eAHOT -Osaamisen hyväksilukeminen

Osaamisen ahotointi hyväksiluku eAHOT -palvelussa eroaa opinnon hyväksiluvusta.

Tarkista siis aina, että kummalla tyypillä opiskelija hyväksilukua hakee, löydät tiedon opinnon nimen alta kohdasta Tyyppi.

HUOM! Kun osaamista ahotoidaan, sen arviointia ei viedä eAHOTin kautta Pepin perusrekisteriin, vaan arviointi tehdään aina joko toteutuksen tai opintojakson arviointina.

Kun olet vienyt arvioinnin loppuun asti eAhotissa ja sinulle näkyy yllä olevan kuvan kaltainen näkymä. Sinun tulee siis erikseen käydä arvioimassa opinto.

Opintojakson korvaaminen osaamisella

Arviointi voidaan tehdä:

  • HOPS- ikkunan kautta, jos opinto on opiskelijan HOPSissa
  • Toteutuksen kautta, jos toteutus on juuri nyt käynnissä tai
  • opintojaksoarvioinnin kautta.

Ikkunaan lisättävät tiedot, Arviointi, Arvioinnin suoritustavaksi näyttö sekä kielivalinta.

Osaamisen osittainen hyväksilukeminen

Jos opiskelija on hakenut jonkin HOPSissaan olevan opinnon korvaavuutta osaamisellaan ja päättäjä päättää hyväksyä näytön vain osalle opintojaksosta.
Käsittelijä tekee opiskelijan kanssa sopimuksen, sopimukset -välilehdellä.
Sopimukseen kirjoitetaan:
– mitä opiskelijan on vielä suoritettava
– sekä mihin mennessä suoritus on tehtävä.
Tämän jälkeen eAHOTin käsittely päätetään Tallenna -painikkeesta.

Tieto osaamisesta ja siitä, että sitä pitää täydentää, lähtee opiskelijan viestit ja sopimukset osioon, Peppiin. Samoin tieto jää päätöksentekijän tietoon.

Kun opiskelija on suorittanut vaadittavat täydennykset, opettaja vie arvioinnin Peppiin, opintojaksoarviointina.

Entä jos opintojaksoa ei ole HOPSissa?

Usein opiskelija hakee osaamisellaan sisällyttämistä. Tällöin HOPSissa ei välttämättä ole sopivaa opintojaksoa, jonka osaaminen voisi korvata.
vaihtoehtoisia tapoja viedä nämä tiedot Peppiin on useampi

  • Opettajatutor ja opiskelija voivat yhdessä sopia, minkä nimisenä tuo opintokokonaisuus viedään täydentäviin opintoihin. Opiskelija täyttää nämä yhdessä sovitut opintokokonaisuuden tiedot hakemukseen lisää itse -toiminnolla, lisätessään hakemukseensa opintoja.
  • Jos saman opinnon suorittavia opiskelijoita on useita, voi opettaja luoda toteutuksen tällaiselle opintokokonaisuudelle ja arvioida sitten opiskelijat sen kautta. Tällöin opintojakso voidaan arvioida näytön arviointina.
  • Pepissä on tarjolla erilaisia opintojaksoja, kuten vapaasti valittavat. Tällöin jos opiskelijalle vie tällä yleisotsikolla nimetyn opinnon vapaasti valittaviin tulee tietoihin kirjata arvioinnin, suoritustavan ja kielen lisäksi myös
    • opintopisteiden määrä
    • vaihtoehtoinen nimi suomeksi ja englanniksi sekä rastittaa suoritusotteessa näytettäväksi nimeksi vaihtoehtoinen nimi.

Kts. myös opinnon hyväksilukeminen