Toteutuksen arviointi

Toteutuksen haku ja siirtyminen arviointiin

 • valitsemillasi hakuehdoilla. Kirjoita hakuarvo kenttään tai valitse kentän valikosta.  Voit käyttää myös valmiita toimintoja eli 
  klikkaa Omat menneet toteutukset tai Omat tulevat toteutukset tai Omat käynnissä olevat toteutukset
 • Saat hakukenttien alapuolelle näkyviin hakutuloksen.
 • Valitse haluamasi toteutus klikkaamalla hakutuloksessa näkyvän toteutusrivin lopussa olevaa Toiminnot-painiketta. Valitse avautuneesta listasta Arviointi.

Toteutukselle ilmoittautuneet opiskelijat ja ei-ilmoittautuneen opiskelijan lisääminen

 • Toteutuksen arviointi -näkymässä on tarkasteltavissa toteutukselle ilmoittautuneet  opiskelijat. Ilmoittautumiset -näkymässä hylätyt opiskelijat eivät näy Toteutuksen arviointi -näkymässä.
 • Mikäli opiskelija ei ole ilmoittautunut toteutukselle, voit lisätä hänet seuraavasti:
  • Valitse Lisää opiskelija
  • Hae avautuvassa Lisää opiskelijoita -modaalissa opiskelijaa hänen nimellään tai opiskeluoikeusnumerollaan
  • Valitse listalta haluamasi opiskelija(t)
  • Valitse Tallenna

Toteutuksen arviointi, osat näkyviin tai piiloon

 • Jos haluat piilottaa toteutuksen osat, niin klikkaa painiketta Piilota osat
 • Jos haluat toteutuksen osat näkyviin, klikkaa painiketta Näytä osat

Oletusarvioijan asettaminen

 • Oletuksena Suoritusmerkinnän antaja -sarakkeessa näytetään toteutuksen tiedoista saatava opettajan tieto
 • Mikäli tieto on väärin tai suoritusmerkinnän antaja on jostain muusta syystä muu kuin opettaja, voit muuttaa Suoritusmerkinnän antajan nimeä
  • opiskelijakohtaisesti
   • Valitsemalla sarakkeessa harmaan kynäsymbolin
   • Hakemalla avautuvassa Muokkaa arvoa -modaalissa arvosanan antajan
   • Valitse Tallenna
 • kaikille opiskelijoille
  • Klikkaamalla Aseta oletusarvioija -painiketta
  • Hakemalla avautuvassa Aseta oletusarvioija -modaalissa arvosanan antajan

Sarakkeiden näyttäminen/ Sarakkeiden piilottaminen Toteutuksen arviointi -näkymässä

 • Voit lisätä (tai poistaa)  tarvittaessa sarakkeita Toteutuksen arviointi -näkymässä.
 • Avaa Sarakkeet -valikko.
 • Klikkaa valintaruutuun valinta näytettävän sarakkeen kohdalla. Sulje valikko klikkaamalla näkymässä.
 • Klikkaa valintaruudusta valinta pois piilotettavan sarakkeen kohdalla.
 • Sulje valikko klikkaamalla Toteutuksen arviointi – näkymässä tai Sarakkeet -painiketta

Toteutuksen arviointi (toteutuksella ei ole toteutuksen osia)

 • Näkymässä on oletuksena toteutukselta saatavat tiedot ja arvioijan tulee lisätä opiskelijakohtaisesti ainoastaan arvosana
 • Lisää arvosana sarakkeessa Arv. (arvosana) valitsemalla valikosta (arviointiasteikosta) opiskelijalle annettava arvosana 
  • Tieto tallentuu opiskelijalle automaattisesti (ei erillistä Tallenna-painiketta)
  • Onnistuneesta arvosanan antamisesta käyttäjää informoidaan niin, että opiskelijan nimen edessä oleva Tilanne-ikonin muuttuu vihreäksi.
 • Mikäli opiskelija ei osallistu toteutukselle, ilmoittautuminen tulee hylätä toteutuksen ilmoittautuminen -toiminnon kautta. Tällöin opiskelija poistuu Toteutuksen arviointi -näkymästä, mutta jää toteutuksen ilmoittautumisiin.
 • Mikäli opiskelija on osallistunut toteutukselle, mutta jättää suorittamisen kesken, kirjataan arvosanaksi HYL = Hylätty.

