Opintojaksot

Opintojaksojen hakeminen

 Hakutoiminnolla voit hakea järjestelmästä opintojaksoja, opetussuunnitelmia, erillisiä opintokokonaisuuksia tai tarkistettavia opintojaksoja.

 1. Valitse päävalikosta Opetussuunnittelu, jotta Haku-näkymä aukeaa.
 2. Rajaa haun kohteeksi opintojaksot napsauttamalla Opintojakso-valintapainiketta.
 3. Syötä hakukenttiin tietoja, joilla haluat hakea opintojaksoja. 
  Voit hakea opintojaksoja seuraavilla perusteilla:
  • Tunnus: Syötä kenttään hakusana tai osa siitä. 
  • Nimi: Syötä kenttään opintojakson nimi tai osa siitä.
  • Voimassaolo: Valitse kentän pudotusvalikosta voimassaolon alku- ja/tai loppupäivämäärä.
  • Taso: Valitse kentän pudotusvalikosta haluamasi opintojen taso.
  • Oppiaine: Syötä tekstikenttään vähintään kaksi nimessä esiintyvää merkkiä. Valitse sitten oppiaine aukeavasta pudotusvalikosta.
  • Vastuuhenkilö: Syötä tekstikenttään vähintään kaksi nimessä esiintyvää merkkiä. Valitse sitten henkilö aukeavasta pudotusvalikosta.
 4. Napsauta Hae-painiketta.
  Hakutulokset näytetään aakkosjärjestyksessä opintojakson nimen mukaan.
 5. Avaa opintojakso napsauttamalla opintojakson tunnistetta tai nimeä.

Voit saada etsimäsi opintojakson haettua Pepissä myös muita reittejä pitkin, esim. opetussuunnitelman Rakenne-välilehdellä, tai vuosisuunnittelun päänäkymässä.

Opintojakson ominaisuudet

Pepissä opintojaksolla on paljon ominaisuuksia, jotka on jaettu eri välilehdille. Välilehdet löytyvät opintojakson yleisnäkymässä vasemmasta laidasta. Kaikki välilehdet eivät ole jokaisen korkeakoulun käytössä. Alla esimerkki opintojakson näkymästä:

Perus- ja kuvaustiedot

Opintojakson perus- ja kuvaustietojen välilehdellä määritellään jakson perustiedot.

Tiedosta minne kaikkialle tekemäsi opintojakson muutokset vaikuttavat:Mikäli yksi opintojakso kuuluu useampaan OPSiin tai opintokokonaisuuteen, siihen tehdyt muutokset päivittyvät samalla kaikkiin niihin elementteihin joihin se on liitetty. Jos opintojakso sisältyy jo hyväksyttyyn OPSiin, sen nimeä tai laajuutta ei saa enää päivittää.

 • Sivun ylälaidasta löytyvää Muokkaa -painiketta napsauttamalla pääsee tekemään tietoihin muokkauksia.
 • Jakson voi kopioida painikkeesta Kopioi. 
 • Lataa PDF -painike luo jaksosta pdf-muotoisen tiedoston haluamallesi tulostuspohjalle. Tulostuspohjat vaihtelevat korkeakoulukohtaisesti.
 • Voit myös tarkastella opintojakson vanhoja versioita, vertailla niitä tai palauttaa opintojakson vanhan version työversioksi Versiot-painikkeesta. Valitse pudotusvalikoista haluamasi versiot tarkasteluun. Napsauttamalla tämän jälkeen Näytä versiot -painiketta, järjestelmä näyttää valitsemasi versiot rinnakkain vertailemista varten ja ilmoittaa korostusvärillä versioiden eroista. Jos haluat palauttaa opintojakson vanhan version, napsauta version tietojen vierestä Palauta-painiketta.

Perustiedot

Jakson perustietoja ovat mm. nimi, tunnus sekä laajuus opintopisteissä (min-max). Lähtökohtaisesti vain nimi sekä tunnus ovat pakollisia kenttiä, mutta korkeakoulukohtaisesti voi olla useampia kenttiä määritelty pakollisiksi esim. pääkäyttäjän luomien sääntöjen kautta. Myös se voi vaihdella, mitä kenttiä näkymässä on. Alla yksi esimerkki perustietojen kentistä.

 • Voit määrittää opintojaksolle useita koulutusohjelmia, oppiaineita, opintosuuntia, luokitteluita ja opetuskieliä.
  • Kun kirjoitat valintakenttään vähintään kaksi merkkiä, järjestelmä avaa pudotusvalikon, jossa on mahdollisia vaihtoehtoja. Kun valitset jonkin vaihtoehdon, järjestelmä sisällyttää sen valintakenttään.
  • Jos haluat lisätä toisen vaihtoehdon, käytä valintakenttää uudestaan.
  • Jos haluat poistaa vaihtoehdon valintakentästä, napsauta vaihtoehdon edessä olevaa rastia.

