Lukujärjestystiedot

Opetusryhmät

Opettaja määrittelee, millaisia opetusryhmiä toteutuksella on.

Opetusryhmätietoa tarvitaan silloin, kun halutaan, että opiskelijat ilmoittautuvat pienryhmiin ja/tai että opetusryhmät ovat lukujärjestyssuunnittelun ja tilavarausten käytettävissä. Lukujärjestyssuunnittelua varten luo ensimmäiseksi opetusryhmä. Se on oleellinen tieto tiedonsiirron onnistumiseksi.

Ryhmien tallennusikkuna avautuu Lisää opetusryhmien joukko -painikkeesta:

 1. Valitse opetusryhmän joukon tyyppi (luento, harjoitus yms. valikosta).
 2. Jos esim. harjoitusryhmiä on useampi, määrittele se opetusryhmien määrässä.
 3. Opetusryhmistä ilmoittaudutaan -kohdassa voit määritellä kuin moneen pienryhmään opiskeliija voi ilmoittautua. Syötä kenttiin 0, jos opiskelijat ilmoittautuvat toteutukselle, ei esim. harjoituksen pienryhmiin
 4. Opetusryhmien oletusosallistujamäärä/ryhmä -kohdassa määritellään sama osallistujamäärä kaikille ryhmille. 
  Ryhmäkohtaista paikkamäärää voi tarvittaessa muuttaa  Muokkaa opetusryhmää –ikkunalla
 5. Tarvittaessa voit tallentaa Ilmoittautumisohjeet.
 6. Tallenna tiedot ennen kuin poistut ikkunalta.

Voit muokata opetusryhmäjoukon tai yksittäisen ryhmän tietoja muokkaa -painikkeesta.

Voit lisätä opetusryhmäjoukkoon uuden ryhmän Lisää ryhmiä + painikkeesta.

Voit poistaa opetusryhmän joukon tai yksittäisen ryhmän -painikkeesta

Rytmitys- ja tilatoiveet ja ajoitus

Voit tarkastella ja muokata toteutuksen ajoitusta ja määritellä toteutuksen tila- ja välineresursointitarpeet.

Scheduling

Muokkausikkuna avautuu Muokkaa ajoitusta ja lisätietoja -painikkeesta.

 1. Toteutuksen min/max aika tulee vuosisuunnittelusta.
 2. Voit määritellä tarkemman toteutusajan, jonka tulee olla min ja max arvojen välillä. Tämä aika näkyy opiskelijoille netissä.

  Look at Video in Finnish only. kuinka toteusaika muutetaan.
 3. Voit määritellä ilmoittautumisajan, jos se poikkeaa yleisestä LABin ilmoittautumisajasta. HUOM! Tällöin toteutuksen luokitteluun pitää lisätä ”Muu kuin LAB-ilmoittautumisaika!. Jos toteutuksella on käytössä LABin yleinen ilmoittatumisaika, opettajan ei tarvitse tehdä tähän muutosta, vaan ilmoittautumisaika korjataan Peppi-ylläpidon puolesta.
 4. Lisätietoja lukujärjestyksen suunnittelijalle ei ilmoiteta tässä kohtaa, vaan rytmitys- ja tilatoiveissa.
 5. Save tiedot ennen kuin poistut ikkunalta.

Opetuksen rytmitys- ja tilatoiveet

Muokkausikkuna avautuu Lisää rytmitys- ja tilatoivepainikkeesta:

 1. Prioriteetti: varaustoiveen tärkeystaso on oletusarvoisesti normaali.
 2. Rytmitystoiveen nimi: Kirjoita kenttään varauksen viikkonumero tai aihe, esimerkiksi luento tai harjoittelut. Pakollinen tieto. Tieto ei näy TimeEditissä opiskelijoille.
 3. Opettajat: kentässä näkyvät vuosisuunnittelussa toteutukseen liitetyt henkilöt. Voit poistaa tai lisätä henkilöitä sen mukaan keitä kyseinen varaustoive koskee. Jos opetuskertaan eivät osallistu kaikki toteutuksen opettajat, poista muut ja jätä vain ne, jotka kyseistä opetuskertaa opettavat samanaikaisesti samassa tilassa.
 4. Ryhmät: kentässä näkyvät toteutukseen liitetyt ryhmät. Voit poistaa tai lisätä ryhmiä varaustoiveeseen. Jätä vai ne joita kyseinen varauskerta koskee.
 5. Alkaa / päättyy: Tähän määrittelet aikavälin, jolle opetuskerrat sijoitetaan. Lisätiedoissa voit tarkentaa esim. viikkoja jolloin opetus tapahtuu.
 6. Opetuskertojen määrä:  kertoo, kuinka monta opetuskertaa esim. luentoja opetat. Lisätiedoissa voit tarkentaa esim. kertaa/viikko.
 7. Opetuskerran kesto:  merkitse opetuskerran kestoon, kuinka monta oppituntia haluat yhden opetuskerran kestävän. Kirjoita kenttään 2h, 4h, 6h, HUOM! ilman välilyöntiä esim. 4h. Lisätiedoissa voit tarkentaa tuntimäärä/viikko.
 8. Opetusryhmät (luennot, harjoitukset yms.): kentässä näkyvät toteutukselle määritellyt opetustyypit ja pienryhmät. Muista valita opetusryhmä, se on pakollinen tieto tiedonsiirron onnistumiseksi. Ohje opetusryhmien tekoon on sivun alussa kohdassa Opetusryhmät.
 9. Tilatyyppi (ei pakollinen): voit valita  tarvitsemasi tilatyypin pudotusvalikosta.
 10. Tilatoive (ei pakollinen): voit valita tilatoiveesi kirjoittamalla tekstiä esim. ATK tai tilanumeron. Vain ns. erikoisluokkia voit toivoa. Listalla näkyvät Lappeenrannan ja Lahden luokat.
 11. Lisätietoa: vapaa tekstikenttä, jossa voit kertoa epäsäännöllisistä rytmitys- ja tilatoiveistasi tai muista lisätoiveistasi. Vain tämä lisätietokenttä näkyy lukkarintekijöille.
 12. Save antamasi tiedot

  Tallennetuista tiedoista saat seuraavanlaisen listan. Tarkista, että kaikki tarvittavat tiedot löytyvät. Tietoja pääset muokkaamaan oikealta olevista painikkeista.