Opinnäytetyön arviointi

Opinnäytetyöhön liittyvien opintojaksojen arviointi

 • opinnäytetyöhön liittyvät opintopisteet kertyvät opintojaksojen arvionnin kautta
 • opintojaksot arvoidaan arvosanalla HYV, varsinainen opinnäytetyön kokonaisarvosana syötetään Opinnäytetyön arviointi-kohdassa
 • arvioi opintojaksot ennen Opinnäytetyön arvioinnin tallennusta
 • arviointi Toteutuksen arviointi-näkymässä

Opinnon tyypin saat lisättyä toteutuksen arvioinnin yhteydessä, kun valitset sarakkeista näkyville Opinnon tyyppi

Opinnäytetyön arviointi

 • voit siirtyä opinnäytetyön arviointiin myös suoraan opiskelijan HOPS-näkymästä, jossa lopussa suoritusten alla näkyy kohta Opinnäytetyön arviointi.
 • voit siirtyä opinnäytetyön arviointiin myös Opintosuoritukset -näkymästä

Valitse Arviointi -> Opinnäytetyön arviointi

 • Tee opiskelijahaku haluamallasi tavalla (ks. Opiskeluoikeushaku)
 • Valitse hakutuloslistauksesta haluamasi opiskelija
 • Klikkaa opiskelijarivin päädystä Arvioi opinnäytetyö

Avaa opiskelijan eHOPS

 • aktivoi Tarkastelu -lehti
 • klikkaa Arvioi opinnäytetyö

Opinnäytetyön arviointiin Opintosuoritukset -näkymästä

 • hae opiskelija
 • klikkaa hakutuloksessa opiskelijan nimeä
 • valitse Opintosuoritukset
 • klikkaa Arvioi opinnäytetyö -painiketta

Opinnäytetyön nimen tallennus

 • voit tallentaa opinnäytetyön nimen ensin ja varsinaisen arvosanan sitten myöhemmin.  Arvioinnin voit antaa vasta kun kaikki muut tiedot on täydennetty.
 • täytä avautuvassa Arvioi opinnäytetyö -modaalissa pyydetyt kentät
 • valitse Tallenna
 • opinnäytetyön tiedot näkyvät nyt HOPSin lopussa

Opinnäytetyön arvosanan tallennus

 • klikkaa esim. opiskelijan hopsin lopussa olevaa Arvioi opinnäytetyö -painiketta tai päävalikon kautta (tämä ohje kohta 2).
 • täytä kentät
 • valitse Tallenna

Opinnäytetyön arviointilausunnon tallennus

Arviointilausunnon kirjaaminen Peppiin ei ole pakollista, mutta tällöin täytyy täyttää seuraava lomake. Lomake voidaan hävittää aikaisintaan 6 kk kuluttua siitä, kun arvosana on annettu opiskelijalle tiedoksi. Opettajalla on asiakirjasta säilytysvastuu.

Pepin arviointilomakkeelle laitetaan myös kirjallinen arviointilausunto. Kirjallinen arviointilausunto tallennetaan vain tälle Pepin lomakkeelle kohtaan “Opinnäytetyön arviointilausunto”. Se tulostetaan opiskelijan tutkintotodistuksen yhteydessä annettavalle opintosuoritusotteelle.

Arviointilausunnon kirjoittamisessa voit hyödyntää alla olevaa mallipohjaa. Kopioiarviointiteksti leikepöydälle (CTRL+C) ja liitä se Peppiin Opinnäytetyön arviointilomakkeen kenttään Opinnäyteytön arviointilausunto (CTRL+V).Jos olet kirjoittanut opinnäytetyön nimen tai arviointilausunnon muotoiluja sisältävällä tekstinkäsittelyohjelmalla (esim Word), puhdista tekstistä mahdolliset piilossaolevat muotoilut. Teet sen liittämällä leikepöydälle kopioidun teksti ensin muistio-ohjelmaan, ja kopioimalla se sieltä uudelleen leikepöydälle, josta se liitetään Peppiin. Mahdolliset piilossa olevat tekstin muotoilut tulevat esille opintosuoritusotteen ja tutkintotodistuksen liitteen tulostuksessa, jossa teksti tulee tulostumaan tuntemattomina merkkeinä.

Virheilmoitus opinnäytetyön arvioinnissa?

Saatko arviointitietojen täytössä virheilmoituksen ”Opiskelijalle ei löytynyt HOPSa tai opinnäytetyöhön liittyviä opintoja”?

Virheen saa pois lisäämällä opinnäytetyöhön liittyvien opintojaksojen arviointiin kohtaan Opintojakson tarkentava tyyppi tiedon ”Opinnäytetyöhön liittyvä opinto”

Opinnäytetyö tulosteissa

Opinnäytetyö virallisella Opintosuoritusotteella silloin, kun opinnäytetyön lisätiedot eli arviointilausunto on valittu tulostettavaksi MALLI-opinnäytetyö-opintosuoritusotteella.pdf

Opinnäytetyö Tutkintotodistuksen liitteessä MALLI-opinnäytetyö-tutkintotodistuksen-liitteessä.pdf

Opinnäytetyö HOPSin yhteydessä tulostettavassa Suoritetut opintojaksot tulosteessa opn-arviointi-opiskelijan-tulostamassa-suoritetut-opintojaksot-tulosteessa.png

Opinnäytetyö Opiskelijan työpöydällä

Opinnäytetyö opiskelijan HOPSissa

Opinnäytetyö opiskelijan tulostamassa Suoritetut opintojaksot -tulosteessa

Opinnäytetyö opiskelijan Opintosuoritukset -näkymässä