eAHOT-hyväksilukeminen -Yleistä

Aiemmin korkeakoulussa suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea. Sen muotoja ovat korvaaminen ja sisällyttäminen. Muualla suoritetulla opinnolla korvataan opiskelijan HOPSissa oleva opintojakso tai jos HOPSista ei löydy vastaavaa opintojaksoa muualla suoritetut opinnot sisällytetään eli tuodaan sellaisenaan opintoihin.

Mikäli jokin HOPSissa oleva opintojakso on laajempi kuin opinto, jolla hyväksilukemista esitetään, tällöin kyseessä on opintojen osittainen hyväksilukeminen.

Kun opiskelija on lähettänyt käsittelijälle hakemuksen, lähettää järjestelmä käsittelijälle sähköpostin. Sähköposti lähtee käsittelijälle päivittäin, kunnes hakemus on käsitelty.
Mikäli haluat, että järjestelmän lähettämä sähköposti menee omaan kansioon Outlookissa, voit tehdä haluamasi kansion Microsoftin Sähköpostiviestien hallinta sääntöjen avulla –ohjeilla.

Kirjautuminen eAHOT-palveluun

  • Kirjaudu Peppiin omilla HAKA-tunnuksillasi valitse organisaatioksi oma organisaatiosi. 
  • Kirjauduttuasi Peppiin löydät AHOT toiminnot Arviointi-osiosta. Klikkaa suoraan sanaa AHOT. Lisätoimintoja löydät > takaa valikosta.  

Eahot-etusivu

kuva.1 Etusivu

Ahot- sivulla pääset käsittelemään sinulle osoitetut hakemukset. Kohdassa 1 voit valita välilehdiltä myös aiemmin käsitellyt hakemukset. Näet sivulta myös ohjeet (kohta 2). Hakemuksen tila- tiedot kohdasta (kohta 3) näet missä vaiheessa mikäkin hakemus on. Pääset käsittelemään hakemusta käsittele- painikkeesta, kohta 4.

Käsittely-ikkuna

PERUSTIEDOT
Sivun ylälaidassa (kuva 2.) näet tietoa opiskelijan antamista perustiedoista kuten ohjauskeskustelun päivämäärän ja lisätiedot. Opiskelijan pitää tarkentaa lisätiedot kohtaan, mitä hakemus koskee. Tarvittaessa opettaja/käsittelijä voi lisätä liitteitä opiskelijan hakemukseen, jos se on tarpeen.

Kuva 2. Käsittely-ikkuna jakautuu kolmeen osaan, niistä ensimmäisenä on opiskelijan perustiedot

SUORITUSPAIKAT
Tämän jälkeen sivulla on tiedot opiskelijan syöttämistä suorituspaikoista. Huomaa, että näet kaikki suorituspaikat, jotka opiskelija on syöttänyt hakemukseen (kohdat 1), vaikka niitä ei olisikaan liitetty hakemuksessa oleviin hyväksilukuihin. Tieto, mikä suorituspaikka on liitetty mihinkin hyväksilukuun, löytyy kohdasta 3. Koulutuksen nimi (kohta 2) kuvaa opiskelijan tekemää tutkintoa tai tehtävää, jos kyseessä ei ole opinnoilla suoritettu hyväksi luku. Kohdasta 4 näet kuhunkin suorituspaikkaan liitetyt tiedostot.


OPINNOT JA PÄÄTÖKSET
Alimpana sivulla näet tarkemmat tiedot opiskelijan syöttämistä aiemmista osaamisista (kohta 1) ja siitä mille opinnoille hän hakee hyväksi lukua (kohta 2). Opiskelija voi hakea hyväksi luettavat opinnot HOPSista tai esim. sisällyttämisissä lisätä itse opintojaksoja.Sivun oikeassa laidassa tehdään ehdotuksen käsittely (kohta 3). Hyväksilukeminen käsitellään myöhemmin tässä ohjeessa. Jokaisella käsiteltävällä opinnolla on oma erillinen päätös-ikkuna ja jokainen haettava opinto pitää siis käsitellä erikseen. Ikkunan sisältö vaihtelee sen mukaan, onko kyse aikaisemmalla opinnolla haettavasta hyväksiluvusta vai osaamisella haettavasta hyväksiluvusta.

Opinto ja päätökset osan oikeassa laidassa tehdään ehdotuksen käsittely (kohta 3). Hyväksilukeminen käsitellään erillisillä ohjesivuilla. Jokaisella käsiteltävällä opinnolla on oma erillinen päätös-ikkuna ja jokainen haettava opinto pitää siis käsitellä erikseen. Ikkunan sisältö vaihtelee sen mukaan, onko kyse aikaisemmalla opinnolla haettavasta hyväksiluvusta vai osaamisella haettavasta hyväksiluvusta.

eAHOT -hakemuksen käsittely

KÄSITTELE -OSIO
eAhot hakemuksen käsittely Pepissä tapahtuu Käsittely – osiossa. Osiossa (edellisen kuvan kohta 3) on viisi välilehteä. Käsittele, palauta, sopimukset, käsittelyketju/siirto toiselle ja vaihda hakemuksen tyyppiä.
Välilehdet
Ensisijaisesti käsittelijälle avautuu Käsittele- välilehti, jolla valitaan

  1. mitä hakemukselle tehdään (hyväksyntä, osahyväksyntä, hylkääminen)
  2. valitaan tarvittaessa erikseen päätöksen tekijä.
  3. Tehdään päätös hyväksiluvusta
  4. Sekä hyväksiluetaan hakemus suoraan Peppiin.
Kun kyseessä on opintojen hyväksiluku, käsittelijän tulee aina valita erikseen päätöksentekijä. Perustilanteissa käsittelijä itse toimii myös päätöksen tekijänä, poikkeustilanteissa (jotka on erikseen ohjeistettu) päättäjänä voi olla joku muu, kuten kielten opettaja tai osaamispäällikkö.
Osaamisen hyväksiluvussa päätös tehdään suoraan eikä päättäjää tarvitse erikseen nimetä.

Palauta -välilehdellä käsittelijä voi palauttaa hakemuksen opiskelijalle täydennettäväksi.
Sopimukset -välilehdellä opiskelijan kanssa tehdään sopimus jos hyväksilukua täytyy täydentää näytöllä tai jos hyväksi luku on osittainen.
Käsittelyketju -välilehdellä vaihdetaan käsittelijäksi toinen henkilö tai tehdään kokonaan valmiiksi koko käsittelyketju.
Vaihda hakemuksen tyyppi -välilehdellä voidaan vaihtaa osaamisen ja opinnolla haettavan osaamisen tyyppiä.

Päätöksenteko 

Opinnon hyväksi luku 

Osaamisen hyväksi luku