Kuvaustiedot

Kuvaustiedot ovat enimmäkseen vapaita tekstikenttiä, joissa on tarkoitus määritellä tarkemmin opintojakson sisältö, sen osaamistavoitteet sekä esim. tietoa suoritus- tai toteutustavoista.

Liitokset opetussuunnitelmiin ja erillisiin opintokokonaisuuksiin

Tämä osio kuvaa sitä, mihin opintojakso on liitettynä. Samat tiedot ovat näkyvissä myös omalla välilehdellään.

Tarkistus

Tässä määritellään, tarvitaanko kyseisellä jaksolla kielen ja/tai sisällön tarkistusta. Toiminto ei ole käytössä kaikissa korkeakouluissa.

Kommentti

Kommentti-osio näyttää virkailijan kommentit ko. opintojakson tietoihin liittyen. Kommenttikentän sisältö ei välity opiskelijoille tai opinto-oppaaseen.

Liitokset opetussuunnitelmiin ja erillisiin opintokokonaisuuksiin

Tällä välilehdellä on nähtävillä se, mihin opetussuunnitelmiin ja erillisiin opintokokonaisuuksiin ko. opintojakso on liitetty.

Vastuunjako ja koulutusalat (opintojakso)

Voit tarkastella vastuunjakoa ja koulutusaloja, jotka liittyvät opintojaksolle periytyneisiin tai määritettyihin ajanjaksoihin. Oletusarvoisesti vastuunjako ja koulutusalat periytyvät ylemmältä elementiltä, mutta tarvittaessa ne voidaan määrittää myös opintojaksokohtaisesti.

 1. Valitse opintojakson välilehtivalikosta Vastuunjako ja koulutusalat.
  Järjestelmä listaa opintojaksoa koskevat ajanjaksot vastuunjakoineen ja koulutusaloineen. Jos näytön yläosassa on painikepari Käytä perittyjä tietoja ja Muokkaa vastuunjakoa ja koulutusaloja, voit valita käyttöön joko ylemmältä elementiltä periytyneet tai opintojaksokohtaiset määritykset.Painikkeet näkyvät vain, jos opintojakso on liitetty opetussuunnitelmaan tai erilliseen opintokokonaisuuteen, jonka vastuunjako ja koulutusalat ovat periytyneet opintojaksolle. Jos määrityksiä ei ole periytynyt, järjestelmä listaa opintojaksokohtaiset ajanjaksot.
 2. Jos haluat ottaa käyttöön periytyneiden määritysten sijaan opintojaksokohtaiset määritykset, napsauta Muokkaa vastuunjakoa ja koulutusaloja -painiketta. 
  Painike muuttuu harmaaksi, ja järjestelmä ilmoittaa periytymisen muuttuneen ja listaa opintojaksolle määritetyt ajanjaksot vastuunjakoineen ja koulutusaloineen. Tämän jälkeen voit lisätä tai muokata ajanjaksoja opintojaksokohtaisesti.
 3. Lisää ajanjakso tai muokkaa olemassa olevaa ajanjaksoa: Jos haluat lisätä uuden ajanjakson, napsauta  Lisää uusi ajanjakso -painiketta.
  Järjestelmä avaa Lisää uusi ajanjakso -ponnahdusikkunan, jossa voit määrittää ajanjakson vastuunjakoineen ja koulutusaloineen. Jos haluat muokata olemassa olevaa ajanjaksoa, napsauta sen päivämäärärivillä olevaa Muokkaa-painiketta.
 4. Valitse kalentereista ajanjakson alku- ja loppupäivämäärät sekä lisää vastuunjakoa ja koulutusaloja koskevat tiedot.
 5. Napsauta yksikön, kustannuspaikan tai koulutusalan valintakenttää ja valitse haluamasi vaihtoehtopudotusvalikosta.
 6. Jos haluat määrittää useita yksiköitä tai koulutusaloja, napsauta  Lisää rivi -painiketta.
 7. Lisää jokaisella rivillä prosentuaalinen jako-osuus tekstikenttään. Järjestelmä varoittaa, jos syötettyjen jako-osuuksien summa on pienempi tai suurempi kuin 100 %. Jos napsautat Jaa tasan -valintaruutuun merkin, järjestelmä laskee yhtä suuren jako-osuuden kaikille yksiköille tai koulutusaloille.
 8. Kun olet syöttänyt tiedot, napsauta Tallenna-painiketta. Järjestelmä tallentaa tiedot ja sulkee Lisää uusi ajanjakso -ponnahdusikkunan.

Tarkistus

Opintojakson Tarkistus-välilehdellä pystyy tarkastelemaan sitä, täyttääkö opintojakso korkeakoulun omat vaatimukset, eli onko se pääkäyttäjän luomien sääntöjen mukainen.