eAHOT – Opinnon hyväksilukeminen

Käsittelijän tehtävät

Päätöksenteko opintoja hyväksi luettaessa tapahtuu kolmivaiheisesti. Käsittely lähtee liikkeelle siitä, että käsittelijä päättää mitä hän tekee hakemukselle.  

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image.png
  • Puollan hyväksyttäväksi kokonaan valinnalla, opiskelijan hakema hyväksi luku hyväksytään sellaisenaan ja hakemus etenee päätöksenteko vaiheeseen.  
  • Samoin käy Suosittelen hylkäämistä valinnalla, jolloin hyväksi lukua ei hyväksytä ja hakemus etenee päätöksenteko vaiheeseen. 
  • Puollan hyväksyttäväksi osittain -valinta tehdään, mikäli aiemmin hankittu osaaminen kattaa vain osan tutkintoon kuuluvan opintojakson osaamisesta ja jos vain osa haetusta hyväksiluvusta hyväksytään. Tämän valinnan lisäksi pitää aina tehdä opiskelijan kanssa sopimus (mikäli sitä ei ole tehty jo aiemmassa vaiheessa), mihin kirjataan mitä osaamisen täydennettäväksi tulee tehdä ja mitä on sovittu hyväksi luettavaksi.  Lisäksi sopimukseen kirjataan mihin mennessä täydentämisen on tapahduttava.  Sopimus tehdään sopimukset välilehdellä.
  • Suosittelen osaamisen osoittamista -valintaa käytetään, jos käsittelijän mielestä osaaminen tulisi osoittaa näytöllä. Tämän valinnan lisäksi pitää aina tehdä opiskelijan kanssa sopimus, mihin kirjataan mitä näytöstä sovitaan ja mihin mennessä näyttö on suoritettava.
    Näyttö arvioidaan Peppiin normaalina näytön arviointina ei korvaavuutena tai sisällyttämisenä eAHOTissa. kts. osaamisen hyväksilukeminen

Päätöksen tekijän valinta

Tämän jälkeen käsittelyvaiheessa valitaan päätöksen tekijä ja tallennetaan valinta.

Perustilanteissa päättäjä on käsittelijä itse ja käsittelyikkunassa riittää, että tekee päätösehdotuksen ja tallentaa sitten tiedot. Järjestelmä osoittaa silloin automaattisesti päätöksen teon edellisen vaiheen käsittelijälle.

Päättäjäksi valitaan osaamispäällikkö niissä tilanteissa kun käsittelijä päättää hylätä hakemuksen. Päättäjäksi voi valita myös toisen opettajan jos katsoo tämän tarpeelliseksi. Jos näin tehdään ja valinta tallennetaan, käsittely siirtyy toiselle henkilölle ja käsittely päättyy siihen.

Päätös Opinnon hyväksiluvusta

Kun käsittelyvaiheen tiedot on tallennettu, hakemus siirtyy päätösvaiheeseen. Päätöksessä vahvistetaan aiempi käsittelijän tekemä käsittelyehdotus (tai muutetaan päätöstä.)

Hylkääminen

Jos käsittelijä on esittänyt ja päättäjä päättää hylätä hakemuksen vain kohta Päätös on pakko valita, muut kohdat jätetään tyhjäksi. Huom. Tällöin tiedot eivät etene eAHOT-palvelusta eteenpäin paitsi viestinä opiskelijalle.

Hyväksyminen osittain tai hyväksynnän täydentäminen näytöllä

Jos hyväksyntä on osittainen tai jos osaaminen pitää täydentää näytöllä arviointi tehdään Peppiin normaalina opintojakson arviointina.
Arviointiasteikot on tässä kohtaa yhdistetty niin, että valinnan voi tehdä joko 1-5 tai H hyväksytty. HUOM! Tämä arviointi ei vielä tallennu Peppiin vaan ainoastaan eAHOT -palveluun.

Arviointi näissä tapauksissa viedään AINA erikseen Peppiin opettajan työpöydän kautta. Esim. Toteutuksen arviointina tai näytön arviointina.

Hyväksyminen

Jos hakemus hyväksytään, valitaan päätös kohdasta hyväksytty kokonaansekä lisätään opintopisteiden määrä sekä arviointi.

Tallentajan nimi lisätään vain siinä tapauksessa, että kyseessä on jokin poikkeava kokonaisuus kuten koontilomake.

Hakemuksen sulkeminen

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-3.png

Kun opiskelijan hyväksi luku -hakemus on hyväksytty. Korvaavuus tai sisällyttäminen viedään Peppiin päätöksen teon päätteeksi klikkaamalla käsittely -ikkunalla. Muissa tapauksissa (osittainen hyväksi luku tai hakemuksen hylkääminen) hakemuksen käsittely päätetään klikkaamalla merkitse käsitellyksi -painiketta.

Osittaisessa hyväksi luvussa tieto säilyy sopimuksessa.

Merkitse käsitellyksi – painikkeen valinnan jälkeen järjestelmä varmistaa toiminnon valinnan ja vahvistuksen jälkeen eAHOT-palveluun tulee tieto opinnon ja hakemuksen käsittelystä. Huom! Tiedot eivät tässä vaiheessa vielä siirry automaattisesti opiskelijan HOPSiin.

Hyväksiluvun vieminen Peppiin

Jos opiskelija hakee hyväksi lukua jonkin opinnon sisällyttämiseksi hänen opintoihinsa tiedot tulevat Hopsin ulkopuolisiin opintoihin. Sieltä ne tulee siirtää seuraavassa HOPS-keskustelussa oikeille paikoille.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on sisallyttaminen-1-1024x515.jpg

Tieto siitä tuleeko hyväksi luku opiskelijalle sisällyttämisenä vai korvaavuutena kirjataan eAHOTiin hyväksi luku -ikkunalla (kohta 1), joka aukeaa päätöksen teon lopussa Hyväksi luku – painikkeesta. Valinnan tekee päätöksentekijä kirjatessaan tietoja.

Ikkunalla tulee tarkistaa, että tiedot täsmäävät siihen mitä aiemmin on päätetty ja että joka kohdassa on tarvittava tieto. Kun tämän jälkeen tiedot tallennetaan ne menevät sellaisenaan opiskelijan HOPS-tietoihin korvaavuutena tai sisällytyksenä.

Esimerkkejä

Entä jos opintojaksoa ei ole HOPSissa?

Jos opiskelija hakee hyväksilukua aikaisemmalle opinnolleen, jolle ei löydy suoranaista vastinetta hopsista.
Päätöksen tekijän tulee miettiä
– onko silloin kyseessä sisällyttäminen, jolloin korvaavaa opintojaksoa ei tarvita ja opinnon voi sisällyttää täydentävään osaamiseen
– vai voiko HOPSiin luoda opintojakson, joka sitten korvataan.

Useimmiten tämä voidaan hoitaa sisällyttämisenä, jolloin Hyväksiluvun tyypiksi muutetaan sisällyttäminen.
Muista tarkistaa, että kaikki tiedot ovat oikein ja opiskelijan syöttämät tiedot ovat riittävät myös sisällyttämisen osalta.

Jos taas päätät luoda HOPSiin opintojakson, tee se opettajan työpöydällä tai jos Pepissä on jo vastaava opintojakso valitse se olemassa olevista opintojaksoista.