Arviointi

Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksototeutuksen kautta. Arvioinnin edellytyksenä on, että opettaja on julkaissut toteutussuunnitelman. Sen julkaisemisen jälkeen opiskelijat voivat ilmoittautua opintojaksolle ilmoittautumisajan kuluessa. Opettaja hyväksyy tai hylkää opiskelijan mukaan toteutukseen. Opettaja voi myös itse lisätä opiskelijoita toteutukselle joko ryhmähaulla tai yksittäin.

Toteutuksen arviointi

 • arvosanojen kirjaaminen opiskelijoille = opintojaksototeutuksella tehty suoritus
 • kotimaassa ja ulkomailla suoritettu harjoittelu
 • projekteissa tehdyt opintosuoritukset
 • opinnäytetyön liittyvien opintojaksojen arvioinnit

Toteutuksen arviointi

Opintojakson arviointi

 • yksittäisten opiskelijoiden suoritusten kirjaaminen silloin kun käytössä ei ole toteutusta jolle suorituksen voi merkitä

Opintojakson arviointi

Opinnäytetyön arviointi

 • opinnäytetyön kokonaisarvosanan, nimi, kieli, hankkeistus, kypsyysnäyte yms

Opinnäytetyön arviointi

eAHOT-hyväksilukeminen

Opiskelijan tekemän sähköisen eAHOT-hakemuksen käsittely

 • korvaava suoritus
 • sisällyttäminen
 • näyttö

eAHOT-hyväksilukeminen

Hyväksilukeminen

 • vapautus
 • hyväksilukemisen poikkeustilanteet

Hyväksilukeminen