Toteutuksen arviointi (toteutuksella on toteutuksen osia)

 • Toteutuksen osien lisääminen
  • Toteutuksen osan lisääminen opiskelijoille, joilla ei vielä arviointia
   • Jos toteutuksen osille määritellään arvosanan osuus, lisää sarake Arvosanan osuus ensin Toteutuksen arviointi -näkymään.
   • Valitse Lisää toteutuksen osa
   • Lisää avautuvassa Lisää toteutuksen osa kaikille -modaalissa haluamasi määrä toteutuksen osia (osien määrä lisääntyy automaattisesti annettuasi nimen ensimmäiselle osalle)
   • Anna toteutuksen osille laajuus (laajuuksien summan tulee olla yhteensä sama kuin toteutuksen laajuus on)
   • Jos olet valinnut Toteutuksen arviointi -ikkunalle sarakkeen Arvosanan osuus, näkyy se myös modaalissa Lisää toteutuksen osa kaikille. Määrittele myös Arvosanan osuus kirjoittamalla arvo kenttään.
   • Kun olet lisännyt haluamasi määrän toteutuksen osia, valitse Lisää 
 • Toteutuksen osan lisääminen yksittäiselle opiskelijalle
 • Valitse haluamasi opiskelijan kohdalla rivin päässä alaspäin osoittavaa nuoli-ikonia
 • Valitse Lisää toteutuksen osa
   • Valitse avautuvassa Lisää toteutuksen osa -modaalissa haluamasi määrä toteutuksen osia (osien määrä lisääntyy automaattisesti annettuasi nimen ensimmäiselle osalle)
   • Anna toteutuksen osille laajuus (laajuuksien summan tulee olla yhteensä sama kuin toteutuksen laajuus on)
   • Kun olet lisännyt haluamasi määrän toteutuksen osia, valitse Lisää 
  • Toteutuksen osien muokkaaminen (Kaikki opiskelijat)
  • klikkaa Muokkaa toteutuksen osia -painiketta
  • voit avautuvassa ikkunassa poistaa toteutuksen osan, muokata nimeä tai laajuutta
  • jos lisäät Toteutuksen arviointinäkymään sarakkeen Arvosanan osuus, se näytetään myös Muokkaa toteutuksen osia kaikille -modaalissa.
 • Arviointi
  • Riippumatta toteutusten osien laajuudesta annetuista osa-arvioinneista lasketaan ei-painotettu keskiarvo.
   • Oletuksena toteutuksen osista on näkyvissä niiden opintopistelaajuus
   • Keskiarvo tulee näkyviin Ka (keskiarvo) -sarakkeeseen
   • Valitsemalla harmaan nuolisymbolin, opintojakson toteutukselle kirjataan keskiarvon mukaisesti pyöristyssäännöt huomioiva kokonaisarvosana
   • Voit kirjata toteutuksen kokonaisarvosanan myös laskennallisista tekijöistä riippumatta valitsemalla Arvosana-sarakkeeseen haluamasi arvon
   • Tieto tallentuu opiskelijalle automaattisesti (ei erillistä Tallenna-painiketta)
   • Onnistuneesta arvosanan antamisesta käyttäjää informoidaan opiskelijan nimen edessä olevan Tilanne-ikonin muuttuessa vihreäksi.
  • Voit lisätä osa-arvioinneille laajuuden lisäksi myös arvosanan osuus -tekijän, jolla saat haluamallasi tavalla painotettua muodostuvaa arvosanaa
   • Valitse oikeasta yläkulmasta Sarakkeet -> Arvosanan osuus
   • Osa-arviointien kohdalla näytetään laajuus-kenttien vieressä Arvosanan osuus -kentät
   • Painota osa-arviointeja haluamallasi tavalla
   • Kun olet tyytyväinen valintoihisi, näet muodostuvan keskiarvon Ka-sarakkeessa
   • Valitsemalla harmaan nuolisymbolin, opintojakson toteutukselle kirjataan valintojesi mukaan painottunut kokonaisarvosana pyöristyssäännöt huomioiden
   • Voit kirjata toteutuksen kokonaisarvosanan myös laskennallisista tekijöistä riippumatta valitsemalla Arvosana-sarakkeeseen haluamasi arvon
   • Tieto tallentuu opiskelijalle automaattisesti (ei erillistä Tallenna-painiketta)
   • Onnistuneesta arvosanan antamisesta käyttäjää informoidaan opiskelijan nimen edessä olevan Tilanne-ikonin muuttuessa vihreäksi

