Koulutukset

Koulutukset-osioon siirrytään klikkaamalla Opetussuunnittelu-valikon alla olevaa kohtaa Koulutukset. Oheisen kaltainen näkymä aukeaa:

Koulutukset tulevat listatuksi koulutustyypin mukaisesti. 

Sivun ylälaidassa olevan Suodata listausta -toiminnon avulla on mahdollista rajoittaa alla olevat hakutulokset esim. nimen tai yksikön perusteella.

Uuden koulutuksen lisäys

Uusi koulutus lisätään klikkaamalla sivun oikeasta yläkulmasta löytyvää Lisää koulutus -painiketta.

Uudelle koulutukselle lisätään lomakkeella tarvittavat tiedot. Pakollisia kenttiä ovat Nimi, Tunniste sekä Koulutustyyppi.

Kun lomake on tallennettu, pääsee koulutusta hallinnoimaan seuraavasta näkymästä:

Vasemman laidan palkista voi siirtyä koulutuksen eri välilehdille. Välilehdet ovat oletusarvoisesti seuraavat:

 • Perustiedot (yllä oleva näkymä)
 • Sisältökuvaukset
 • Vastuunjako ja koulutusalat
 • Rakenne
 • Koulutuksen tarkistus ja hyväksyntä
 • Hakukohteet ja valintaperusteet

Perustiedot

Hakijapalvelut ja Peppi-ylläpito luovat ja ylläpitävät koulutusten perustietoja. Uuden koulutuksen perustiedot kopioidaan Opintopolun hakukohteelta Peppiin.

Sisältökuvaukset

Tällä välilehdellä on mahdollista täydentää koulutuksen tietoja ja kertoa lisää esim. koulutuksen tuottamista pätevyyksistä tai yhteyksistä työelämään. Kaikki kohdat ovat vapaita tekstikenttiä.

Koulutuksista yksiköissä vastaavat henkilöt ja viestintä muokkaavat sisältökuvausten tekstit suomeksi ja englanniksi. 

Sisältökuvaukset siirtyvät tiedonsiirtona Opintopolku-palveluun ja www-sivuille koulutusten tiedoiksi.

Vastuunjako ja koulutusalat

Tässä määritellään koulutuksen vastuunjako, sekä se, mihin koulutusaloihin / ohjauksen aloihin koulutuksen sisältö kohdistuu.

Pääset alkuun klikkaamalla painiketta Lisää uusi ajanjakso. Oheinen ikkuna aukeaa:

Yksiköt ja kustannuspaikat toiminnon avulla pystyy määrittelemään, mikä/mitkä yksiköt ovat koulutuksesta vastuussa. Mikäli vastuuyksikköjä on useampi kuin yksi, tulee klikata painiketta Lisää rivi, jolloin uusia rivejä tulee näkyviin, ja näin ollen mahdollistuu uusien yksiköiden lisääminen. Kohdassa Jako-osuus pystyy määrittelemään vielä tarkemmat prosentit vastuunjaosta. Mikäli koulutuksen vastuu jakaantuu tasan, on hyödyllistä klikata Jaa tasan -kohdassa olevaa ruutua, jolloin järjestelmä laskee prosentit automaattisesti kaikkien valittujen yksiköiden kesken.

Koulutusalat-toiminnolla pystyy määrittelemään vastaavasti sen, mihin koulutusaloihin kyseinen koulutus kohdistuu. Myös tässä voi valita useita koulutusaloja sekä niiden väliset jako-osuudet prosentteina.

Rakenne

Peppi-ylläpito päivittää koulutusten rakennetiedot tarvittaessa.

Rakenne-osiossa on tarkoitus kuvata koulutuksen rakenne. Tämä aloitetaan klikkaamalla Lisää uusi rakenne. Ensimmäisenä tulee valita koulutuksen voimassaoloaika. Se voi tarkoittaa joko opetussuunnitelmakautta, tai muuta ajanjaksoa. Kun ajanjakso on määritelty, aukeaa seuraavankaltainen näkymä (esimerkissä koulutuksen tyyppi on alempi ja ylempi korkeakouluaste) :

Seuraava askel on joko liittää koulutukseen olemassaoleva tutkinto-ohjelma/OPS tai luoda se kokonaan uutena. Lopuksi lisätään mahdolliset opiskeluoikeuden kohteet. Kun koulutuksen rakennetiedot on syötetty, valmis näkymä voi näyttää esim. tältä:

Laatikoiden sisällä on tutkinto-ohjelmia/OPSeja. Niiden nimistä klikkaamalla ohjelma siirtyy pois Koulutukset-osiosta, tutkinto-ohjelman/OPSin omaan näkymään Opetussuunnittelu-osiossa.

