Hyväksilukeminen

Hyväksilukutoiminto tukee korvaavuuksien, sisältyvyyksien sekä vapautusten kirjaamista.

Korvaava suoritus, Sisällyttäminen

LABissa hyväksilukua haetaan eAHOT-lomakkeella.

Tavoitteena on että hyväksiluvut kohdistetaan opintojaksoille (ei jätetä opintokokonaisuuden tasolle).

Hyväksilukeminen

Valitse Arviointi > Hyväksilukeminen (Kuva)

 • Tee opiskelijahaku haluamallasi tavalla (ks. Opiskeluoikeushaku)
 • Valitse hakutuloslistauksesta haluamasi opiskelija
 • Klikkaa Lisää hyväksiluku -painiketta opiskelijan rivin oikeassa reunassa
 • Ohjevideo

Hyväksiluvun tyyppi

Valitse avautuvassa Lisää hyväksiluku -ponnahdusikkunassa hyväksiluvun Tyyppi, jolloin ponnahdusikkunan tietosisältö muuttuu valintasi mukaisesti

 • Korvaaminen
 • Sisällyttäminen
 • Vapautus

Täytä puuttuvat tiedot

Huom! Opiskelijan HOPSin tulee olla ”Hyväksytty”-tilassa jotta korvaavaa suoritusta ja vapautusta kirjattaessa listautuu opintojaksot kenttään ”Opinto, joka korvataan”Huom!

 • Korvaavat opinnot (korvaamisen tapauksessa) ja Sisällytettävä opinto tai osaaminen (sisällyttämisen tapauksessa) -kohdissa suorituspäivä viittaa alkuperäisen opinnon / osaamisen suorituspäivään.
 • Korvattavat opinnot (korvaamisen tapauksessa) Opinnon tai osaamisen hyväksiluettavat tiedot (sisällyttämisen tapauksessa) -kohdissa kirjaamispäivä viittaa hyväksiluvun kirjaamispäivään.

Huomaa että hyväksilukuponnahdusikkunassa ylimpänä olevat kentät  tarkoittavat alkuperäisiä opintoja ja alempana olevat kentät vastaavat sitä opintoa, joka tulee näkyviin opiskelijan HOPSiin eli vastaavat oman koulun opintoja.

Kun hyväksiluetaan yhtä opintoa – alä ruksi kohtaa ”opintokokonaisuus” – se viittaa toimintoon, jossa hyväksiluetaan opintoja siten, että monella opinnolla korvataan kerralla yksi tai useampi oman koulun opinto (ks. seuraava esimerkki).

Kun olet täyttänyt kaikki kentät, valitse Tallenna -> hyväksiluku kirjautuu opiskelijan suoritusotteelle

Hyväksilukemisen tallennus, kun opiskelija on ilmoittautunut toteutukselle

LAB-toimintaohje

Joskus opiskelija on jo ilmoittautunut/hyväksytty toteutukselle siinä vaiheessa, kun hänelle myönnetään hyväksiluku. Jos opintojaksoa ei ole arvioitu, hyväksiluku tallentuu, vaikka opiskelija on ilmoittautunut toteutukselle/ilmoittautuminen odottaa hyväksyntää. Hyväksiluvun tallentumisesta huolimatta opiskelija jää edelleen toteutukselle opiskelijaksi. Opettajalla ei luultavasti ole tietoa siitä, että opiskelijalle onkin opintojaksolle mukaan tulon jälkeen lisätty Hyväksilukeminen opintojaksolle. Kun opettaja opintojakson päättyessä yrittää tallentaa esim HYL-arviointia, asiasta tulee virheilmoitus ja mahdollisesti tukipyyntöjä. Tämän vuoksi ohje on; jos hyväksilukua tallennettaessa ilmenee että opiskelija on ilmoittautunut opintojakson toteutukselle, tuo ilmoittautuminen poistetaan toteutukselta samassa yhteydessä kun hyväksiluku tallennetaan.

Hyväksiluku – 1 korvaava opintoja ja 1 korvattava opinto 

Hyväksiluku – 1 korvaava opinto ja useampi korvattava opinto

Hyväksiluku – usea korvaava opinto 

 • korvaavan kokonaisuuden lisäys (Kuva 1)
 • ensimmäisen korvaavan opinnon lisäys (kuva 2)
 • toisen ja seuraavien korvaavien opintojen lisäys (Kuva 3)
 • korvattavien opintojen muokkaus(Kuva 4)
 • korvaavien opintojen muokkaus(Kuva 5)

Opintosuoritukset -näkymässä voit muokata hyväksilukua

 • Tee opiskelijahaku
 • Klikkaa hakutuloksessa opiskelijan nimeä
 • Klikkaa Opintosuoritukset
 • Klikkaa hyväksiluetun opinnon rivin lopussa olevaa valikkoa ja valitse Muokkaa.
 • Ohjevideo
 • Muokkaa korvattavaa opintoa

Näyttö

Näytön arviointi silloin kun opiskelija on mukana toteutuksessa

Kun opiskelija on mukana opintojakson toteutuksella, voi näytön arvioida toteutusarvioinnissa seuraavasti:

 1. Anna opiskelijalle arvointi normaalisti
 2. Siirry Toteutuksen arvioinnissa opiskelijakohtaisen rivin lopussa olevan nuolipainikkeen avulla arvioinnin Muokkaa-tilaan. Päivitä suoritustavaksi Näyttö.

Näytön arviointi silloin kun opiskelija ei ole mukana toteutuksella

Kun opiskelija ei ole mukana opintojakson toteutuksella, voi näytön arvioida seuraavasti:

 1. Arvioi opiskelijan suoritus Opintojakson arvioinnin kautta Opintojakson arviointi
 2. Päivitä suoritustavaksi Näyttö

Vapautus

Rehtorin päätöksen sisältävä vapautusanomus toimitetaan kielikeskuksen osaamispäällikölle, joka arvioi vapautuksen. Tämän jälkeen tiedot tallennetaan päätöksen mukaisesti Peppiin.

Ruotsin kielen vapautusanomuslomake