Miksi opiskelijalla ei näy toteutusosia?

Jos opiskelijan opintojaksolle ilmoittautumista ei ole hyväksytty Ilmoittautumiset-kohdassa, hänelle ei tule Toteutusarviointiin näkyville toteutusosia.

Miten opiskelija näkee toteutusosien arvioinnit Pepissään?

Opiskelijan työpöydällä toteutusosien arvioinnit näkyvät seuraavasti:

Toteutuksen laajuuden muutos opiskelijakohtaisesti

 • Kirjoita Suorituksen laajuus (Op.) -sarakkeeseen uusi laajuus. Anna arviointi samanaikaisesti.
 • Muutetun laajuuden näet, kun viet hiiren opiskelijan rivillä olevan ikonin  Alkuperäinen laajuus päälle
 • Ohjevideo

Opintojakson tarkentava tyyppi: pakollinen tieto harjoitteluihin ja opinnäytetyöhön liittyville opintojaksoille

Harjoitteluiden ja opinnäytetöihin liittyvien opintosuoritusten määrää seurataan OKM toimesta. Ulkomailla tehdyt harjoittelut on yksi rahoitusmittareista. Jotta tieto pystytään poimimaan Virtaan, tulee em opintojen opintosuoritusten tarkentavaksi tyypiksi laittaa arvioinnin yhteydessä tieto:

 • Harjoittelu
 • Harjoittelu ulkomailla
 • Opinnäytetyöhön liittyvä opinto

Opinnon tyypin saat näkyvilla arvioinnin yhteydessä, kun valitset sarakkeista näkyville Opinnon tyyppi

Tai lisää Opintojakson tarkentavat tyyppi Muokkaa -painikkeen alta.

Harjoittelupaikan nimen lisääminen harjoittelun opintojaksolle

Toteutukset > Toteutusarviointi (arvioi opintosuoritus) > Pieni kolmio opiskelijakohtaisen rivin päässä > Muokkaa

Lisää harjoittelupaikan nimi kohtaan “Lisätieto suoritusotteelle”

Tulosteessa harjoittelupaikka näyttää tältä

Ulkomailla suoritetun harjoittelun opintopisteiden merkintä

Ulkomailla suoritetun harjoittelun opintopisteiden merkintä tehdään samalla lailla kuin kotimaan harjoittelujen, muutamia poikkeuksia lukuunottamatta (*-kohdat alla):

Arvioi opintojakso Toteutusarviointina:

 1. Muokkaa harjoittelun opintopistemäärä harjoitteluun sopivaksi (opintopistemäärää voidaan muokata vain ensimmäisen arviointikerran yhteydessä).
 2. Arvioi suoritus HYV/HYL
 3. Arviointipäivä
 4. Suoritusmerkinnän antaja
 5. Jos olet Toteutusarvioinnissa, siirry Muokkaamaan muita tietoja opiskelijakohtaisen rivin perässä olevan kolmion takaa.
 6. Kieli: esimerkiksi englanti    **ulkomaan harjoittelu**
 7. Kunta: Ulkomaa   **ulkomaan harjoittelu**
 8. Lisätieto suoritusotteeseen: Syötä harjoittelupaikan nimi
 9. Opintojakson tarkentava tyyppi: Harjoittelu ulkomailla **ulkomaan harjoittelu** 