Koulutuksen tarkistus ja hyväksyntä

Hakijapalvelut tarkistaa ja siirtää koulutusten tiedot Opintopolkuun. 

Www-sivuille tiedot siirtyvät opetussuunnitelmalle määriteltyjen kriteerien mukaisesti.

Tällä välilehdellä on kolme tarkoitusta:

 1. Voi tarkistaa, onko koulutuksella kaikki tarvittavat tiedot syötettynä (Tee tarkistus -painike). Sääntömoottorin kautta on mahdollista määritellä halutut kentät pakollisiksi tai suositeltaviksi täyttää.
 2. Koulutuksen statusta voi muuttaa. Statukset ovat aikajärjestyksessä: Luonnos –> Valmis hyväksyttäväksi –> Hyväksytty –> Julkaistu. On korkeakoulun itse määriteltävissä, millä käyttäjäroolilla minkäkin vaiheen saa tehdä.
 3. Koulutuksen tiedot voi siirtää Opintopolku-järjestelmään (painike Siirrä/päivitä Opintopolkuun). Siirroista jää lokitieto sivun alareunaan Siirrot Opintopolkuun -otsikon alle.

Hakukohteet ja valintaperusteet

Tämä osio ei ole toistaiseksi käytössä. Näitä tietoja ylläpidetään Opintopolku-palvelussa.

Tämän välilehden avulla on mahdollista hallinnoida korkeakoulun hakukohdetarjontaa. Pepissä syötetyt hakukohteet on mahdollista siirtää myös Opintopolku-järjestelmään. Sivun yläreunassa olevien suodatustoimintojen avulla on mahdollista rajoittaa hakukohteiden määrää esim. ajankohdan tai hakutyypin (yhteis- tai erillishaku) mukaan.

Koulutukseen liittyvän uuden hakukohteen luonti aloitetaan Lisää hakukohde -painikkeesta. Ao. lomake hakukohteen perustiedoista avautuu:

Lomakkeella voi määritellä hakukohteen perustietoja. Pakollisia kenttiä ovat Nimi, Haku, Hakukohderyhmä ja Hakukelpoisuusvaatimukset.

Kun hakukohde on tallennettu, se näkyy hakukohteiden pääsivulla:

Kunkin hakukohteen oikeassa laidassa on toimintovalikko, josta pystyy muokkaamaan perustietoja sekä valintaperusteita, julkaisemaan hakukohteen, tarkastelemaan sitä tai poistamaan sen.

Sivun keskiosassa olevasta painikkeesta Massatoiminnot aukeaa uusi modaali, jonka kautta pystyy tekemään seuraavat toimet usealle hakukohteelle kerrallaan:

 • Siirto opintopolkuun
 • Julkaisu
 • Kopiointi
 • Poisto

Valintaperusteiden muokkaus

Tämä osio ei ole toistaiseksi käytössä. Näitä tietoja ylläpidetään Opintopolku-palvelussa.

Kun klikkaa hakukohteen toimintovalikosta auki kohdan Muokkaa valintaperusteita, pääsee lomakkeelle, jossa hallinnoidaan valintaperusteita.

Valintaperusteet on mahdollista kirjata käsin jokaiseen hakukohteeseen. Toinen vaihtoehto on käyttää valmiiksi luotuja mallipohjia. Sivun ylälaidassa olevista painikkeita Kopioi and Linkitä käyttäen saa tuotua kenttiin aiemmin tehdyn mallipohjan mukaiset tiedot. Mikäli käytetään kopiointia, tiedot tuodaan mallipohjasta kerran ja ne ovat sen jälkeen vapaasti muokattavissa tässä hakukohteessa. Mikäli käytetään linkitystä, ovat hakukohteen tiedot suoraan sidoksissa mallipohjaan, eli mallipohjaan tehtävät muutokset päivittyvät myös hakukohteeseen.