulmista: yksikkö, ops, ryhmä, projektit, työaikasuunnitelman työ (muut työt).

Vuosisuunnittelu-sivulla tallennetaan toteutukset, opettajien työt (työaikasuunnittelu), opiskelijoiden työt (ryhmän toteutukset) ja toteutussuunnitelmaan liittyvät tiedot.

Välilehdet

Unit

Yksikkö-välilehdessä näkee yksikköön liitettyjen koulutusohjelmien ja ryhmien kaiken koulutustarjonnan opintojaksoittain listattuna. 

Haku tapahtuu vasemmasta yläreunasta:

 1. Valitse lukukaudet -rajauksessa voit rajata, mitä ajanjaksoa halutaan tarkastella.
 2. Voit suodattaa hakua esim. ohjelma, kouluuts, opetussuunnitelma, tarjontakori, ryhmä, opttaja, tarkenne tai kustannuspaikan perusteella.
 3. Kun hakuehdot ovat valmiit, ladataan yksikön koulutus sinisestä painikkeesta.

Listauksessa (esimerkki yllä) näkyy toteutuksen tiedot ko. lukukausilla. Toteutus voidaan aikatauluttaa jo tässä näkymässä

OPS:t

OPS:t välilehdessä näkee opetussuunnitelman ja siihen liittyvään ajoitussuunnitelmaan liitetyn opetuksen ja voi lisätä niihin resursseja.

 1. Valitse ensin tutkintokokonaisuus vasemmasta yläkulmasta
 2. Valitse OPS:t välilehti
 3. Valitse lukukaudet ja opetussuunitelma haluamaksesi
 4. Valitse ajoitussuunnitelma, jos se on määritelty.
 5. Klikkaa Lataa OPS:n koulutus -painiketta

Ryhmät

Ryhmät välilehdessä näkee ryhmiin liittyvät opetukset.

 1. Valitse ensin tutkintokokonaisuus vasemmasta yläkulmasta
 2. Valitse Ryhmät välilehti
 3. Klikkaa Lataa ryhmän koulutus -painikett

Projektit

 Projektit -välilehden toiminnot eivät ole käytössä korkeakoulussa. Kaikki opettajan tehtävät tehdään joko opintojakson toteutuksen tehtävinä tai Työaikasuunnitelman työt -tehtävänippujen tehtävinä.

Projektit välilehdessä pääsee tarkastelemaan ja syöttämään projekteihin liittyviä töitä. 

Projekti avataan klikkaamalla sen projektinumeroa. Projektin voi myös kopioida, jolloin on esitäytettynä projektin tiedot ja jotka päivitetään halutuiksi.

Projektin voi poistaa klikkaamalla sen tunnistetta.

 1. Valitse ensin tutkintokokonaisuus vasemmasta yläkulmasta
 2. Valitse Projektit välilehti
 3. Klikkaa Lataa projektit -painiketta

Voit myös luoda uuden projektin Lisää projekti-painikkeella. Avautuvaan näkymään pääsee myös muokkaamalla projekti.Ensin tulee tallentaa projektit, ennenkuin alaosan tehtäviä voi hallita. Uusi tehtävä-rivi lisätään Lisää tehtäviä-painikkeella. Rivin tiedot muokataan taulukossa.Jos tehtävä määrätään monelle henkilölle, se määritellään Lisää monelle henkilölle-painikkeen kautta.Oikeassa reunassa on suodatukset ja seurantaan liittyvät tunnusluvat.

Työaikasuunnitelman työ

Työaikasuunnitelman työ välilehdessä pääsee tarkastelemaan ja syöttämään työaikasuunnitelman töitä. 

Työaikasuunnitelman työt avataan klikkaamalla sen otsikkoa. Työn voi myös kopioida, jolloin on esitäytettynä työn tiedot ja jotka päivitetään halutuiksi.

Työn  voi poistaa klikkaamalla sen nimeä.

 1. Valitse ensin tutkintokokonaisuus vasemmasta yläkulmasta
 2. Valitse Työaikasuunnitelman työ välilehti
 3. Klikkaa Lataa muut työt-painiketta

Lisää työaikasuunnitelman työ -painikkeesta lisätään muita töitä, joka aukaisee vastaavan lomakkeen kuin projekteissa on ja lisätä siihen tehtäviä.

Huomaa myös, että Vuosisuuunnittelun kohdasta ”Toteutukset” pääset tarkastelemaan valittuja toteutusjoukkoja ja sieltä myös pääset muokkaamaan toteutuksia ”massana”. 

Opettajien työaikasuunnitteluun liittyvät toiminnot 

Välilehtien toiminnot vaihtelevat.

Tasks

Tehtävät ovat opiskelijoihin ja henkilökunnan tehtäviä tai vain henkilökunnan tehtäviä. Organisaatioyksikkön liittyy yksikkö-näkymässä koulutuksia, kustannuspaikkoja, vapaita opintokokonaisuuksia, projekteja, muita töita ja henkilöitä. Vuosisuunnittelun näkymässä suunnitellaan ja ylläpidetään opiskelijoiden ja henkilökunnan tehtäviä.

Budjetti-excel

Kyseinen painike lataa ja selaimesta riippuen, avaa yksikön koulutukset Excel-tiedostoon jatkoraportointia varten. Tiedoissa näet yksikön eri kustannuspaikoille tehtäviltä kertyvät kustannukset. 

Opettajien tunnit

Tällä sivulla esitetään yksikön opettajien tunnit erillisessä selainikkunassa. Hakuun voi rajata määrätty yksikkö, lukuvuosi ja aikaväli. Tiedot esitetään periodeittain.

Avaa budjettitiedot

Tällä sivulla esitetään määrätyllä aikavälillä yksikön opetuksen summat kustannuspaikoittain.

Luo koosteinen toteutus

Toiminto ei ole käytössä korkeakoulussa. Tällä sivulla voi luoda toteutuksen määrätylle ajalle ja määrätyille opintojaksoille.