eAHOT -Osaamisen hyväksilukeminen

Osaamisen ahotointi hyväksiluku eAHOT -palvelussa eroaa opinnon hyväksiluvusta.

Tarkista siis aina, että kummalla tyypillä opiskelija hyväksilukua hakee, löydät tiedon opinnon nimen alta kohdasta Tyyppi.

HUOM! Kun osaamista ahotoidaan, sen arviointia ei viedä eAHOTin kautta Peppiin, kun olet vienyt arvioinnin loppuun asti eAhoti. ja eAHotissa näkyy yllä olevan kuvan kaltainen näkymä. Sinun tulee viedä arviointi joko toteutukselle arviointina tai jos opintoa ei ole HOPSissa niin tehdä erillinen hyväksiluku.

Opintojakson korvaaminen osaamisella

Hyväksyessään osaamisen hyväksiluvun sellaisenaan korvaavuudeksi HOPSissa olevaan opintoon, päätöksentekijä vie tiedot Peppiin suoraan arviointina opettajan työpöydällä opintojakso arvioinnin tai HOPS-ikkunan kautta. Arvioinnin suoritustavaksi valitaan tällöin näyttö.

Osaamisen osittainen hyväksilukeminen

Jos opiskelija on hakenut jonkin HOPSissaan olevan opinnon korvaavuutta osaamisellaan ja päättäjä päättää hyväksyä näytön vain osalle opintojaksosta.
Käsittelijä tekee opiskelijan kanssa sopimuksen, sopimukset -välilehdellä.
Sopimukseen kirjoitetaan:
– mitä opiskelijan on vielä suoritettava
– sekä mihin mennessä suoritus on tehtävä.
Tämän jälkeen eAHOTin käsittely päätetään Tallenna -painikkeesta.

Tieto osaamisesta ja siitä, että sitä pitää täydentää, lähtee opiskelijan viestit ja sopimukset osioon, Peppiin. Samoin tieto jää päätöksentekijän tietoon.

Kun opiskelija on suorittanut vaadittavat täydennykset, opettaja vie arvioinnin Peppiin, opintojaksoarviointina.

Entä jos opintojaksoa ei ole HOPSissa?

Usein opiskelija hakee osaamisellaan sisällyttämistä. Tällöin HOPSissa ei välttämättä ole sopivaa opintojaksoa, jonka osaaminen voisi korvata.
vaihtoehtoisia tapoja viedä nämä tiedot Peppiin on useampi

  • Opettajatutor ja opiskelija voivat yhdessä sopia, minkä nimisenä tuo opintokokonaisuus viedään täydentäviin opintoihin. Opiskelija täyttää nämä yhdessä sovitut opintokokonaisuuden tiedot hakemukseen lisää itse -toiminnolla, lisätessään hakemukseensa opintoja.
  • Jos saman opinnon suorittavia opiskelijoita on useita, voi opettaja luoda toteutuksen tällaiselle opintokokonaisuudelle ja arvioida sitten opiskelijat sen kautta. Tällöin opintojakso voidaan arvioida näytön arviointina.