Uusintasuorituksen lisääminen

 • Klikkaa opiskelijan rivin lopussa olevaa nuoli -painiketta.
 • Valitse Lisää uusintasuoritus
 • Avautuneessa Lisää uusintasuoritus -modaalissa
  • klikkaa Arviointi -valikkoon ja valitse arvosana
  • Klikkaa Arviointipäivämäärä -kenttään ja  valitse päivämäärä
  • Klikkaa Arvioinnin antaja -kenttään ja kirjoita haettava nimi. Valitse hakutuloksesta.
  • Klikkaa Lopuksi Tallenna -painiketta

Suorituksen korjaaminen

 • Klikkaa opiskelijan rivin lopussa olevaan nuoli-painiketta
 • Valitse Korjaa suoritusta
 • Avautunessa Korjaa suoritusta -modaalissa
  • Klikkaa Arviointi -valikkoon ja valitse arvosana
  • Klikkkaa lopuksi Tallenna -painiketta.

Suorituksen poistaminen

 • Klikkaa opiskelijan rivin lopussa olevaa nuoli-painiketta
 • Valitse Poista
 • Hyväksy avautunut vahvistusikkuna.
 • Opiskelijan Tilanne -ikonin väri muuttuu ja  arvoksi tulee Arviointi kesken (tooltip)
 • Opiskeijan riviltä poistuvat arviointitiedot.

Uudelleen arviointi, aiempi arviointi poistettu

 • Opiskelijan rivillä klikkaa Suoristumerkinnän antaja -sarakkeessa kynän kuvaa. Hae nimellä ja valitse listasta.
 • Opiskelijan rivillä klikkaa Suorituspvm -saraketta ja valitse suorituspvm.
 • Arv.sarakkeesta valitse arvosana
 • Tilanne -ikonin väri muuttuu ja tila muuttuu Arvioitu -tilaksi (Tooltip).

Toteutusraporttien ottaminen

 • Valitse Raportit
 • Valitse haluamasi raportti ja haluamasi tiedostomuoto
  • Toteutuksen opiskelijat ja ilmoittautumiset
  • Toteutuspäiväkirja
 • Raportti tallentuu koneellesi
 • Näet raportin etsimällä sen koneeltasi

Suoritushistoria

 • klikkaa opiskelijan rivillä Näytä arviointihistoria -ikonia.
 • Suoristushistoria -modaalissa on nähtävissä opiskelijakohtainen suoritushistoria.
 • Sulje modaali klikkaamalla Sulje -linkkiä.

Virhetilanteita

Arviointipäivä ei ole opiskeluoikeuden voimassaolon sisällä

Peppi antaa herjan ”Arviointipäivä ei ole opiskeluoikeuden voismassaolon sisällä” kun yrität antaa arviointia opiskelijan opinto-oikeuden päättymisen jälkeen. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun annat arvointeja tammikuussa ja vaihto-opiskelijan tai avoimen opiskelijan opinto-oikeus on päättynyt 31.12.

Saat tallennettu arvosanan seuraavasti:

 1. Valitse näkyville sarakkeista Arviointipvm sekä Suorituspvm.
 2. Tallenna ensin arviointipäivämäärä ja suorituspäivämäärä, joka on opiskelijan opiskeluoikeuden voimassaolon sisällä esim. 30.12.
 3. Tallenna arvosana.

Opiskelijan tietoja ei löydy Pepistä?

Opiskelijahaku hakee oletuksena vain kirjoilla olevia opiskelijoita (läsnä ja poissaolevat). Jos haluat hakutuloksiin mukaan myös valmistuneita tai eronneita (eli ei-aktiivisia) opiskelijoita, kuvissa ohjeet siihen.

Pikahaku

Opiskeluoikeushaku